Conceptul Mobilitatea ca Serviciu Mobility as Service (MaaS)

MaaS - Mobilitatea ca Serviciu Mobility as Service

MaaS este un concept nou care are ca scop revitalizarea și reorganizarea sistemelor de transport în direcția orientării acestora către călători și satisfacerii cerințelor de mobilitate ale acestora și pentru atingerea obiectivelor dezvoltării durabile (foarte strâns legat de conceptul de Smart City).

Mobilitatea ca un serviciu (MaaS) are în componența sa toate modurile și sistemele de transport clasice dar, organizarea și operarea acestora este abordată în mod diferit.

Operatorul de transport public, de exemplu, nu mai este orientat către furnizarea unui serviciu de transport unic ci, va trebui, să furnizeze servicii de mobilitate ca parte din călătoriile complexe pe care utilizatorii sistemului le cer. Se poate face o paralelă între serviciile de telefonie mobilă și cele de mobilitate în sensul conceptului MaaS.

În cazul serviciilor de telefonie mobilă, un abonat poate avea un pachet care să conțină minute naționale sau internaționale, SMS-uri în rețea sau/ și alte rețele, un număr de GB de date, acces la alte servicii bazate pe rețeaua de comunicații mobile sau, în unele cazuri, pe rețeaua de comunicații fixe.

În cazul MaaS, având în vedere această paralelă, se poate vorbi de un pachet de mobilitate în care pot fi incluse: călătorii cu mijloacele de transport ale sistemului de transport public urban, un număr de km de utilizare a sistemului de taxi, un număr de km de utilizare a sistemului de transport feroviar, un număr de ore de parcare, un număr de ore de acces la sistemul de închiriere biciclete ș.a.m.d.

Plaforma MaaS are rolul de a integra toate soluțiile de transport și de a găsi alternative de mobilitate pentru un utilizator în funcție de cerințele acestuia. Fiecare utilizator al platformei MaaS va avea un profil virtual de utilizator care va genera automat (sau corelat cu acțiunile utilizatorului) o cerere de servicii de mobilitate.

Platforma va analiza toate cererile de servicii de mobilitate primite la un moment dat și va aloca resursele de transport utilizatorilor pe baza unor criterii de optimizare orientate, cel puțin, către: costuri, reducerea timpului de călătorie și protecția mediului. Profilul utilizatorului se va face pornind de la un set de date, prin intermediul cărora, utilizatorul va defini cererea de mobilitate.

Sistemul va prelua aceste date inițiale și va construi un profil de mobilitate incipient. Profilul de mobilitate incipient va fi imbunătățit prin colectarea datelor privind călătoriile efectuate de utilizator după ce a definit profilul inițial și prin conectarea unor dispozitive inteligente (smartphone, smartwatch etc.) care vor culege automat date referitoare la comportamentul utilizatorului și la preferințele acestuia.

Profilul actualizat al utilizatorului împreună cu cererile de mobilitate generate explicit de către utilizator vor fi considerate principalele date de intrare în platforma MaaS și vor construi un model al cererii de transport pentru sistemul integrat de transport (suport pentru serviciile MaaS). Acest model al cererii de transport va acționa asupra platformei MaaS și aceasta va trebui să ofere servicii compuse de mobilitate (în sensul integrării mai multor moduri de transport) pentru utilizatori.

nemtanu Autor – conf.dr.ing.ec. Florin Nemțanu