Smart Agriculture – Soluții inovative pentru agricultura inteligentă

Agricultura sustenabilă Iridex

Agricultura sustenabilă sau Smart Agriculture se bazează pe metode ce protejează mediul înconjurător și conservă resursele.

Estimările privind evoluția numărului de locuitori ai planetei arată că populația lumii va depăși 9 miliarde de locuitori in anul 2050. În acest context, fermierilor le revine o sarcină extrem de grea: să producă suficient de multe alimente pentru a acoperi cererea care va creşte rapid în următoarele câteva decenii. La această provocare se adaugă necesitatea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Tratatul de aderare la UE, respectiv aplicarea prevederilor directivelor europene.

De aceea se impun soluții precum:

▪ Crearea şi/sau existenţa unor structuri profesionale publice şi/sau private, care să dispună de competențe, logistică și resurse pentru a realiza evaluări privind calitatea apei, calitatea solului, calitatea aerului, efectele asupra biodiversităţii etc.;

▪ Înfiinţarea Camerelor Agricole şi asigurarea funcţionalităţii acestora în folosul agricultorilor, al tuturor celor ce acţionează în domenii conexe, al cetăţenilor şi al statului;

▪ Susţinerea unei activităţi de consultanţă agricolă profesionistă, indiferent de dimensiunea exploataţiilor agricole;

▪ Apelarea la experţi europeni, profesionişti care ştiu metodele şi tehnicile prin care se pot determina diferite impacturi asupra mediului;

▪ În vederea diminuării efectelor producţiei agricole sau ale managementului deşeurilor asupra mediului, în zonele rurale, este bine ca la nivelul primăriilor, să existe programe susţinute de acţiune pentru îndrumarea populaţiei, precum şi acţiuni de supraveghere şi control;

▪ În zonele rurale este necesar să se introducă urgent colectarea separată a deşeurilor; cetăţenii din mediul rural trebuie să reînveţe să aleagă compostarea deşeurilor organice în loc de depozitare rezultând reducerea cheltuielilor cu managementul deşeurilor, recuperarea, refolosirea şi reciclarea materialelor şi se vor evita situatiile de infingement;

▪ Trebuie tinut cont și de riscurile pe care le presupune depozitarea în situaţii extreme (catastrofe naturale, război etc.) atât pentru populaţie cât şi mediul înconjurător;

▪ În producţia agricolă este de dorit să se repună în cauză modul în care se realizează fertilizarea solurilor şi să se promoveze utilizarea fertilizatorilor organici; aceasta practică asigură diminuarea pierderilor de nutrienţi, stimulează economia circulantă, duce la scăderea costurilor cu fertilizanţii şi diminuează efectele asupra mediului.

IRIDEX GROUP PLASTIC promovează agricultura sustenabilă și implementează tehnologii și soluții inovative care să transforme deșeurile organice în resurse pentru agricultură, de la containere inteligente pentru colectarea și depozitarea deșeurilor până la soluții inteligente de compostare sau de extragere a biogazului și transformarea acestuia în energie.

www.iridexplastic.ro