Servicii medicale în conformitate cu exigenţele conceptului de Oraș Inteligent

Servicii medicale intr-un oras inteligent

1. Introducere Conceptul de Oraș Inteligent sau Smart City impune exigenţe pentru o gamă largă de servicii. De fapt prin Smart City viaţa este altfel, cu noi perspective nebănuite poate astăzi. Dacă vrem un alt mod de viaţă trebuie să schimbăm concomitent conţinutul produselor şi serviciilor, modul cum furnizăm produsele, mecanismul prin care prestăm serviciile.

Faţă de schimbările ideologice ale modului de viaţă clamate în decursul istoriei omenirii, marea majoritate utopice, noutăţile aduse de un Oraș Inteligent sunt generate de dezvoltarea ştiinţei, tehnologiei, societăţii şi economiei. În fiecare domeniu al vieţii cotidiene apar interferenţe ale progreselor înregistrate de etapele anterioare şi exigenţe care să valorifice potenţialul de dezvoltare viitoare. Nimic din ce era bine definit nu poate rămâne la fel dacă avem posibilitatea să trăim mai bine decât înainte. Este de fapt visul pe care părinţii l-au avut mereu pentru copiii lor: să trăiască mai bine decât ei.

2. Poziţia serviciilor medicale în „epoca Smart City” Pentru serviciile medicale provocările sunt multiple pentru că de calitatea lor depinde principalul parametru al unei vieţi noi: durata. Să fim sinceri că de la serviciile medicale aşteptăm în noua eră Smart City atât creşterea speranţei de viaţă cât mai ales durata vieţii active, acea perioadă în care ne putem bucura pe deplin de de a fi oameni. Pentru majoritatea dintre noi ştiinţa şi tehnologia nu înseamnă nimic dacă nu ne ajută să lăsăm mai multe amintiri frumoase urmaşilor şi apropiaţilor. Pentru aspiraţia legitimă de a prelungi existenţa în lumea pământeană, oamenii vor tot mai mult de la medicină, domeniul care este la finalul buclei eforturilor pentru o viaţă mai bună. Practic, prin serviciile medicale vedem finalitatea progreselor ştiinţei şi tehnologiei, organizării sociale şi managementului economiei. Întreg fluxul de progrese devine palpabil pentru cetăţeanul din Smart City la sfârşitul ciclului de servicii dedicat vieţii umane, cu ocazia prestării serviciilor medicale. Toate eforturile de a da frumuseţe vieţii într-un Oraș Inteligent sunt concentrate în serviciile care ne dau o şansă să ne bucurăm cât mai mult de această frumuseţe.

3. Dezvoltare cu restricţii specifice Aplicaţiile „Smart” au o extindere tot mai mare în domeniul prioritar al Uniunii Europene <Sănătate, schimbări demografice şi bunăstare>.

Totuşi, unele dintre restricţiile specifice dezvoltării tehnologiei informaţiei au în cazul serviciilor medicale o importanţă mai mare. De exemplu “dreptul la viaţă privată” generează obligaţii ale unităţilor medicale cu paturi ( care fac spitalizare) pentru protejarea pacienţilor de contacte nedorite pe durata spitalizării. De asemenea, “dreptul la protecţia datelor cu caracter personal” impune securitatea fluxurilor informaţionale care conţin date ale pacienţilor.

Conexiunea dintre circuitul documentelor medicale şi cele financiar-contabile în condiţiile respectării stricte a acestui drept va fi o provocare atât pentru domeniul medical, cât şi pentru cel financiar-contabil. Încrederea şi securitatea persoanei pot fi realizate în condiţiile tehnologiilor informatice aplicate în sănătate numai printr-un mecanism eficient de validare, auditare şi certificare, pe baza unor standarde general acceptate.

Auditul informatic aplicabil sistemelor din sănătate va trebui să facă progrese mai rapide pentru a răspunde noilor comandamente sociale specifice epocii Smart City. Fără extinderea interoperabilităţii dintre toate sistemele de tip Smart City, inclusiv a celui medical, nu se poate vorbi de un nivel ridicat de acceptabilitate de către utilizatori. În acelaşi timp, fără proiectarea adecvată a controlului efectiv al utilizatorilor privind respectarea drepturilor lor legale în actul medical, nu este posibilă extinderea ariei de acoperire a tipului de servicii Smart City.

4. Ce-i de făcut? Câteva sugestii concrete Societatea Premium Wellness are obiect de activitate serviciile medicale. După numai 1 an de activitate nu putem pretinde performanţe sau priorităţi absolute. De fapt în medicină complementaritatea şi conexiunile fac dificile ierarhiile. Ca parte a sistemului naţional de sănătate credem în dimensiunea formativă a clinicilor.

Acordăm o şansă studenţilor să vadă în practică funcţionarea aparaturii de ultimă generaţie pe bază de proceduri şi protocoale stricte. În epoca Smart City contează nu numai stadiul atins în utilizarea întregului portofoliu de cunoaştere ( echipamente, tehnologii, proceduri).

În epoca Smart City este importantă şi viteza de schimbare. Iar dacă studenţii stăpânesc încă din timpul facultăţii ultimul stadiu de evoluţie, în primii cei mai inovativi ani de activitate îl vor putea duce în istoria ştiinţei. Progresele cunoaşterii devin parte a confortului şi bunăstării specifică noilor timpuri numai dacă ştiinţa lucrează efectiv împreună cu organizaţii inovative capabile să-i testeze şi să-i valideze în condiţii reale realizările.

Am făcut pasul efectiv prin participarea alături de universităţi şi centre de cercetare-dezvoltare ale unor firme din Spaţiul European al Cercetării la apelul Iot al Programului Orizont 2020 cu termen de depunere mai 2017. Am comunicat în sistem informal, iar acum transmitem şi public, disponibilitatea de a ne alătura oricărei echipe de cercetare-dezvoltare cu preocupări în zona noastră de competenţă şi de dotare.

Suntem convinşi că astfel modul în care vor arăta serviciile medicale de tip Smart City din deceniile următoare vor avea ca rezultat şi eforturile noastre de astăzi sau de mâine. Premium Wellness SRL, fiind parte a grupului de organizaţii al Universităţii Spiru Haret, va aplica parteneriatul existent cu Asociaţia Română pentru Smart City. Sperăm ca acesta să genereze colaborări eficiente, inclusiv cu organizaţii din localităţile care doresc să facă noi paşi către aplicarea conceptului de Oraș Inteligent în domeniul serviciilor medicale, indiferent de stadiul dezvoltării actuale a comunităţii.

Conf.univ.dr. Băluţă Aurelian Virgil
Administrator Premium Wellness SRL
baluta.aurelian@yahoo.com