Un Sistem Smart de Management al Traficului , condiţie obligatorie pentru SMART CITY

Sistemul de Management al Traficului într-un Smart City

Sistemul de Management al Traficului este o condiție obligatorie pentru un Smart City

O componentă esențială a unui oraş de tip Smart City este Sistemul de Management al Traficului. O altă „piesă” în acest puzzle complex, care este conceptul Smart City. Dacă facem o paralelă cu Sistemul Circulator, Sistemul de Management al Traficului este cel care asigură vitalitatea oraşului, mobilitatea continuă a vehiculelor şi pietonilor. Cel care asigură dezvoltarea continuă a oraşului în condiţiile unor constrângeri uriaşe (capacitatea limitată a străzilor, amplasarea centrelor comerciale în interiorul oraşelor, numărul tot mai mare de vehicule care accesează reţeaua de transport, etc.). Nu se poate imagina un oraş inteligent fără un sistem de management al traficului inteligent. Un astfel de sistem inteligent trebuie să asigure următoarele funcţii care se întrepătrund:

1) Funcţia de predicţie;

2) Funcţia de planificare;

3) Funcţia de proiectare;

4) Funcţia de implementare în teren;

5) Funcţia de integrare în sistemul centralizat de management adaptiv;

6) Funcţia de culegere date, analiză şi interpretare a acestora;

7) Funcţia de contingentă pentru diverse deranjamente sau evenimente neprevăzute;

8) Funcţia de intreținere şi mentenanță;

9) Funcţia de integrare;

10) Funcţia de up-gradare continuă;

11) Funcţia de monitorizare şi control;

12) Funcţia de operare a sistemului;

1) Funcţia de predicţie Pentru ca Sistemul de Management al Traficului să fie eficient este necesară o abordare proactivă, pregătirea în vederea preluării unor fluxuri de trafic cu volume mult mai mari. Dezvoltarea oraşului presupune noi intrări în oraşe, noi zone de presiune din partea traficului. Sunt necesare analize complexe privind influenţa unor noi cartiere de locuit, centre comerciale, clădiri de birouri, etc. Pe baza acestor analize sunt dimensionate în avans diverse echipamente şi subsisteme (serverele de gestiune a datelor, automatele de dirijare a traficului, sistemele de comunicaţii, echiparea de noi intersecţii nesemaforizate, etc.).

2) Funcţia de planificare Această funcţie presupune reevaluarea continuă a planurilor de trafic, a traseelor de undă verde, a secţiunilor controlate adaptiv şi a procedurilor de prioritizare. Pe baza propriilor analize şi a datelor extrase din planurile de dezvoltare ale oraşului (Planuri de mobilitate, PUG-uri, studii de circulaţie, strategii de dezvoltare pentru diverse sectoare de activitate, etc.) sunt efectuate simulări ale fluxurilor de trafic, atât pentru testarea soluţiilor, cât şi pentru popularizarea măsurilor. Produsul acestei funcţii este un plan de instalări, extinderi şi integrare.

3) Funcţia de proiectare În urma măsurătorilor de trafic, a elementelor extrase din planurile de devoltare/reorganizare şi a altor solicitări din perspectiva siguranţei rutiere, sunt proiectate sau reproiectate intersecţiile sau un grup de intersecţii. Astfel sunt stabilite intrările, numărul de benzi şi relaţiile, amplasarea marcajelor, a indicatoarelor şi a semafoarelor şi stabilirea succesiunii fazelor de dirijare, respectiv a timpilor asociaţi acestora (ciclul de semaforizare), etc.

4) Funcţia de implementare în teren Se referă la capacitatea tehnică şi organizatorică de a implementa diversele proiecte şi soluţii. De multe ori presiunea este timpul, deoarece se lucrează „sub trafic” şi restricţiile de trafic au efecte importante.

5) Funcţia de integrare în sistemul centralizat de management adaptiv Sistemul adaptiv de management funcţionează atât predictiv, pe baza unui istoric, dar în principal pe baza datelor culese de la detectoarele de trafic (bucle inductive sau detectoare video). Este o adaptare continuă pentru a obţine eficienţă maximă în gestionarea fluxurilor de trafic de diverse volume, în condiţii de capacitate limitată a străzilor. Integrarea în acest sistem nu este simplă deoarece poate afecta eficacitatea intregului sistem. În acelaşi timp sunt necesare condiţii tehnice şi echipare corespunzătoare.

6) Funcţia de culegere date, analiză şi interpretare Dr. Ing. Sorin Lenus NEGREA, Secretar General ARSCM Senior Contributor Smart City Magazine, Specialist mobilitate și management de proiect. Un Sistem de Management al Traficului SMART, condiţie obligatorie pentru SMART CITY 37 a acestora Sistemul de Management al Traficului colectează foarte multe date. Acestea sunt furnizate de camerele video, de detectoarele de trafic (volume, categorii de vehicule, viteze de deplasare, originea şi destinaţia deplasărilor, ore de vârf, etc.) şi de celelalte sisteme conexe (sistemul de recunoaştere a numerelor de înmatriculare, sistemul de prioritizare a transportului public, etc.). Aceste date pot fi utile şi altor domenii de activitate. Noul concept de Big Data presupune punerea în comun a diverselor date, însă este necesar ca încă de la colectare să fie stabilite modalităţile de stocare, agregare şi accesare a acestora. În propriul domeniu de activitate datele pot fi accesate de către studenţi şi cercetători pentru dezvoltarea domeniului. Analiza şi interpretarea propriilor date colectate, furnizează inputuri pentru alte activităţi.

7) Funcţia de contingentă pentru diverse deranjamente sau evenimente neprevăzute O altă funcţie deosebit de importantă este cea care elimină riscul blocajelor, al ambuteiajelor prin elaborarea şi implementarea de proceduri corespunzatoare. Pentru fiecare tip de deranjament, disfucţie a sistemului să fie pregătite soluţii şi măsuri prestabilite. O altă componentă strategică este cea de Business Continuity Management. Implementarea acestui concept permite organizaţiei să fie pregătită prin răspunsul la dezastre naturale sau situaţii de criză şi modalităţile prin care se poate relua activitatea, respectiv circulaţia rutieră. Un oraş blocat este un oraş captiv şi pierderile sunt exponenţiale odată cu creşterea timpului până la restabilirea funcţionării sistemului.

8) Funcţia de intreținere şi mentenanță Deoarece Sistemul de Management al Traficului trebuie văzut ca un organism viu, procesele de întreţinere şi mentenanţă ar trebui urmărite în mod continuu. Străzile nu sunt alocate numai Sistemului de Management al Traficului. În stradă întâlnim şi alți operatori sau furnizori de servicii. Intervenţiile acestora la propriile sisteme pot afecta Sistemul de Management al Traficului. De aceea este necesară o abordare proactivă şi aplicat un sistem de comunicare eficient. Politica stocurilor şi achiziţiilor trebuie atent stabilită.

9) Funcţia de integrare şi project management Funcţia de integrare trebuie să asigure integrarea cu celelate sisteme. Sistemul de Trafic Urban trebuie integrat cu cel de Trafic Interurban, cu Sistemul de Transport Public şi cu Sistemul de Parking. Având în vedere complexitatea proiectelor derulate la nivelul oraşului, este necesară şi integrarea cu acestea. Numai prin implementarea conceptelor de project management şi organizarea pe proiecte, poate aduce nivelul aşteptat de acurateţe şi eficienţă. Un proiect bine definit, cu buget clar şi resurse alocate la timp va asigura încadrarea în timp a finalizării acestora, principala condiţie a integrării.

10) Funcţia de up-gradare continuă Sistemul de Management al Traficului fiind un sistem vital pentru oraş trebuie să fie tot timpul în pas cu noile tehnologii, ultimele versiuni software ale sistemelor de operare şi gestiune si noile tendinţe din domeniul auto. În viitorul apropiat noile vehicule vor comunica cu sistemul de management și astfel optimizările privind deplasările vor fi mult mai eficiente. Instruirea continuă a personalului este la fel de importantă și necesită un plan adecvat de specializare.

11) Funcţia de monitorizare şi control Funcţia de monitorizare şi control adaptiv al traficului contribuie la reducerea timpilor de deplasare şi la evitarea blocajelor în orele de vârf. Orice eveniment este identificat, clasificat şi lansată procedura de intervenţie. Această funcţie este asigurată în principal prin Centrul de Monitorizare şi Control.

12) Funcţia de operare a Sistemului de Management al Traficului Aceasta este principala funcţie a sistemului. Funcţia de operare trebuie asigurata 24 de ore, deoarece circulaţia nu se opreşte niciodată. Este cea care integrează toate funcţiunile de mai sus asigurând funcţionarea sistemului pe termen scurt, mediu şi lung. Sistemului de Management al Traficului devine astfel un pion important în ceea ce înseamnă un oraş modern, eficient din punct de vedere energetic şi care contribuie direct la reducerea poluării, la creşterea activităţii economice, la asigurarea mobilităţii şi în special la creşterea calităţii vieţii locuitorilor oraşelor. Astfel putem concluziona: Smart Traffic Management means Smart City.