Procesul de digitalizare a radiodifuziunii terestre va contribui la o transformare economică inovatoare și inteligentă

Interviu Dragoș C.-L. PREDA, Director general al Societății Naționale de Radiocomunicații

RADIOCOM (Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. – S.N.R.) este lider în domeniul broadcasting-ului la nivel național, fiind principalul furnizor de servicii de broadcasting pentru posturile publice de radio și televiziune, precum şi un jucător important în domeniul comunicaţiilor electronice.

RADIOCOM, conform actului de înființare, are ca obiect principal de activitate transportul și difuzarea cu mijloace radio a programelor naționale publice pentru Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) și Societatea Română de Televiziune (SRTv), ceea ce reprezintă o importantă componentă strategică pentru asigurarea transmisiilor în situații de urgență.

Prin difuzarea programelor publice de radio și televiziune, RADIOCOM îndeplinește un serviciu public esențial, constând în asigurarea continuităţii dreptului la informare gratuită a populaţiei, ca drept constituțional al cetățenilor României.

În sfera comunicaţiilor electronice, investiţiile companiei au permis crearea unei infrastructuri puternice şi moderne, care asigură transmisii de date, internet, telefonie, precum şi semnale de modulaţie aferente transmiterii programelor de radio şi televiziune.

În cadrul Centrului  Naţional  de  Comunicaţii – RADIOCOM, se află Centrul de Date (Data Center) RADIOCOM, care oferă, într-un mediu securizat și protejat, servicii de co-locare clienţilor persoane juridice. 

De asemenea, RADIOCOM operează cel mai mare teleport din Europa Centrală şi de Sud-Est. Este vorba despre Centrul de Comunicaţii prin Satelit Cheia, situat în județul Prahova, care are în componenţă un HUB pentru transmisii de date, VoIP şi Internet. RADIOCOM este o companie mare, cu 1.234 de angajaţi, la 30 septembrie 2021.

Am analizat cu atenție și pragmatism atât mediul extern în care evoluăm, adică piața de comunicații electronice, cât și mediul intern, și de aceea consider că RADIOCOM trebuie să-și propună un nou cadru strategic ambițios prin care să-și definească noile coordonate de evoluție. Acest nou cadru strategic general trebuie să asigure modernizare, dezvoltare, performanță și un loc de muncă mai bun pentru angajați.

Întreg procesul de digitalizare a radiodifuziunii terestre va contribui la o transformare economică inovatoare și inteligentă, emisii scăzute de carbon și dezvoltarea sustenabilă a unui sector important din economia României, iar RADIOCOM va fi parte activă și cea mai importantă din acest proces.

Vom căuta căile prin care RADIOCOM să sprijine obiectivele-cheie naționale importante, ca de exemplu, digitalizarea procesului educațional și interconectarea bazelor de date, atât la nivel de sistem educațional, cât și în raport cu alte domenii, pentru a permite abordări integrate. În condițiile în care România își promovează și consolidează profilul european de lider în domeniul securității cibernetice și al telecomunicațiilor de mare și foarte mare viteză, mai ales în contextul găzduirii sediului centrului european de securitate cibernetică, este deosebit de important ca RADIOCOM să identifice și să valorifice oportunitățile acestui context favorabil pentru dezvoltarea de servicii inovative.

Angajamentul meu față de aspectele menționate mai sus este unul total. STRATEGIA GENERALĂ 2021-2025 reprezintă în esență reacția RADIOCOM la mediul competitiv în care evoluează. Mi-am asumat cu responsabilitate un mandat care să fie dus până la capăt într-un ritm susținut și voi rămâne mereu alături de un domeniu pe care-l trăiesc cu pasiune și responsabilitate.

SCM: Perioada pe care o traversăm de la începutul anului 2020 reprezintă o provocare sau o oportunitate a RADIOCOM? 

Odată cu debutul pandemiei de COVID-19, digitalizarea a devenit o componentă esențială a răspunsului la criza economică cauzată, având potențialul de a oferi soluții pentru multe dintre provocările cu care se confruntă societatea, pentru că tehnologiile digitale nu schimbă doar modul în care oamenii comunică, ci și felul în care aceștia trăiesc și lucrează. 

În acest context, este evident că soluțiile digitale stimulează competitivitatea și inovația, oferind oportunități importante în domeniul telecomunicațiilor, iar pentru RADIOCOM reprezintă o oportunitate, și în același timp și o provocare, în ceea ce privește îmbunătățirea și diversificarea serviciilor oferite.

RADIOCOM își propune parcurgerea unui nou ciclu evolutiv de 5 ani, aferent perioadei 2021-2025, în baza unui cadru strategic general care să ofere o viziune  pe termen scurt, mediu și lung – până în 2030/2035. Scopul principal este de a defini o nouă orientare strategică a RADIOCOM, astfel încât provocările viitorului să poată fi depășite, iar obiectivele strategice să poată fi îndeplinite cu succes.

Criza medicală ne-a zguduit viața din temelii și ne-a făcut să regândim conexiunile dintre sănătatea noastră, cea a mediului și profiturile companiilor.

De asemenea, în Strategia recent înaintată, odată cu preluarea mandatului asumat, am luat în considerare și perioada post-pandemie, când mediul extern va fi caracterizat de imprevizibilitate, o perioadă de așezare și redefinire a domeniilor și a piețelor, iar pe piața de comunicații vom vedea o neuniformitate pe zone, sectoare și categorii de clienți. Prin urmare, Strategia / viziunea asumată trebuie să asigure trecerea fără sincope la noul “normal” prin concentrarea pe patru imperative cheie:

-implementarea noilor tehnologii prin transformare digitală, modalitate prin care se optimizează  procesul funcțional operațional și eficiența costurilor;

-furnizarea de servicii digitale de înaltă calitate pentru îmbunătățirea experienței clienților și care să accelereze diferențierea față de concurență sau pentru anumite categorii de servicii să consolideze relațiile comerciale existente;

-implementarea conceptului de sustenabilitate;

-încheierea de parteneriate pentru a consolida sau extinde capabilitățile tehnologice și comerciale. Am “realimentat” deja canale vechi fundamentate de parteneriate strategice ale statului român;

-accesarea unei palete mai largi de surse de finanțare și, astfel, am înființat Unitatea de accesare fonduri europene și surse externe de finanțare;

ș i, nu în ultimului rând, transformarea organizațională, definirea indicatorilor de performanță, pregătirea continuă a personalului și încadrarea acestuia la nivelul dinamicii din piața TIC. Deja am demarat, în scurtul timp de la preluarea mandatului, toate aceste procese.

SCM: Poate RADIOCOM să devină un centru de inovare și care sunt specializările/domeniile de interes pentru următorii 5 ani? 

Conceptul de sustenabilitate reprezintă pentru RADIOCOM angajamentul nostru în evoluția pe termen lung, într-un echilibru între protecția mediului, dezvoltarea economică și componenta socială, deoarece înțelegem rolul nostru important și contribuția noastră valoroasă la îndeplinirea obiectivelor strategice de ordin superior, pentru transformarea digitală a României până în 2030, ca țară membră a Uniunii Europene.

Pe termen mediu, ne propunem să ne transformăm într-o companie ”ecocentrică”. Această viziune se aliniază la un tablou strategic superior – Deceniul digital al UE 2030, care se articulează în jurul a patru domenii care fac parte din busola digitală, respectiv:

-competențe digitale;

-transformare digitală;

-infrastructuri reziliente;

-digitalizarea serviciilor publice și răspunsul coerent la noul mediu generat și accelerat de pandemie: tele-școala (România educată), tele-muncă, e-comerț etc. și transpunerea ultimelor evoluții tehnologice prin respectarea memorandumului și a angajamentelor de la nivelul UE. 

RADIOCOM poate deveni un jucător de nișă redutabil, prin promovarea de servicii de înaltă calitate, individualizate pe client și care să acopere în mod concentrat unul sau mai multe segmente mai mici din zona de servicii IoT și/sau rețele private 5G, neacoperite sau slab acoperite de către jucătorii majori. Piața de IoT va avea, în viitor, disponibilitatea cea mai mare pentru creștere deoarece este încă slab dezvoltată, iar predicțiile de creștere sunt semnificative, doarece se va adresa unei game extrem de diversificate de aplicații și utilizatori, atât din zona populației, cât și din zona industrială, inclusiv din perspectiva susținerii Industriei 4.0.

În cadrul pilonului strategic RADIOCOM abordează următoarele problematici:

-digitalizarea sectorului de  radiodifuziune terestră T-DAB+ și DRM30;

-convergența tehnologică la o unică tehnologie de transport – IP;

-dezvoltarea de tehnologii noi terestre: IoT (ex. LoRaWAN), MVNO/slice de rețea 5G;

-dezvoltarea de tehnologii noi spațiale: servicii de bandă îngustă, IoT, radar spațial, comunicații optice și Quantum Key Distribution;

-eficientizarea sistemelor de transmisiuni existente – WiMax, FO/DWDM/IP-MPLS;

-îmbunătățirea capacităților de reziliență a infrastructurilor existente.

SCM: Cum se poate interconecta societatea cu alte entități ale statului pentru a aduce plus valoare? 

Dacă vrem să avem o societate digitalizată, dacă vrem să transpunem în mod corect toate soluțiile pe care le reclamăm și de care avem nevoie pentru tele-școală, tele-muncă, e-sănătate trebuie să avem comunicații transpuse corect în România. Despre acest lucru s-a discutat în cadrul reuniunilor informale ale miniștrilor comunicațiilor de la nivel european din 5 mai, respectiv 5 iunie 2020, unde vicepreședintele Comisiei Europene, Margrethe VESTAGER, cât şi Thierry BRETON, comisarul pentru Piața unică, au punctat acest lucru. Este o realitate. Trebuie să avem această conectivitate atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, pentru a putea să vorbim realmente despre interoperabilitate. Conectivitatea trebuie transpusă la cele mai înalte standarde în telecomunicații sau comunicații electronice în bandă largă – broadband, cum se zice la nivel european.

În viziunea pe care am transpus-o deja în model draft legată de orașe și comunități inteligente, trebuie să vorbim despre coeziune socială – pentru că nu putem discuta despre oraşe, unități administrativ teritoriale, fără oameni. Coeziunea socială se va face când toate comunitățile vor dispune de aceleași standarde și aceleași servicii adecvate și acest lucru se va realiza prin interconectare la cele mai înalte standarde pentru toate comunitățile.

România a avut o situație fericită, lăudată, în timpul pandemiei, în timpul stării de urgență, colegii de la CERT.RO şi de la STS s-au implicat masiv pentru atacurile malițioase din această perioadă, în special în mediul urban. Dar trebuie să fim realişti – conectivitatea nu este atât de lăudabilă inter și intra județean.

Un alt lucru extrem de important este transpunerea pachetului normativ Codul European al Comunicaţiilor Electronice. Această Directivă stabilește un set de norme actualizate pentru reglementarea comunicațiilor electronice în țările UE, servicii de telecomunicații, facilități și servicii asociate. Totodată, prin acest cod se stabilesc sarcini pentru autoritățile naționale de reglementare și pentru alte autorități competente și se instituie un set de proceduri pentru a asigura armonizarea cadrului de reglementare la nivelul întregii Uniuni Europene. Tot în acest set se regăsesc și anumite specificații legate de normativele din construcții, mă refer la acele normative de care s-au blocat și se blochează întotdeauna inclusiv operatorii, în vederea transpunerii juste și cât mai rapide a interconectării.

De asemenea, acest pachet vizează stimularea concurenței și creșterea investiţiilor în rețelele 5G. Ca să putem genera competitivitate pe piața din România trebuie să vorbim de furnizarea pe piața de aici a acelor standarde și soluții tehnologice la cel mai înalt nivel la fel ca și în celelalte state ale UE. Altfel nu vom putea să vorbim despre competitivitate pe piață. Avem în vedere conectivitatea de înaltă calitate, dar şi un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, mai multe opțiuni de servicii digitale inovatoare.

Obiectivele propriu zise ale acestui Cod, a cărui viziune se va întinde pe cel puţin două decade, vizează promovarea conectivității și adoptării rețelelor de foarte mare capacitate, inclusiv a rețelelor fixe, mobile și pe suport radio. Am dezbătut deja modele prin care vom răspunde cât mai repede acestei solicitări de interconectare a acelor unități care în prezent nu sunt deservite de internet sau internet la vitezele juste, pentru a furniza un serviciu școlar adecvat.

Totodată, acest Cod vizează și promovarea intereselor cetățenilor UE prin permiterea unui maxim de beneficii în termen de posibilități de alegere preț și calitate. Menținerea securității rețelelor este imperativă tocmai pentru a genera acea încredere pe care o căutăm cu toții în special pentru zona de utilizatori finali, asigurarea protecţiei consumatorilor prin norme și abordarea nevoilor anumitor grupuri sociale – în special persoane cu dizabilități, vârstnici și persoane cu nevoi sociale speciale.

Aşa cum am mai spus, această viziune pentru transpunerea Codului este una pe termen foarte lung și este generatoare de o piață stabilă, care să fie predictibilă și să ofere încredere inclusiv investitorilor. Țările UE trebuie să asigure operatorilor predictibilitate în ceea ce privește autorizarea utilizării spectrului de frecvenţe radio pentru cel puțin 20 de ani, astfel încât să promoveze investițiile, în special în conectivitatea 5G. Deja vorbim la UE de 5G, 5G plus, o convergență sporită a procedurilor naționale de selecție printr-un forum de evaluare Inter Pares. 

Trebuie dezvoltate abilităţile digitale pentru a beneficia realmente de transpunerea corectă a soluțiilor de la nivelul UE, fiind nevoie ca atât furnizorii de servicii – funcţionari publici și cadrele din școli, cât și utilizatorii finali să dispună de aceste abilități digitale.

Nu putem vorbi de oraşe inteligente fără a vorbi de abilitățile necesare comunității care generează productivitatea unei comunități inteligente.

SCM: Cine sunt clienții RADIOCOM? 

Portofoliul variat de servicii se adresează, în principal, segmentului de clienţi business, dar şi segmentului rezidenţial.

Calitatea infrastructurii şi a serviciilor oferite au permis RADIOCOM să câştige încrederea multor clienţi importanţi din cele mai variate sectoare de activitate.

Dacă, iniţial, principalul domeniu de activitate era cel de broadcasting, prin care compania oferea servicii unui  număr  restrâns  de  clienţi, principalii fiind Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în prezent, portofoliul include aproape toţi operatorii de telecomunicaţii din România care apelează la infrastructura RADIOCOM, dar şi utilizatori finali de servicii de comunicaţii electronice din domenii importante ale economiei naţionale: bănci, instituţii financiare, companii multinaţionale etc.

Printre clienții business, amintim: Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune, S.C. Rartel S.A., Radio TRINITAS, Ministerul Apărării Naționale, S.C. RCS & RDS S.A., TELEKOM Romania Communications S.A., TELEKOM Romania Mobile Communications S.A., S.C. VODAFONE România S.A., S.C. ORANGE Romania S.A., GTS Telecom, S.C. RADIO XXI S.R.L., Societatea Națională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A., STFD TRANSFOND S.A., Europe Development International-R S.A. (Europa FM), S.C. Prime Telecom S.R.L., S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. (Național TV), S.C. COMBRIDGE S.R.L., R.A. ROMATSA etc.

La 30 septembrie 2021, RADIOCOM deținea în portofoliu un număr de 2.385 clienți, atât din segmentul business, cât și din segmentul rezidențial.

SCM: Care sunt proiectele de impact gestionate sau inițiate de RADIOCOM, care pot aduce transformarea în rândul comunităților locale? 

Consider că, proiecte de impact pentru RADIOCOM care vor avea ecou și vor contribui la întreg lanțul de proiecte naționale de dezvoltare a României sunt digitalizarea serviciilor de difuzare a programelor publice de radiodifuziune, respectiv T-DAB+/DRM30 și, în zona de comunicații electronice, implementarea serviciilor de tip 5G.

Europa urmărește să obțină independența în urmărirea de obiecte și fenomene naturale care ar putea dăuna sateliților pe orbită sau infrastructurii terestre, cum ar fi rețelele electrice de la sol.

Agenția Spațială Europeană (ESA) împreună cu Agenția Spațială Română (ROSA) au creat împreună un proiect care deschide României posibilitatea ca prin folosirea infrastructurii deținute de statul român la Cheia, prin intermediul RADIOCOM, să dezvolte servicii de cercetare spațială specific programelor de SSA (space situational awereness) pe componenta SST (space surveillance and tracking).

De asemenea, noul sistem VSAT deservește clienți de servicii de comunicații electronice bazate pe tehnologia VSAT. Caracteristicile tehnice ale noului sistem VSAT asigură, în primul rând, o eficiență spectrală mult superioară celei înlocuite, precum și creșterea vitezelor maxime posibile de upload/download la terminalul VSAT și/sau reducerea dimensiunii antenei de client.

Nu în ultimul rând, dezvoltarea unor comunicații fiabile și sigure constituie premisele angajamentului meu și în acest sens, transpunerea comunicațiilor optice și QKD.

Sistemele comerciale actuale se adresează în principal guvernelor și corporațiilor cu cerințe ridicate de securitate. Distribuirea cheilor prin curier este de obicei utilizată în astfel de cazuri, în care nu se crede că sistemele tradiționale de distribuție a cheilor oferă suficientă garanție. Acest lucru are avantajul de a nu fi limitat în mod intrinsec la distanță și, în ciuda timpilor lungi de călătorie, rata de transfer poate fi ridicată datorită disponibilității dispozitivelor portabile de stocare de mare capacitate. Diferența majoră a distribuției cheii cuantice este capacitatea de a detecta orice interceptare a cheii, în timp ce folosind curierul securitatea cheii nu poate fi dovedită sau testată. Sistemele QKD (Quantum Key Distribution) au și avantajul de a fi automate, cu o fiabilitate mai mare și cu costuri de operare mai mici decât o rețea de curierat uman securizată.

De asemenea, nu omit o dimensiune dragă mie și cititorilor Dumneavoastră: serviciile dedicate dezvoltării Comunităților inteligente. Și aici deja analizez utilizarea eficientă și profitabilă a WIMAX și transpunerea LoRaWAN

Dragoș C.-L. PREDA, Director general al S.N.R.