Expert ARSC, Dr. Ec. Ioana Petcu – Beneficiile unui cloud naţional

Unul din principalii piloni ai verticalei smart governance îl reprezintă serviciile de cloud care joacă un rol important în creşterea eficienţei, transparenţei și îmbunătățirea modului de comunicare dintre cetăţeni şi instituţiile publice.

Serviciile de cloud computing, fie că sunt de tip infrastructură ca serviciu (IaaS), software ca serviciu (SaaS) sau platformă ca serviciu (PaaS), au o importanță strategică pentru transformarea digitală atât a sectorului public, cât şi a sectorului privat. Printr-o utilizare mai eficientă a resurselor IT&C, o reducere semnificativă a costurilor și o creștere a serviciilor în beneficiul cetățenilor, serviciile de cloud computing vor deveni prima opțiune pentru instituţiile centrale sau locale, prin care utilizatorii vor avea acces facil, indiferent de locaţie şi timp, la informaţiile de care au nevoie într-un mod eficient şi transparent prin intermediul portalului web, la un cost real redus.

În anul 2013, una din cele mai prestigioase instituţii de cercetare în domeniul tehnologiei informaţiei din România, Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, a atras fonduri europene prin Programul Operaţional Structural Creşterea Competitivităţii Economice şi prin co-finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională Investiţii pentru Viitorul Dumneavoastră, în vederea creării unei infrastructuri publice de tip Data Center – Cloud Computing, cu scopul de a moderniza, dezvolta şi eficientiza serviciile publice şi a facilita interoperabilitatea la nivelul instituţiilor centrale şi locale.

Odată cu finalizarea proiectului în 2015, când a fost dată în folosinţă Infrastructura Data Center – Cloud Computing, un număr considerabil de instituţii publice din România au beneficiat cu titlu gratuit, în timpul perioadei de sustenabilitate a proiectului, de următoarele servicii ale infrastructurii cloud computing:

  • acces la infrastructura de tip Cloud (IaaS) prin servere virtuale cu spaţii de stocare a datelor şi prin seturi de resurse virtualizate sub forma de cloud (stocare);
  • serviciul biblioteca virtuală, prin care instituțiile publice pot accesa servicii de arhivare electronică sau pot utiliza un portal de acces public (biblioteci, muzee, şcoli);
  • servicul open data, prin care instituțiile publice au posibilitatea de a publica orice informație de interes public într-un mod standardizat.

Infrastructura hardware cuprinde mai multe tipuri de servere, sisteme de stocare a datelor, o unitate de back-up pe bandă, în arhitectura generală fiind incluse sistemul de comunicații, infrastructura de virtualizare, sistemul de management al resurselor hardware și al resurselor virtualizate, precum și componente de infrastructură pentru aplicații.

Utilizarea unei infrastructuri de tip cloud sigure, rapide şi de calitate a accelerat procesul de dezvoltare şi optimizare a serviciilor publice din România, obiective ce se regăsesc şi în Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020 şi sunt conforme cu Strategia Naţională de Securitate Cibernetică, răspunzând următoarelor obiective strategice:

  • sporirea gradului de transparență a actelor administrației publice prin digitalizarea serviciilor publice;
  • creșterea accesului la servicii publice digitalizate;
  • eficientizarea administrației publice și scăderea cheltuielilor publice prin interoperabilitatea serviciilor de interes public și posibilitatea de a utiliza în mod gratuit infrastructura de tip cloud computing;
  • îmbunătățirea mediului de afaceri prin accesul facil la documente și informații de interes atât pentru activitatea specifică de afaceri, cât și pentru relația cu autoritățile publice;
  • îmbunătățirea guvernanței asupra digitalizării serviciilor publice prin implementarea unei platforme de interoperabilitate care să susțină principiile arhitecturilor de tip SOA, asigurând integrarea cu alte servicii publice electronice;
  • definirea și menţinerea unui mediu online sigur, cu un înalt grad de rezilienţă și de încredere, bazat pe infrastructurile cibernetice naţionale, care să constituie un important suport pentru securitatea naţională şi buna guvernare, în beneficiul cetăţenilor, mediului de afaceri și a societăţii româneşti, în ansamblul ei.

Am luat ca exemplu de bună practică pentru realizarea unei infrastructuri moderne de tip Data Center Guvernamental în România, Infrastructura de tip cloud pentru instituțiile publice din România – ICIPRO, infrastructură de tip cloud care din ianuarie 2021 va intra în uz comercial, considerând că aceasta vine în sprijinul instituţiilor publice în vederea desfăşurării unei activităţi eficiente, transparente, de calitate prin servicii de e-Guvernare oferite la un nivel ridicat de performanţă, securitate, disponibilitate, eficacitate, rentabilitate, scalabilitate şi elasticitate.