Smart Citizen, preocupare și implicare

Smart Citizen

Smart Citizen: implicare în identificarea problemelor dar și găsirea soluțiilor potrivite în comunitate, participarea activă în stabilirea priorităților asumate de municipalitate și definirea rolului de actor în viața orașului.

Smart Citizen Commute este o aplicație de transport independentă ce urmează sa fie integrată și care va oferi cetățenilor imagini cu serviciile de transport public în timp real. Exemple recente ale activității de integrare cu Smart Citizen includ receptoare GPS în autobuze, ca parte a aplicației Smart Citizen Commute.

Smart City oferă posibilitatea unei legături bi- direcționale între furnizorii de servicii și cetățeni, pentru a crește satisfacția utilizatorilor. Smartphone-ul este instrumentul care facilitează această legătură și contribuie la îmbunătățirea serviciilor oferite în comunitate.

Accesul la un smartphone nu mai este o problemă pentru persoanele din mediul rural. S-a dovedit că acesta este cel mai convenabil și mai eficient instrument prin care cetățenii pot dezvolta o comunicare bidirecțională cu autoritățile publice din orașul lor.
Chatbot-urile oferă o interacțiune aproape umană cu interlocutorul, fără a fi nevoie de personal abilitat, și pot facilita un dialog interactiv bazat pe un proces, ca de exemplu raportarea unui incident.

Controlul orașului
Prin utilizarea senzorilor integrați în sistemele de monitorizare în timp real, datele sunt colectate de la cetățeni și dispozitive, pentru a fi mai apoi procesate și analizate. Informațiile și cunoștințele acumulate sunt esențiale pentru combaterea ineficienței. Centrul de control este un portal web unde pot fi gestionate, urmărite și raportate toate incidentele, acesta fiind găzduit în Microsoft Azure.

City BI oferă un set standard de rapoarte, grafice și informații infografice care oferă o perspectivă asupra statutului cetățeanului inteligent. City BI este extensibil prin interacțiunea standard Power BI și poate fi extins ca parte a unui exercițiu de consultanță separat. Citizen CRM este o soluție complet personalizată de gestionare a relațiilor cu clienții, care utilizează Microsoft Dynamics CRM ca tehnologie de bază.

APLICAȚIA FIELD AGENT

Aceasta funcție alocă problemele care apar unui agent de teren sau unui contractant pentru a fi rezolvată. În plus, aplicația oferă indicații exacte despre problemă, ca încadrarea într-o categorie sau
coordonatele GPS. Odată ce lucrarea este finalizată, agentul de teren sau contractorul poate marca problema ca fiind rezolvată. După actualizarea statusului prin intermediul serviciului City Control, aplicația Smart Citizen va trimite un mesaj cetățeanului, menținând informarea și actualizarea acestuia asupra problemei.

IMPLICAREA CETĂȚENILOR

The Smart Citizen App le permite cetățenilor să informeze autoritățile despre problemele orașului, având posibilitatea de a oferi câteva fotografii cu privire la incidentul cu care se confruntă. În acest mod, cetățenii fac parte din soluție și facilitează un feedback continuu cu privire la incidente.

INTEGRARE INTELIGENTĂ

Enterprise Application Integration permite transferul datelor de la un program la altul și oferă interfețe pentru gestionarea fluxului de date. Integrarea inteligentă a cetățenilor este alcătuită din 4 componente:
Interfață de integrare inteligentă a cetățenilor (SCII), SAP Integration Consulting, Consultanță pentru
integrare Microsoft Dynamics CRM, Integrarea IoT.
Prin măsurarea colectivă și sensibilizarea mediului înconjurător se intenționează conștientizarea cetățenilor asupra faptului că stilul lor de viață greșit ne afectează ecosistemul.
Scopul final al acestor măsuri vizează schimbarea comportamentului cetățeanului, cu rezultate de durată.