Raul Apostoiu: Propunere de sistem de tren urban cu propulsie electrica

Raul Apostoiu, Consilier Local – Primăria Municipiului Sibiu

Mobilitate urbană SMART pe liniile de cale ferată neelectrificate

Traficul tot mai aglomerat din zonele urbane dezvoltate, precum și nevoia de adaptare la schimbările climatice au produs inovații ale mijloacelor de transport pe calea ferată pentru a veni în întâmpinarea cerințelor de mobilitate ale locuitorilor.

“Tram-Train” (Tramvaiul-Tren) reprezintă un mijloc de transport care devine tot mai popular pe plan mondial datorită beneficiilor pe care le oferă. Combinația dintre tramvai și tren reprezintă o soluție inovativă, dar și inteligentă la problemele amintite.

Fiindcă vorbim de transport electric fără catenară, “Tram-Train”-ul este propulsat de motoare electrice alimentate de acumulatori și supercapacitori, făcând posibilă operarea pe liniile de cale ferată sau pe liniile industriale neelectrificate (fără liniile superioare de alimentare – CatFree).

Beneficii ale sistemelor de transport tramvai- tren electric alimentat cu baterii/supercapacitori: 

  1. Comparativ cu autobuzele, Tram-Train-urile transporta un număr semnificativ mai mare de persoane și într-un mod mult mai rapid, pe călătorii mai scurte, datorită faptului că nu folosesc arterele auto congestionate ale orașelor. Acestea pot reduce traficul auto cu până la 14%.

  2. Tram-Train-urile sunt o soluție de transport nepoluant. Călătoria cu mașina personală produce de peste trei ori mai mult CO2 decât călătoria cu tramvaiul.

  3. Tram-Train-urile transformă orașele în locuri mai frumoase unde vrei să trăiești, sunt liniștite și sigure. 4. Tram-Train-urile îmbunătățesc imaginea unui oraș și contribuie la regenerarea economică. Acestea stimulează atragerea de noi afaceri, turiști și ajută oamenii să acceseze locuri de muncă și servicii.

  4. Aceste sisteme pot funcționa pe liniile de tramvai existente în centrul orașului sau pe liniile de marfă dezafectate, evitând necesitatea unei noi infrastructuri.

  5. Deoarece sunt ușoare, sistemele oferă avantaje față de șina grea, costuri de operare și întreținere a infrastructurii mai mici și un consum de energie redus.

  6. Noile stații pot fi adăugate la rutele de transport fără a crește timpul de călătorie de la un capăt la celălalt, deoarece tramvaiele au o accelerare/ decelerare mai bună decât calea ferată obișnuită.

  7. Sistemul de stocare cu supercapacitori necesită timpi de reîncărcare mici în stații (între 30 de secunde – 1 minut), oferind o autonomie de până la 3 km până la următoarea stație. Practic tramvaiul circulă de la o stație la alta cu energia electrică încărcată în stația precedenta.

  8. În scopul reducerii consumului de energie electrică pentru tracțiune, vehiculele achiziționate vor fi dotate cu echipamente pentru recuperarea energiei de frânare. Energia se încarcă în supercapacitori la frânare și se generează la următorul demaraj.

  9. Consum redus de energie (de exemplu sistemul bazat pe supercapacitori permite o reducere cu 20% a consumului datorită recuperării energiei de frânare). Pe termen lung, vor exista economii importante la costuri de operare.

Sistemul de transport propus pentru municipiul Sibiu

Modelul prezentat este propus pentru implementare la nivelul Municipiului Sibiu pe două trasee de linii CFR existente, dar și pe linii industriale în prezent dezafectate. Primul traseu este reprezentat de Zona Industrială Vest – Gara CFR – Gara Triaj Șelimbăr, iar al doilea traseu Ștrand II – Gară CFR – Stație Triaj Șelimbăr.

Date fiind beneficiile prezentate anterior, dar și un potențial grad ridicat de utilizare al sistemului de transport, implementarea unui astfel de soluții ar trebui să fie una profitabilă.

Costul estimat de implementare al sistemului, luând în considerare: achiziția a două tramvaie – tren, amenajarea stațiilor, a infrastructurii, achiziția licențelor de circulație, inclusiv costurile cu mentenanța este de 10.100.000 euro. De menționat că, pe aceleași trasee de transport, dar în varianta de alimentare cu fir, prețul este de aproximativ 11.895.000 euro, fiind mai mare decât cealaltă variantă în principal datorită investiției în infrastructura de alimentare cu fir.

Finanțarea sistemului de transport propusă este prin POR Centru, în exercițiul financiar 2021-2027. Sub Axa Prioritară 3.4 – Mobilitate urbană durabilă prin investiții bazate pe Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă și Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și rezilientă în fața schimbarilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată. De asemenea, se poate realiza parteneriat public- privat cu: companiile private pe proprietatea cărora se află liniile industriale de cale ferată și cele de pe platformele industriale care doresc să subvenționeze transportul angajaților de la locul de munca până acasă.

Soluția de mobilitate prezentată este inovativă nu numai datorită vehiculului versatil Tram-Train propulsat electric de energia stocată în supercapacitoare sau recuperată prin frânare, dar mai ales și datorită subsistemelor realizate prin implementarea acestui mod de transport. Un astfel de mijloc de transport va permite regenerarea liniilor industriale abandonate, construcția unor stații intermodale și a unui sistem integrat de monitorizare, informare și ticketing. Toate acestea pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor din perspectiva mobilității urbane.