Categorie: Smart Environment

Smart Environment în contextul orașelor inteligente

Smart Environment în contextul orașelor inteligente

Smart Environment este una dintre cele 6 verticale ale unui ecosistem smart city. Problemele de ecologie urbană cunosc, în prezent, o abordare multiplă. Extinzându-se de la asigurarea “zonelor verzi“ și a unui anume peisaj urban până la dezvoltarea de utilități urbane de interes general și

mai mult »
Smart Environment într-un oraș inteligent

Smart Environment într-un oraș inteligent

Smart Environment este o temă care impune o abordare integrată, cu prioritate la nivelul acțiunii locale. În urmă cu circa 15 ani, am participat la o auditare integrată de mediu, sănătate și securitatea muncii (ISO14001/OHSAS18001). Acea auditare avea loc într-un oraș situat nu departe de

mai mult »
Smart City Magazine Interviu cu Sever AVRAM

Interviu Smart City Magazine cu Sever AVRAM – Comisar Regional Dunărean / Președintele Executiv al Asociației ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CDLR)

Interviu Smart City Magazine  Reporter: Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) reprezintă o parte componentă a politicilor de cooperare teritorială finanțate prin bugetul UE spre a consolida, ca și în celelalte trei macro-regiuni aprobate până acum, inițiativele și măsurile destinate să recupereze decalajele de competitivitate

mai mult »
Agricultura sustenabilă Iridex

Smart Agriculture – Soluții inovative pentru agricultura inteligentă

Agricultura sustenabilă sau Smart Agriculture se bazează pe metode ce protejează mediul înconjurător și conservă resursele. Estimările privind evoluția numărului de locuitori ai planetei arată că populația lumii va depăși 9 miliarde de locuitori in anul 2050. În acest context, fermierilor le revine o sarcină

mai mult »
Management integrat al mediului în administrația locală

Management integrat al mediului în administrația locală

Management integrat al mediului în administrația locală În primul număr al acestei reviste, am deschis tema integrării mediului în procesele decizionale ale Cetății, încercând să exemplificăm prin domeniul schimbărilor climatice. Este o temă care necesită analize aprofundate și particularizare pentru fiecare autoritate locală, pentru că

mai mult »
Dezvoltarea urbană, prioritati de mediu și planificare inteligenta serena-adler

Dezvoltarea urbană, prioritati de mediu și planificare inteligentă

Dezvoltarea urbană este un stimulent important al dezvoltării economice. Încă din anul 1992, de la momentul semnării Convenţiei cadru a ONU privind schimbările climatice, problematica s-a dovedit complexă, necesitând o abordare interdisciplinară, pe nivele de intervenţie, de la nivelul naţional spre cel local. Mandatul de

mai mult »