sâmbătă, octombrie 19, 2019
Numărul 10

Smart Agriculture – Soluții inovative pentru agricultura inteligentă

din aceeași categorie

Estimările privind evoluția numărului de locuitori ai planetei arată că populația lumii va depăși 9 miliarde de locuitori in anul 2050. În acest con – text, fermierilor le revine o sarcină extrem de grea: să producă suficient de multe alimente pentru a acoperi cererea care va creşte rapid în următoarele câteva decenii. La această provocare se adaugă necesitatea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Tratatul de aderare la UE, respectiv aplicarea pre – vederilor directivelor europene.

De aceea se impun soluții precum:

▪ Crearea şi/sau existenţa unor structuri pro – fesionale publice şi/sau private, care să dispună de competențe, logistică și resurse pentru a real – iza evaluări privind calitatea apei, calitatea solu – lui, calitatea aerului, efectele asupra biodiversităţii etc.;

▪ Înfiinţarea Camerelor Agricole şi asigurarea funcţionalităţii acestora în folosul agricultorilor, al tuturor celor ce acţionează în domenii conexe, al cetăţenilor şi al statului; ▪ Susţinerea unei activităţi de consultanţă ag – ricolă profesionistă, indiferent de dimensiunea exp – loataţiilor agricole;

▪ Apelarea la experţi europeni, profesionişti care ştiu metodele şi tehnicile prin care se pot de – termina diferite impacturi asupra mediului;

▪ În vederea diminuării efectelor producţiei agricole sau ale managementului deşeurilor asupra mediului, în zonele rurale, este bine ca la nivelul primăriilor, să existe programe susţinute de acţiune pentru îndrumarea populaţiei, precum şi acţiuni de supraveghere şi control;

▪ În zonele rurale este necesar să se introducă urgent colectarea separată a deşeurilor; cetăţenii din mediul rural trebuie să reînveţe să aleagă com – postarea deşeurilor organice în loc de depozitare rezultând reducerea cheltuielilor cu managementul deşeurilor, recuperarea, refolosirea şi reciclarea materialelor şi se vor evita situatiile de infingement;

▪ Trebuie tinut cont și de riscurile pe care le presupune depozitarea în situaţii extreme (catastro – fe naturale, război etc.) atât pentru populaţie cât şi mediul înconjurător;

▪ În producţia agricolă este de dorit să se repună în cauză modul în care se realizează fertilizarea solurilor şi să se promoveze utilizarea fertilizatorilor organici; aceasta practică asigură diminuarea pierderilor de nutrienţi, stimulează economia circulantă, duce la scăderea costurilor cu fertilizanţii şi diminuează efectele asupra mediului.

IRIDEX GROUP PLASTIC promovează și im – plementează tehnologii și soluții inovative care să transforme deșeurile organice în resurse pentru ag – ricultură, de la containere inteligente pentru colec – tarea și depozitarea deșeurilor până la soluții inteli – gente de compostare sau de extragere a biogazului și transformarea acestuia în energie.

www.iridexplastic.ro

mai mult despre acest subiect

Advertisment

ultimele articole