Strategiile de dezvoltare locală – Biletul de intrare la spectacolul fondurilor europene nerambursabile!

Contributor Smart City Magazine:

Ioan Gâf-Deac, Expert Smart Governance

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității este o noțiune utilizată de Comisia Europeană de ceva vreme pentru a descrie abordarea care răstoarnă politica de dezvoltare tradițională „de sus în jos”. Astfel, comunitatea locală preia controlul și formează un parteneriat local cu restul actorilor implicați, care elaborează și pune în aplicare o strategie de dezvoltare integrată.

 

Cum este concepută Strategia?

Aceasta este concepută pentru a valorifica „atuurile” sociale, de mediu și economice ale comunității, mai degrabă decât să compenseze problemele cu care se confruntă aceasta. Acest tip de parteneriat beneficiază întotdeauna de finanțare pe termen lung și deține puterea de decizie cu privire la modul în care sunt cheltuite resursele financiare ale unei comunități.

Rudimentar, se poate aprecia că cine nu are o strategie nu primește finanțare… Absolut CORECT! Strategia reprezintă până la urmă o dovadă de viziune pe termen scurt, mediu și lung și un angajament ferm al punerii în practică a unor programe, proiecte și măsuri care să dezvolte armonios și durabil comunitatea.

Epoca post COVID 19

Toate strategiile de dezvoltare locală au nevoie de reașezare, de un ”upgrade” care să răspundă noii paradigme. Lumea se schimbă a doua oară după 11 Septembrie. Dacă amenințările teroriste, războiul hibrid, au dominat epoca (care tocmai s-a încheiat), acum avem provocări noi legate de efectele epocii trecute (vezi migrația) și cele legate de amenințarea biologică.

Scenariile se pot repeta și nimeni nu va mai beneficia de ”clemență” atât timp cât există obligativitatea factorilor decizionali locali, regionali și naționali de a pregăti răspunsuri mult mai coerente la viitoare amenințări și situații.

Revenind, documentele programatice ale comunității, fie că vorbim de strategia de dezvoltare locală, cea de Smart City sau planul de mobilitate urbană durabilă, constituie fundamente pentru reașezarea administrației publice în noul context, un veritabil bilet de acces la ”spectacolul” finanțărilor nerambursabile europene pentru exercițiul financiar 2021-2027.

Digitalizarea, incluziunea digitală, infrastructura de tip Smart

Acestea sunt elemente determinante pentru viața oamenilor din orice localitate, de la cel mai îndepărtat cătun, până pe străzile (foarte aglomerate înainte de pandemie) ale zonelor de birouri cu multinaționale din București. Aceste elemente sunt astăzi priorități post COVID19, astfel că orice comunitate locală are obligația de a reveni asupra planurilor inițiale de dezvoltare, pentru a face loc și a urgenta implementarea acestor procese.

Strategiile de dezvoltare locală

Plasate sub responsabilitatea comunității pot oferi soluții într-un context tot mai divers și mai complex. Unul dintre motivele acestei oportunități este schimbul enorm de date și informații între autorități și actorii atât de diferiți din comunitate. Diversitatea este adesea descrisă ca o temelie a modelului social european, dar provocarea constă în a identifica modalități de a o conserva și de a o transforma într-un avantaj mai degrabă, decât o povară.

Strategiile de dezvoltare locală realizate întrun parteneriat extins cu toți actorii relevanți din comunitate pot fi mai flexibile decât alte abordări. Unele autorități publice sunt preocupate de faptul că delegarea anumitor decizii parteneriatelor locale poate îngreuna punerea în aplicare a programelor și proiectelor.

Cu toate acestea, dezvoltarea locală a devenit mai simplă și mai versatilă datorită posibilității de a fi programată sub un singur „obiectiv tematic” și de a fi utilizată în același timp pentru a îndeplini unul sau mai multe dintre obiectivele economice, sociale și de mediu ale comunității.

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității își are pilonii de sprijin pe legăturile dintre sectoare și actori, legături care generează efecte multiplicatoare asupra dezvoltării locale și asupra programelor generale.

Strategiile DLRC

Nu trebuie să fie percepute ca proiecte separate de alte programe. Dimpotrivă, ele constituie, de asemenea, instrumente pentru îmbunătățirea rezultatelor din cadrul programelor de dezvoltare rurală naționale și regionale și a strategiilor de dezvoltare urbană durabilă finanțate cu precădere prin fondurile europene, atât în exercițiul anterior 2014-2020, cât și acum pentru orizontul 2021-2027.

Procesele de ”upgrade” ale documentelor strategice realizate la nivelul localităților sau la nivel județean, reprezintă mai mult decât o prioritate, respectiv pot fi considerate veritabile urgențe.

Toate axele de finanțare europeană, relevante pentru autorități publice, prevăd necesitatea existenței unei viziuni și al unui management strategic.

Se finanțează proiecte și nu idei, iar proiectele trebuie să fie parte a unui plan de dezvoltare armonios, durabil, în parteneriat cu întreaga comunitate locală, un plan reașezat în epoca post COVID19.