Pentru noi și prin noi înșine! Să sortăm cu folos!

Într-o societate în care, parcă mai mult acum ca niciodată, cel mai important lucru nu sunt vorbele, ci faptele, onestitatea, determinarea şi precizia matematică cu care planurile sunt transpuse în fapte, puterea exemplelor de urmat fiind de-a dreptul necesară.

Comuna Cociuba Mare din Judeţul Bihor

Fiind conştientă de faptul că paradigmele evoluţiilor economice din ultimul deceniu au schimbat decisiv ritmurile de dezvoltare, iar flexibilitatea şi adaptabilitatea au devenit factori imperativi pentru o supravieţuire economică, a ales să acorde importanţa cuvenită mediului înconjurător şi protecţiei acestuia, ca şi reprezentare spaţială a sufletului colectiv şi indispensabil pentru o economie durabilă şi o societate echitabilă, reproducându-l sugerativ pe părintele chimiei moderne, Antoine Lavoisier (cel care a demonstrat că tot ceea ce ne înconjoară este compus din elemente chimice şi care a denumit „aerul vital” ca „oxigen”), potrivit căruia „În natură nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, totul se transformă!”.

Şi cum fiecare alegere are un impact, şi „atitudinea regenerativă” a Comunei Cociuba Mare din judeţul Bihor, de la menţinerea şi extinderea spaţiilor verzi la plantarea de arbori, la colectarea selectivă a deşeurilor reziduale, etc., de fapt şi de drept îi creează propriul viitor şi asta nu doar pentru că protecţia mediului înconjurător, sub toate formele sale, este o temă din ce în ce mai dezbătută atât la nivelul Uniunii Europene cât şi la nivel global, ci pentru simplu fapt că responsabilitatea mediului înconjurător este şi va rămâne în sarcina noastră, a tuturor, societatea nefiind altceva decât pluralul omului, omul multiplicat de miliarde de ori.

Comuna Cociuba Mare este situată în Sudul Judeţului Bihor, este alcătuită din patru sate (Cărăsău, Cheşa, Cociuba Mare şi Petid), cu o suprafaţă totală de 74,38 km2 şi cu o populaţie totală de 2.865 persoane, având până în prezent accesate în diverse sectoare de activitate, fonduri europene nerambursabile în cuantum de aprox. 1.100.000 Euro.

Şi cum lucrurile bune cer timp să crească, să învețe, să ajungă la maturitate, în Comuna Cociuba Mare din Judeţul Bihor, colectarea selectivă a deşeurilor a început în anul 2019, în baza unui parteneriat public-privat, sub sloganul „Sortăm cu folos!” şi prin nenumărate şi diverse acţiuni de conştientizare a locuitorilor Comunei cu privire la importanţa reciclării corespunzătoare a deşeurilor municipale pe 5 fracţii:
1. deşeuri reziduale;
2. deșeuri din plastic și metal;
3. deșeuri din hârtie și carton;
4. deşeuri din sticlă şi
5. deşeuri biodegradabile, sens în care, pe lângă echipamentele aferente (pubele) ce au fost predate fiecărei gospodării/instituţii în parte, au fost concepute pliante, dar şi clipuri de prezentare, a căror disponibilitate spre vizualizare a fost asigurată atât pe site-ul Primăriei Comunei Cociuba Mare, cât şi pe canalul de YouTube, fiind preluate şi difuzate chiar şi pe pagina de socializare a Gărzii Naţionale de Mediu.

Particularităţile activităţilor de colectare selectivă a deşeurilor pe raza Comunei Cociuba Mare

Se evidenţiază prin faptul că pubelele puse la dispoziţia locuitorilor Comunei au fost încă de la început dotate cu un circuit integrat (CIP), în care a fost încorporat un dispozitiv foarte mic denumit sugestiv „eticheta RFID” (Radio – Frequency Identification), ce reprezintă, de fapt, o metodă de identificare automată care se bazează pe stocarea și regăsirea datelor fără atingere, la distanță, prin unde radio, o astfel de tehnologie necesitând o cooperare a unui aparat cititor de RFID cu eticheta RFID, chiar și în afara razei de vedere a cititorului, respectându-se concomitent prevederile legale dar şi interesul cetăţeanului raportat la frecvența de colectare a deșeului. Ba chiar mai mult, sistemul de colectare a deşeurilor reziduale conține pe lângă CIP-ul de pe pubelă şi câte o brățară folosită de către operatorul de salubrizare, care prin apropierea de CIP-ul de pe pubelă asigură transmiterea datelor în soft-ul la care, în schimbul unui abonament lunar, are acces şi Primăria Comunei Cociuba Mare în vederea monitorizării frecvenței de colectare a deșeului rezidual la nivel de localitate pentru fiecare gospodărie/instituţie în parte. Cu ajutorul aceleaşi brăţări se poate urmări însă simultan și colectarea celorlalte fracții, operatorul având posibilitatea acționării unui buton de avarie pentru semnalarea deficiențelor în colectare, iar în cazul în care deșeul nu este sortat corespunzător cetățeanul va fi înștiințat prin aplicare pe pubelă a unei etichete ce conţine neconformitățile constatate, ulterior însă neremedierea unei astfel de stări de fapt, îl va şi determina pe operator să acţioneze pe cale de consecinţă faţă de cetăţeanul în cauză prin necolectarea deşeurilor.

Până şi în prezent Comuna Cociuba Mare este una din cele două unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Bihor pe raza căreia se realizează colectarea selectivă a deşeurilor pe 5 fracţii, colectându-se chiar şi deşeurile biodegradabile.

Plusul de valoare adăugată adus Comunei Cociuba Mare din Judeţul Bihor prin colectarea selectivă a deşeurilor pe 5 fracţii rezidă inclusiv şi în faptul că, conştientizând importanţa şi, implicit, nenumăratele beneficii pe care le aduce procesul de colectare selectivă a deşeurilor. Acesta este un proces extrem de simplu de altfel, care presupune doar disciplină şi atenţie atât „acasă” cât şi „la birou”, prin respectarea unui cod universal de culori după care toată lumea se ghidează. Cetăţenii Comunei au ales să-şi unească forţele şi să „provoace” un impact pozitiv asupra mediului înconjurător prin colectarea selectivă, astfel încât la
finele anului 2020 cantitatea deșeurilor reziduale au ajuns să înregistreze o scădere cu 60%, iar cantitatea de deșeu reciclabil o creştere cu aprox. 50%. De altfel, în Comuna Cociuba Mare colectarea deşeurilor reciclabile se şi realizează gratuit, doar colectarea deşeului rezidual realizându-se contra-cost.

Mai mult, la nivelul Comunei Cociuba Mare în vederea colectării selective a deşeurilor funcţionează chiar şi o Societate de interes local şi cu răspundere limitată, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local Cociuba Mare ca şi autoritate deliberativă, dar şi ca acţionar unic (S.C. Gospodărire Comunală Cociuba Mare S.R.L.) şi care în prezent, cel puţin, la nivelul Judeţului Bihor este singurul organism prestator de servicii publice sau de utilitate publică care colectează deşeuri ca şi operator licenţiat, chiar dacă doar ca şi subcontractant.

Şi iacătă cum susţinerile Primarului Comunei Cociuba Mare din Judeţul Bihor, dnul Sferle Mihai Florin, „Să fii <model> în toate, nu la vorbe, ci la fapte!” a prins contur şi în ceea ce priveşte colectarea selectivă a deşeurilor.