Smart Mobility, eficiență și responsabilitate

Smart Mobility, mobilitate inteligentă pentru oraș

Smart Mobility reprezintă un pas important în călătoria unui smart city către eficiență și sustenabilitate

Mobilitate inteligentă pentru orașe este una dintre cele mai importante probleme ale zilelor noastre prin prisma a cel puțin două efecte ale acesteia: impactul asupra mediului și impactul asupra societății. Impactul asupra mediului este negativ, activitățile de transport afectează aproape toate componentele mediului natural și sunt necesare măsuri pentru diminuarea acestui impact negativ de mediu.

Impactul asupra societății are valențe negative și pozitive și este de dorit creșterea ponderii celor pozitive (acces la servicii și funcții urbane, timp redus de deplasare, costuri mici etc.).

Transportul public urban reprezintă soluția de mobilitate cu efecte pozitive atât în ceea ce privește reducerea impactului negativ asupra mediului cât și creșterea ponderii elementelor pozitive ce țin de activitatea de transport și societate.

Transportul public urban trebuie văzut ca o componentă principală a Smart Mobility la care se vor adăuga celelalte componente (pietonal, bicicletă, autovehicule) pentru asigurarea unui anumit nivel al mobilității urbane.

Pentru a putea impune transportul public urban, ca principal jucător în Smart Mobility, trebuie crescute eficiența operării (sisteme de management al transportului public, sisteme de monitorizare a parcului de vehicule) și atractivitatea acestuia prin oferirea de informații corecte și în timp real precum și prin oferirea serviciilor de planificare a călătoriilor.

Principalele condiții care trebuie urmărite în cazul acestor sisteme de informare și planificare sunt:

 • Existența unei infrastructuri de transport care să poată asigura circulația vehiculelor de transport public la viteze comerciale optime;

 • Asigurarea căilor proprii de transport și a priorității în intersecțiile semaforizate; -Culegerea informațiilor corecte și în timp real de la vehiculele de transport public și alte componente ale sistemului de transport public;

 • Accesul deschis la informațiile și serviciile de planificare oferite de sistem; -Integrarea diverselor moduri de transport care compun sistemul de transport public urban (tramvai, metrou, autobuz, troleibuz)

 • transport multimodal;

 • Integrarea sistemelor inteligente pentru transporturi pentru asigurarea schimbului optim de informații dintre acestea (un exemplu poate fi integrarea sistemului de informare cu sistemul de management al transportului public și cel de management al traficului pentru determinarea timpului ETA de sosire în stație).

 • Sistemele de informare și planificare a călătoriilor aparțin domeniului sistemelor inteligente pentru transporturi și au în componența lor următoarele elemente:

 • Rețea de senzori – acești senzori au rol colectarea informațiilor legate de mișcarea și starea vehiculelor de transport public (viteză, capacitate disponibilă etc.);

 • Sisteme de procesare locală a datelor culese de la senzori;

 • Sistem de procesare centralizată a datelor;

 • Sistem de comunicații care asigură legătura de date dintre sistemul de procesare locală și cel de procesare centralizată;

 • Sistem de informare – acesta poate fi cu elemente de informare în stație și pe vehicul și cu acces la Internet;

 • Sistem de planificare a călătoriei;

 • Interfețe cu alte sisteme.

Călătoriile efectuate cu sistemul de transport public urban sunt caracterizate de faptul că, în general, pentru efectuarea acestora sunt necesare mai multe moduri de transport (ele sunt rezultatul combinării a cel puțin două moduri, unul specific sistemului urban de transport public și celălalt fiind mersul pe jos).

Mersul pe jos este o componentă principală a călătoriilor multimodale și este cel care definește accesibilitatea la rețeaua de transport public urban. Planificarea călătoriilor cu transportul public urban trebuie să țină cont și de componenta pietonală a acestora (trebuie calculate distanțele și timpii de parcurgere a acestora).

În continuarea vor fi prezentate două soluții Smart Mobility pentru planificarea călătoriilor. Una este bazată pe sisteme instalate (sistem de management al transportului public, sistem de management al traficului) și cealaltă este bazată pe participarea comunității călătorilor (smartphonurile acestora sunt parte din sistem și asigură rețeaua de senzori, procesarea locală, comunicațiile și interfața de informare și planificare a călătoriei).

Instrumentul de planificare a călătoriei dezvoltat în Stockholm și gestionat de către compania de transport public SL permite planificarea călătoriilor multimodale și include mersul pe jos ca una dintre componentele importante ale unei călătorii. Datele sunt primite de la sistemul de management al transportului public (acesta fiind conecta cu centrul de management al traficului din Stockholm).

Principalele avantaje ale acestui sistem sunt: acuratețea datelor, date în timp real, existența unui responsabil în ceea ce privește serviciile de informare.

Principalele dezavantaje sunt: costurile relativ mari de implementare (sunt necesare sisteme de management al transportului public pentru furnizarea datelor, dacă acestea nu există) și portabilitatea redusă.

Un alt instrument de informare și planificare a călătoriilor îl reprezintă MOOVIT. Acesta se bazează pe participarea comunității călătorilor la culegerea și procesarea locală a datelor legate de transportul public urban. Fiecare călător care participă are instalată o aplicație pe smartphone și, prin intermediul acesteia, sistemul Moovit culege date privind poziția și mișcarea/viteza utilizatorului.

Principalele avantaje ale acestui sistem sunt: cost redus de implementare, date în timp real, portabilitate ridicată, poate fi integrat cu sistemele de management al transportului public (fuziunea datelor din surse diferite).

Principalele dezavantaje sunt: acuratețea datelor este relativ redusă, nu există un responsabil al calității datelor. Aceste sisteme de informare și planificare a călătoriei sunt necesare creșterii atractivității transportului public urban și a încrederii călătorilor în serviciul public de transport. Ele constituie un instrument, cu efecte testate, pentru creșterea numărului de călători cu transportul public urban și scăderea numărului de autovehicule.