Incluziunea digitală în proiectele Smart City – 10 PAȘI SIMPLI pentru deschiderea unui CENTRU DE INCLUZIUNE DIGITALĂ

În prezent, transformarea digitală și alfabetizarea digitală au devenit concepte cunoscute în rândul populației, în contextul pandemiei Covid 19. Autoritățile au făcut eforturi considerabile pentru a facilita accesul cetățenilor la instrumentele la distanță, luptând în același timp cu reticența, lipsa instruirii și, nu în ultimul rând, cu obișnuința. În timp ce comunitățile mai dezvoltate au reușit să implementeze soluții mai rapid, iar altele extrem de dificil, toate s-au lovit de decalajele ce există în interiorul aceleiași comunități. Astfel, apare nevoia incluziunii digitale – un concept ce aduce cu sine numeroase provocări.

Ce reprezintă Incluziunea digitală

Reprezintă un concept mult mai amplu, care privește în mod direct atât transformarea digitală cât și alfabetizarea digitală, și a fost proiectată, în mod special, pentru a răspunde aspectelor legate de oportunitate, acces, cunoștințe și abilități la nivelul autorităților.

Cum putem ajuta:

Asociația Română Pentru Smart City vă ajută să înființați Centrul pentru Incluziune Digitală, primul centru care va ajuta comunitatea să accepte și să îmbrățișeze proiectele ce implică schimbarea.

Schimbăm mentalitatea, schimbăm viitorul!

Egalitatea Digitală

Scopul proiectului – Centrul pentru Incluziune Digitală – este acela de a
ajuta autoritățile publice locale să integreze toate persoanele care nu au competențe digitale minime prin Incluziune Digitală.

Cui se adresează

Proiectul se adresează și tinerilor care nu înțeleg ce înseamnă educația digitală dar și persoanelor care au trecut de prima tinerețe și nu au neapărat ceea ce am numi – competențe digitale de bază. Nu toți tinerii sunt „nativi digitali”. Aceste abilități digitale sunt învățate pe tot parcursul vieții.

Conceptul egalității digitale. Ce este în practică?

În cea mai simplă formă de exprimare este vorba despre egalitate în era digitală – care, încă rămâne un lucru intangibil pentru mulți. Așadar, este vorba despre a înțelege problemele din societate, despre a implica decidenții locali, despre a explica cum se va schimba raportul forței de muncă în următorii ani și despre a înțelege împreună ce înseamnă educația digitală pentru toți.

Accesul complet la internet și tehnologiile pe care le putem folosi (incluziunea digitală) se referă la un proces continuu în 4 pași: atitudinea și motivația individului, accesul la echipamente și conectivitate, abilitățile digitale și capacitatea de utilizare.

Centrele de Incluziune Digitală

Într-o lume în care un număr tot mai mare de locuri de muncă, în toate industriile și domeniile, necesită personal calificat digital și în care accesul la internet devine o condiție obligatorie, Centrele de Incluziune Digitală deschid noi orizonturi cu privire la competențele digitale ale comunității.

Obiectul de activitate al CID – Centrul pentru Incluziune Digitală

CID are de îndeplinit în principal următoarele obiective și activități:

Implementează programele de informare, alfabetizare digitală și de creștere a competențelor digitale ale diferitelor categorii de oameni din comunitatea locală, în scopul creșterii gradului de adopție (utilizare) a serviciilor digitale existente la nivelul UAT;

Colectarea datelor relevante pentru realizarea unei strategii de comunicare cu membrii comunității locale pe teme legate de digitalizare și utilizarea serviciilor publice digitale la nivelul unității administrativ teritoriale;

Realizarea strategiei și planului de acțiuni de conștientizare a proceselor digitale din UAT;

Colectarea tuturor manualelor aplicațiilor informatice la nivelul administrației publice locale din localitate și realizarea unor materiale sintetice pentru a fi diseminate în comunitate;

Coordonează și participă la procesul de informare/ consultare/ conștientizare în rândul comunității locale în legătură cu serviciile publice digitale oferite de autoritatea locală;

Acțiuni constante de informare și promovare a soluțiilor digitale oferite de autoritățile locale din UAT, prin pliante și broșuri în format tipărit și digital, prin newsletter electronic, pe rețele de socializare, în mass-media, publicitate indoor și outdoor și orice alte metode de marketing.

Conceptul de CID

Astfel, prin conceptul de CID – Centrul pentru Incluziune Digitală, se abordează una din cele mai mari probleme ale procesului de digitalizare la nivelul comunităților locale și anume crearea premiselor pentru adopția soluțiilor digitale respectiv pentru succesul implementării acestui tip de servicii publice.

Pentru mai multe detalii despre Centrul pentru Incluziune Digitală, scrie-ne la info@ romaniansmartcity.ro