Smart City Powered by Self-Service Technology

Prin ZebraPay, acest lucru stă acum în puterile noastre

0
770
ZebraPay, Smart City Powered by Self-Service Technology

la ZebraPay soluţiile de tip self-service kiosks pe care le propunem sunt mereu cu un pas înainte. Sunt soluții care pot fi folosite în diferite tipuri de organizaţii ca sursă primară de îmbunătăţire a efi cienţei şi de organizare. Spre exemplu, un terminal self-service poate avea rol de sursă de informaţii, de direcţionare, de imprimantă, de scanner, de punct de vânzare/ încasare, punct de validare sau punct de contact.

De asemenea, eliberează personalul care lucrează în aceste organizaţii pentru operaţiuni mai importante, care nu se pot face printr-un terminal self-service. Cu ajutorul tehnologiei self-service, autorităţile locale sau centrale pot îmbunătăţi opiniile publicului, oferind un model demn de încredere şi efi cient pe care-l pot folosi în benefi ciul lor.

De asemenea, reduc costurile oferind, în acelaşi timp, un serviciu rapid şi uşor de utilizat. Terminalele self-service pot fi de interior sau de exterior, de sine stătătoare sau amplasate pe perete, cu opţiuni diferite pentru add-on-uri. Softwareul poate fi personalizat şi instalat pe diferite tipuri de terminale, potrivite scopului pentru care a fost creat.

Cateva soluţii complete de terminale selfservice pentru autoritaţile locale ar fi : plată taxe şi impozite/plată amenzi, plată taxe speciale, eliberare de documente (ex: certifi cat fi scal), colectare documente de la cetăţeni (ex: declaraţii, dovadă plată amendă), colectare informaţii de la cetăţeni/preluări sesizări/ actualizare automată a bazei de date, plată parcări, Info kiosk (harta oraşului şi punctele de interes din oraş sau din apropiere, răspunsuri la întrebări frecvente, agenda de investiţii a primăriei etc.), solicitare audienţă (Primar, Viceprimar, Direcţia de taxe şi impozite etc.). După cum se poate vedea, tehnologia self-service este versatilă şi poate fi folosită de aproape orice organizație sau instituţie a statului.

Au trecut peste 7 de ani de când, la ZebraPay, am început călătoria în industria de self- service şi chiar şi acum există încă o mulţime de lucruri care ne pot surprinde – este un domeniu ce se dezvoltă continuu. În acest context, oricine este doar în căutarea unei soluţii poate deveni confuz între terminologia variabilă precum hardware, software, grade diferite de suport etc.

Pentru a afla mai multe despre modul în care soluţiile noastre de self-service pot îmbunătăţi activităţile dumneavoastră sau pentru a afl a ce soluţie de self-service este potrivită pentru organizaţia dumneavoastră, cum funcţionează, care este valoarea sa, ce servicii se potrivesc acestui tip de soluţii, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email: contact@zebrapay.ro sau la telefon 0372 776.060.