Smart Mobility, sistem total de transport

smart mobility

SMART MOBILITY SAU MOBILITATEA INTELIGENTĂ ESTE UNA DIN COMPONENTELE PRINCIPALE ALE CONCEPTULUI DE SMART CITY PE CARE VREM SĂ ÎL IMPLEMENTĂM ÎN SPAȚIILE URBANE. CELE ȘASE COMPONENTE ALE CONCEPTULUI TREBUIE SĂ FIE ABORDATE INTEGRAT, ELE SUNT DEPENDENTE UNELE DE ALTELE ȘI NU POT FI TRATATE IZOLAT.
#UNITEDFORSMARTCITIES (Florin Nemțanu – Conf. univ. dr. ing. ec.Universitatea Politehnica București)

Mobilitatea urbană trebuie definită în contextul economic al zonei urbane, trebuie proiectată și optimizată pentru asigurarea libertății de mișcare a cetățenilor și bunurilor, trebuie corelată cu mediul natural și trebuie utilizată ca prim instrument al dezvoltării urbane.
Mobilitatea urbană devine inteligentă sau smart mobility când noile tehnologii, metode și procese implementate în sistemele urbane de transport permit o dezvoltare sustenabilă a orașului și o creștere a calității vieții în spațiul urban.
Nivelurile de integrare ale Smart Mobility pleacă de la nivelul mobilității locale (de vecinătate) până la cel național sau european, abordarea fiind atât intra cât și inter niveluri. În concluzie este vorba despre mobilitatea suport pentru smart communities (comunități locale inteligente) și smart nations (națiuni inteligente).
Într-o lume în care progresul tehnic are o viteză fantastică este normal ca schimbările societății să fie din ce în ce mai dese și din ce în ce mai profunde. Conceptul de smart city este rezultatul unei astfel de schimbări în mentalitatea locuitorilor orașelor. Acest concept și inițiativele care conduc la implementarea acestui concept se bazează pe sistemul de transport, în general, și pe cel de transport urban, în particular.

O abordare interesantă a departamentelor de transport din Marea Britanie este cea a sistemului total de transport, care pornește de la premisa unei abordări integrate a tuturor modurilor de transport și a cooperării entităților implicate în dezvoltarea, administrarea și operarea diferitelor componente ale sistemului de transport. Dacă până acum sistemul de transport național era definit ca suma sistemelor de transport care îl compun și se baza pe o abordare de jos în sus, în propunerea britanică apare ideea sistemului total de transport care este gândit de la început ca fiind un sistem multimodal orientat către asigurarea serviciilor de mobilitate și care are componența sa toate sistemele de transport specifice diferitelor moduri de transport.

Sistemul total de transport pornește de la o arhitectură unică inițială în care sunt prevăzute toate componentele de infrastructură de transport, indiferent de modul de transport de care aparțin. Această arhitectură este construită pe baza serviciilor de mobilitate (definite în urma analizei aspirațiilor utilizatorilor) pe care trebuie să le ofere sistemul total de transport și va conține toate elementele de infrastructură de transport (construită sau inteligentă) existente la acest moment dar care sunt abordate într-o manieră integrată ca părți ale unui puzzle uriaș.

Un exemplu de aplicare a acestui nou concept în proiectarea și dezvoltarea sistemului de transport urban este acela de a considera stația de autobuz ca punct terminus pentru călătoriile cu autobuzul și punct terminus pentru călătoriile cu bicicleta. Astfel terminalele de închiriere a bicicletelor (în cazul unui sistem de bikesharing) pot fi construite împreună cu stațiile de autobuz și vor constitui un terminal multimodal. În această viziune toate terminalele vor fi de tip multimodal și se dorește o orientare către serviciile multimodale care vor acoperi nevoia de mobilitate. Sistemul de ticketing va fi unul total în sensul biletului de călătorie care va acoperi întreaga călătorie multimodală și care va fi gestionat de sistem fără intervenția călătorului.

Participarea la dezvoltarea sistemului total de transport va fi una de tip cooperativ prin care entitățile implicate în asigurarea diferitelor forme de servicii de transport vor lucra împreună de la dezvoltarea sistemului până la operarea lui ca întreg. Acest nou concept, de sistem total de transport, accentuează și mai mult nevoia de servicii de mobilitate care să fie orientate către nevoile de mobilitate și nu către funcționalitățile unui sistem dat. Mobility as a Service (MaaS) se mulează perfect peste infrastructura de transport oferită de sistemul total de transport fiind de fapt etapele necesare atingerii obiectivelor unui oraș inteligent. Este evident faptul, că aceste concepte sunt generate în contextul actual și că ele se pot modifica odată cu schimbarea mentalităților și apariția unor noi tehnologii.