Micromobilitatea urbană într-un Smart City

Micromobilitatea urbană într-un Smart City

Micromobilitatea poate fi văzută ca fiind mobilitatea urbană abordată la nivel micro, cu ajutorul unor soluții tehnice (mijloace de transport) ușoare care sunt gestionate de cetățean și care îi permit acestuia să realizeze deplasări rapide, pe distanțe urbane scurte/medii.

Mobilitatea persoanelor în spațiu urban este cheia dezvoltării orașelor inteligente prin prisma componentei smart mobility. Cu cât persoanele se pot mișca mai liber și fără bariere în spațiul urban cu atât efectele activităților realizate de aceștia au un impact mai mare asupra societății.

Mobilitatea poate fi definită ca fiind capacitatea sau starea de a fi mobil sau de a putea fi mișcat / a se putea mișca.Sistemele de mobilitate urbană au ca primă componentă principală sistemul de transport urban, acesta acoperind toate modurile de transport.

În această categorie a micromobilității intră deplasările cu trotinetele (electrice sau nu) și bicicletele (electrice sau nu). Serviciile de micromobilitate pot fi oferite în spațiul urban de firme specializate de tip bike/scooter sharing.

Mobility as a Service (MaaS) este o nouă abordare a mobilității urbane văzută prin prisma furnizării unor servicii de mobilitate pentru  fiecare cetățean în funcție de nevoile acestuia. Serviciile MaaS se bazează pe o platformă software conectată la sistemele de transport din aria urbană (preluând de la acestea informații privind serviciile de transport disponibile) și oferă utilizatorilor pachete de mobilitate care au incluse diferite servicii de transport (călătorii cu transportul public, kilometri pentru călătorii cu taxiul, ore de închiriere a bicicletelor sau trotinetelor, etc.) aceștia plătind un abonament lunar sau în funcție de serviciile utilizate.

Micromobilitatea are un rol important în dezvoltarea conceptului MaaS datorită acoperirii deplasărilor pe distanțe scurte (care sunt frecvente la anumite momente ale zilei în spațiul urban) și a asigurării legăturilor rapide între două sau mai multe moduri de transport.

În lipsa unor terminale multimodale (de exemplu, o călătorie care începe în exteriorul zonei metropolitane cu trenul și este finalizată cu o călătorie urbană cu autobuzul poate beneficia de suportul serviciilor de micromobilitate pentru asigurarea unei conexiuni rapide la schimbarea modurilor de transport, feroviar și rutier/autobuz, în cazul lipsei unui terminal multimodal).

Transportul cu trotinetele electrice închiriate poate fi un exemplu de micromobilitate și poate ajuta la dezvoltarea componentei de smart mobility a orașului inteligent.

Avantajele majore sunt vitezele de circulație / timpii de călătorie, ușurința manevrării mijloacelor de transport, ușurința operării unor astfel de sisteme de închiriere și accesibilitatea (inclusiv utilizarea altor sisteme de transport pentru călătoriile lungi – de exemplu metrou, îmbarcarea cu trotineta în aceste mijloace de transport).

Dezavantajele sunt legate de siguranța călătoriei (sunt necesare cel puțin două măsuri pentru creșterea siguranței: separarea traficului și purtarea echipamentului de protecție), în special la utilizarea infrastructurii rutiere de transport, distanțele relativ scurte de deplasare, dependența de condițiile meteo și de calitatea pavajului.

Micromobilitatea, pe lângă avantajele legate de mobilitate, ajută și la integrarea utilizatorilor în spațiul urban și punerea în valoare a orașului prin accesul direct și rapid la resursele acestuia.

conf. univ. dr. ing. ec.,
Florin Nemțanu