Reciclarea DEEE

reciclarea deee

RECICLAREA DEEE ESTE UNA DINTRE PROBLEMELE GLOBALE CU CARE SE CONFRUNTĂ FIECARE STAT AL UNIUNII EUROPENE. ESTE O PROBLEMĂ GLOBALĂ CARE NECESITĂ ATENȚIE DEOSEBITĂ ȘI UN PLAN FOARTE BINE DEFINIT, CU UN TRASEU EXACT AL ACESTOR ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE SCOASE DIN UZ.             #GREENCITIES

Aceste deșeuri nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci duse la centre speciale unde să fie demontate și colectate selectiv. DEEE sunt extrem de periculoase pentru mediul înconjurător și pentru sănătate deoarece conțin gaze cu efect de seră sau metale grele dăunatoare sănătății.
Reciclarea acestor echipamente este foarte importantă deoarece în acest mod se recuperează cantități importante de materii prime secundare.
DEEE au un grad ridicat de reciclare / reutilizare (între 85-90%).
Reciclarea ar trebui să facă parte din stilul nostru de viață și să devină o obișnuință.
Tehnologia vine în ajutorul nostru și face reciclarea mult mai ușoară. La nivel global dar și național sunt dezvoltate aplicații care simplifică toată această călătorie pentru că aplicația va face munca pentru noi.
Pe teritoriul României sunt peste 80 de operatori economici autorizați pentru reciclare DEEE.

Precizări ale Ministerului Mediului cu privire la reciclarea DEEE pentru Smart City Magazine

Care este traseul exact al deșeurilor electrice și electronice după ce au fost colectate de către firmele specializate?

Toți operatorii care efectuează operațiuni de colectare sunt obligați să stocheze deșeurile de echipamente electrice și electronice în locuri de stocare special amenajate conform Anexei 8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, urmând ca toate DEEE colectate
separat să fie supuse tratării corespunzătoare.
DEEE colectate pot fi tratate atât în România, cât și în alte state membre ale Uniunii Europene sau Non UE.
Transferul în alt stat membru sau exportul în afara Uniunii Europene a DEEE în vederea tratării se face cu respectarea prevederilor privind transferul deșeurilor cuprinse în Regulamentul (CE) nr.1.013/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri și Regulamentul (CE) nr.1.418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind
exportul anumitor deșeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr.1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în anumite țări în care Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică.

Este asigurată eliminarea lor în siguranță și protecția mediului, în conformitate cu legislația europeană și standardele CENELEC aplicabile în domeniul tratării DEEE?
În România este interzisă eliminarea DEEE colectate separat care nu au fost supuse operațiunilor specifice de tratare conform prevederilor OUG 5/2015 art.20-24.
Statistică a cantității de deșeuri reciclate, în măsura în care există un raport pe categorii a deșeurilor reciclate (televizoare, IT/calculatoare, electrocasnice mari, video/sunet):
În conformitate cu datele privind managementul deșeurilor de echipamente electrice și electronice(DEEE) raportate de Agenția Națională pentru Protecția Mediului
Comisiei Europene:
– DEEE colectate sunt tratate atât în România cât și în alte state membre UE
– Peste 90% din DEEE colectate sunt tratate în România
Obiectivele de valorificare și reciclare prevăzute de legislație au fost realizate.