Barcelona Smart City – Dosar

Barcelona Smart City - Dosar

Barcelona Smart City își propune să introducă noi tehnologii nu doar pentru a fi de actualitate ci, pentru a îmbunătăți în mod real calitatea vieții persoanelor. În acest sens, autoritățile lucrează în mod direct cu cetățenii și studenții în vederea creării de noi servicii și proiecte pentru îmbunătățirea vieții acestora.

Barcelona este a șasea zonă urbană cea mai populată a Uniunii Europene, cu o populație de 4,7 milioane de locuitori și este unul dintre principalele orașe mondiale și unul dintre principalele centre culturale și economice ale Europei. Barcelona a fost printre primele orașe care au inițiat o strategie de Smart city, cu o inițiativă de energie sustenabilă. Ulterior, au introdus staționarea inteligentă și lămpile stradale inteligente, extinzând apoi tendința și în alte sectoare. 

Pentru a înțelege mai bine inițiativele Barcelona Smart City implementate, vă prezentăm principalele proiecte DEȘEURI Primăria din Mataró (Barcelona) a adăugat la procesele de control și informare cu privire la managementul deșeurilor urbane și curățenie a străzilor, un sistem bazat pe o tehnologie Smart City.

Este vorba despre platforma Rosmiman Smart Cities, care furnizează date georeferențiate cu privire la toate echipamentele și infrastructura din zona respectivă, cu scopul de a eficientiza procesul de management și de a anticipa, soluționa și minimiza incidentele în momentul colectării deșeurilor. Modelul de date permite înregistrarea acțiunilor de mentenanță, evaluarea economică, fișele tehnice și periodicitatea colectării deșeurilor și, ulterior, transmite aceste informații către platforma Smart City și către sistemul de informare transversal urban.

Implementarea acestei soluții permite detectarea gradului de umplere a containerelor și greutatea acestora, reducând astfel costurile operative, economisind combustibil prin optimizarea rutelor și opririlor.

De asemenea, platforma dezvoltată de compania Rosmiman, permite monitorizarea contractului de management al deșeurilor și luarea de decizii de îmbunătățire pe viitor, analizând informațiile furnizate prin intermediul platformei. Primăria poate urmări în timp real lucrătorii și poate controla timpii de răspuns în caz de incidente, printre alte avantaje fiind și lupta contra vandalismului, curățenia din punctele de colectare a deșeurilor, etc.

Soluția ROSMIMAN® Smart Cities este concepută și proiectată ca o platformă ”colectoare” de informații generate de oraș, care, de asemenea, oferă posibilitatea gestionării informațiilor primite, cu cel mai funcțional și operativ back office din piață și exploatarea acestora într-un model 5D de infrastructură de date geospațiale ZONĂ/ TIMP/ DATE, variabile de bază pentru analiza noilor ORAȘE INTELIGENTE și, integrării tehnologiei conectate la sistemele Smart-metering, sensorizare și IoT pentru a identifica elemente inteligente. IoT Barcelona a încercat Internet of Things (IoT) și tehnologii Big Data pentru managementul turiștilor care vizitează în fiecare an faimoasa catedrală Sagrada Familia a lui Gaudí.

Conform site-ului Computer Weekly, orașul amfitrion al Mobile World Congress (MWC), a prezentat rezultatele proiectului pilot care conectează aceste tehnologii în vederea managementului fluxului de turiști la supra-aglomerata catedrală și îmbunătățirii experienței acestora. Proiectul, desfășurat prin programul de transformare digitală d-LAB a Mobile World Capital, a contorizat cât timp au rămas vizitatorii în zonă, dacă au intrat în catedrală și intervalele cele mai aglomerate de vizitare. Echipa a utilizat IoT și Big Data în vederea îmbunătățirii fluxului de vizitatori în catedrală, cu accent în mod special pe impactul pe care acesta l-a avut asupra mediului local și sistemului de transport public al orașului. Pentru inițierea proiectului s-au analizat datele de bază ale 15 milioane de clienți Orange. Echipa a utilizat datele pentru a identifica profilele mai multor turiști, de la vilegiaturiști și până la cei care au ca scop principal vizitarea orașului pentru viața sa nocturnă. Pe baza acestor profile, echipa a analizat traiectoria masei turiștilor și a stabilit că rutele cele mai comune erau în sectoarele centrale, respectiv: Eixample, Ciutat Vella și Sants-Monjuic. După etapa colectării datelor, o rețea nouă Wi-Fi, un GSM și trei senzori 3D au fost montați în vecinătatea Sagrada Familia.

Această rețea a monitorizat principalele puncte de intrare și ieșire din atracție. Conform website-ului d-LAB, circulația masivă s-a produs în punctele pietonale de trecere de la intersecția străzii Mallorca cu strada Marina, în colțul sud-est al catedralei. Senzorii au identificat că 50% dintre vizitatori au rămas în zonă cel puțin 40 de minute și doar 20% dintre aceștia au intrat în biserică, intervalele cele mai aglomerate de vizitare fiind între orele 10 am și prânz. d-LAB afirmă că acest proiect a demonstrat că IoT și Big Data s-au transformat în instrumente fundamentale pentru managementul turiștilor din oraș și ar putea ajuta la o mai bună organizare a serviciilor publice, în vederea îmbunătățirii fluxurilor de turiști.

Din punctul de vedere al unui turist, accesul în timp real la informație, prin notificare, înseamnă o planificare mai bună a vizitei, prin evitarea orelor de vârf și fără a pierde oportunitatea de a vedea un punct de atracție principal. Conform Mobile World Capital, alte două proiecte sunt active în Barcelona Smart City. Primul, mConnect lucrează pentru a construi medii digitale sigure și fără bariere, care să permită accesul la servicii de administrație publică on-line; în timp ce al doilea aplică mConnect în sectorul privat de sănătate.

Teoretic, promovează adoptarea mConnect ca un nou standard de autentificare digitală în sectorul de asistență medicală, și, ca atare, prin intermediul unei parole simple, private și sigure, utilizatorul poate să acceadă la un folder de date medicale cu caracter personal. Peter Pugh-Jones, Manager la compania SAS din UK & Irlanda, a afirmat că oportunitățile big data prezentate de IoT ar putea revoluționa modalitatea de funcționare a orașelor. Cu toate acestea, PughJones a semnalat: “Este din ce în ce mai evident faptul că potențialul uriaș al big data se va realiza doar atunci când datele IoT vor fi fuzionat cu fluxurile de decizii operaționale – doar colectarea datelor nu este suficientă. Soluțiile analitice big data care consumă date de la IoT pot furniza date chiar în timp real, permițându-le decidenților din sectorul privat și public să ajungă la concluzii semnificative și să ia măsuri care conduc la succesul orașului. Avantajele sunt mult prea mari pentru a fi ignorate”.

MOBILITATE URBANĂ

Obiectivul Planului de Mobilitate Urbană a orașului Barcelona 2013-2018 este de a continua acțiunea cu privire la spațiul public și la mobilitate în vederea favorizării conviețuirii cetățenilor, coeziunii sociale, bunăstării și sănătății publice. Din acest motiv, modelul de mobilitate care este construit, în mod colectiv, pentru Barcelona, se bazează pe patru piloni strategici: Un model sigur, un model sustenabil, un model echitabil, un model eficient. Coabitarea, în spațiul public, a diferitelor mijloace de deplasare care formează sistemul de mobilitate a unui oraș mare, implică riscuri. Numărul mare de deplasări care se realizează în mod cotidian, caracteristicile fizice ale mijloacelor care coexistă și factorii de risc inerenți dinamicii unei aglomerări urbane – umani, urbani, sociologici, tehnologici… – determină apariția punctelor de conflict și se generează situații în care se pot produce accidente. Preocuparea pentru securitate s-a tradus prin adăugarea la PMU, a Planului Local de Securitate Rutieră 2013 -2018, prin care se face o diagnosticare exhaustivă a accidentalității și se adoptă un set de măsuri concrete de atingere a următoarelor obiective: Reducerea cu 30% a mortalității, în concordanță cu obiectivul Uniunii Europene de a o reduce cu 50% în anul 2020, față de anul 2010. Reducerea cu 20% a victimelor grav rănite, în conformitate cu obiectivul de a reduce acest procent la 30% în anul 2020, față de anul 2010.

MOBILITATE SUSTENABILĂ

Un model de mobilitate sustenabilă este un model sănătos și cu un nivel redus de carbon, care are ca prioritate calitatea vieții urbane și bunăstarea colectivă, precum și crearea unui spațiu public confortabil care să favorizeze coabitarea cetățenilor. Aceasta, este exprimată în Planul de Mobilitate Urbană al orașului Barcelona, 2013 – 2018, prin acțiuni menite să reducă, în mod progresiv, consumul de combustibili fosili și impactul asupra mediului și asupra sănătății persoanelor, cu alte cuvinte, minimizarea amprentei de carbon. Traficul vehiculelor cu motor este, de ceva ani, principala sursă de poluare în orașe, în special cu poluanți de tipul oxizilor de azot și particulelor solide, pe lângă principala sursă de zgomot. Impulsionarea energiilor alternative la vehicule, reducerea utilizării vehiculelor, introducerea de noi tehnologii de management al mobilității sau facilitarea transferului către mijloace mai eficiente, sunt principalele direcții de acțiune pentru a îmbunătăți calitatea ambientală a orașului Barcelona și pentru îndeplinirea obiectivelor menționate de standardele europene.

MOBILITATE ECHITABILĂ

Toți cetățenii au dreptul de a circula în mod sustenabil, sigur și sănătos, în oraș. Pentru ca acest lucru să fie posibil, spațiul public trebuie să fie repartizat conform unei ierarhii de priorități, care să ofere întâietate pietonilor și bicicliștilor, față de restul mijloacelor de transport și să ofere transportului public un spațiu rezervat, înafară de cel alocat vehiculelor private. Astfel, cetățenii pot să-și realizeze activitățile cotidiene în Barcelona deplasându-se pietonal, pe bicicleta sau folosind transportul în comun, fără a depinde exclusiv de un vehicul privat.

Progresul socioeconomic și calitatea vieții unui oraș, țin foarte mult de modelul de mobilitate și de obiceiurile de deplasare ale locuitorilor. Obiectivul nu trebuie să fie creșterea continuă a cererii de mobilitate a persoanelor și mărfurilor ca sinonim al activității productive ci, îmbunătățirea eficienței ansamblului sistemului în vederea reducerii tuturor acelor deplasări care nu aduc beneficii și care presupun un cost ambiental, social sau economic pentru întreaga societate. Pe această direcție de acțiune, Planul de Mobilitate Urbană a orașului Barcelona, prevede un set de măsuri menite să reducă ineficiențele sistemului de mobilitate și numărul de deplasări fără valoare adăugată. Astfel, spre exemplu, se propune ca pentru distribuția urbană de mărfuri să se creeze microplatforme logistice, având în vedere că zilnic există un număr mare de vehicule de distribuție care circulă pe străzile orașului Barcelona, mai ales având în vedere oferta de transport la domiciliu, pe care îl oferă multe societăți.

OPEN DATA – Guvern Transparent

Obiectivul principal al orașului Barcelona este de a face mai clare serviciile publice și sociale, printr-un guvern mai transparent care să poată face viața urbană mai accesibilă, mai eficace și democratică. Este un exemplu surprinzător de colaborare între sectorul public și cel privat pentru dezvoltarea locală, ceea ce permite dialogarea și împărtășirea ideilor între autorități și cetățeni. Orașul dezvoltă servicii open data, aplicații și conexiuni fără contact, care pot ajuta cetățenii să găsească facil informațiile de care au nevoie cu privire la procedurile administrative sau serviciile orașului și îmbunătățesc participarea civică. Ca parte a acestei strategii, dețin un sistem de date inteligente, care se găsește sub formă de cutii poziționate pe lămpile stradale ale orașului, care colectează date despre mediul înconjurător. Senzorii pot detecta informații cu privire la poluarea aerului, zgomot, trafic și predicțiile pentru viitor. În vederea dezvoltării serviciilor open data, îmbunătățirii infrastructurii digitale în oraș, creșterea conectivității și transformării serviciilor publice, guvernul a lansat planul “Barcelona Ciutat Digital 2017-2020”.

Chiar dacă tehnologia este foarte importantă pentru dezvoltarea unui oraș, Barcelona Smart City este un exemplu despre cum inițiativele de relaționare cu locuitorii și părțile interesate, oferirea de servicii de calitate, îmbunătățirea randamentului și stimularea oportunităților, sunt elemente cheie pentru evoluția către un oraș inteligent. Datorită inițiativelor sale, în martie 2017, Barcelona a fost aleasă ca fiind una dintre cele 50 de orașe cu cea mai bună calitate de viață din lume, într-un studiu care a luat în considerare indicatori precum infrastructura, electricitatea, apa, mijloacele de transport și mediul social.

Surse folosite:
https://www.esmartcity.es/2017/03/10/mataro-aplicaplataforma-ciudad-inteligente-gestion-residuos
http://rosmiman.es/productos/rosmiman-smart-cities/
https://internetofbusiness.com/barcelona-iot-big-datatourist/
http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/
files/docs/PMU_Sintesi_Castella.pdf
http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/es/plan-demovilidad-urbana/presentacion
http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/es/plan-demovilidad-urbana/movilidad-segura
http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/es/plan-demovilidad-urbana/movilidad-sostenible
http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/es/plan-demovilidad-urbana/movilidad-equitativa
http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/es/plan-demovilidad-urbana/movilidad-eficiente
https://www.livingmap.com/case-study/smart-barcelona-itsall-about-people/

Andra Orloschi
Manager Dezvoltare Programe Internaționale ARSC