Dezvoltare durabilă, modelul Goteborg

Dezvoltare durabilă este viziunea companiei Ramboll

Dezvoltare durabilă este viziunea companiei Ramboll construită în acord cu viziunea Națiunilor Unite. Înfiinţată în Copenhaga, Danemarca, în 1945, Ramboll este cea mai mare companie de inginerie și consultanţă din nordul Europei și misiunea sa este să contribuie, prin soluțiile și proiectele sale, la dezvoltarea durabilă a societății și la protejarea mediului natural.

Lumea este într-o continuă schimbare, societatea evoluează și se confrunta cu noi provocări. Schimbările climatice globale, gradul ridicat de urbanizare a populației, efectele societății de consum și cererea crescândă de resurse tot mai limitate au un impact puternic asupra mediului înconjurător si asupra calității vieții.

Aceste provocări ale prezentului pot deveni probleme ale viitorului, la care trebuie răspuns cu soluții holistice, care sa integreze concepte de guvernanță ale societății adaptate la noua realitate, concepte tehnice inovatoare de dezvoltare, precum și tehnologiile care să catalizeze această transformare.

În centrul acestor realități, o abordare integrată a dezvoltării și managementului orașului a devenit o necesitate, sistemele convenționale nefiind soluții sigure și nici eficiente din punct de vedere al costurilor.

Strategiile actuale promovează dezvoltarea orașelor, bazată pe următorii factori:

  • nevoia de a crește calitatea vieții și a mediului înconjurător, nevoia de adaptare la schimbările climatice, dezvoltarea necontrolată a zonelor urbane în ultimii 25 de ani,
  • nevoia de revitalizare a zonelor urbane aflate în declin,
  • nevoia de protecție a zonelor urbane istorice, precum și nevoia de regenerare economică a anumitor zone urbane.

Conectarea spațiului public urban ca infrastructură interactivă, ecologică și vizibilă din punct de vedere public, simplă și stabilă din punct de vedere tehnic stă la baza viziunii Ramboll.

Un exemplu de proiect, în care părțile interesate au creat soluții de dezvoltare urbană sustenabile, deplin adaptate contextului local, este Masterplanul dezvoltat pentru orașul Goteborg din Suedia, oraș ce se confruntă cu provocări semnificative în urma globalizării continue, a fenomenului de excluziune socială tot mai prezent, cât și a efectelor schimbărilor climatice.

Planificarea zonei noi Backaplan, care poate fi transformată dintr-o zonă nedezvoltată, situată foarte aproape de centrul orașului, într-o zonă în care populația orașului va beneficia de spații largi și verzi de recreere, potrivite petrecerii timpului într-un mediu mai curat și mai puțin poluat.

S-a propus astfel prin proiect construirea unui cartier complet nou, care să includă zone rezidențiale și de agrement, situate în apropierea unui râu, cu piste pentru bicicliști și spații pentru circulația pietonală, ce fac legătura prin intermediul unor poduri peste râu, cu centrul orașului, ceea ce va ajuta la definirea cartierului Backaplan ca zonă de întâlnire și recreere.

Serviciile prestate au inclus amenajarea peisagistică, inginerie și asistență tehnică, planificarea traficului și a mobilității, precum și suport în cadrul dezbaterilor legate de eficiența energetică și de sustenabilitate.

În prezent experții Ramboll lucrează la planul detaliat de dezvoltare durabilă a acestei zone. În cadrul procesului de planificare, se pune un accent deosebit pe construcția urbană sustenabilă din Göteborg.

În planificarea zonei Backaplan de exemplu, acest lucru se reflectă prin investiții în sistemul de mobilitate, în sistemul de parcare a bicicletelor și în impunerea unor restricții privind numărul de locuri de parcare pentru autoturisme. Construirea unui cartier atractiv și plin de viață înseamnă, de asemenea, crearea unui mediu de viață mai bun, cu spații verzi extinse și cu acces la funcții sociale, cum ar fi căminele de bătrâni, școlile, serviciile de sănătate și asistență socială.

Studiul de fezabilitate și proiectul tehnic urmează să fie adoptate în prima parte a anului 2019, construcția urmând să înceapă la finalul anului 2019. Scopul acestui proiect este de a face din Göteborg unul dintre primele cinci orașe din Europa, în ceea ce privește potențialul de creștere.

Pentru a accelera dezvoltarea orașelor și comunităților durabile în România, așa cum este definit și obiectivul din Strategia Naționalã pentru dezvoltarea durabilã a României pentru 2030, acum mai mult ca oricând este nevoie de demersuri comune și parteneriate între autorități, mediul de afaceri și societatea civilă pentru a transforma zonele metropolitane în smart cities.