Transformarea digitală a orașelor – Digital Twin City

Conf dr ing Florin Codruț Nemțanu

Provocările actuale ale zonelor urbane și progresul tehnic, în special în domeniul tehnologiilor informatice, electronică, comunicații, inteligență artificială au crescut, într-un ritm alert, nevoia de transformare digitală a orașelor. Un concept nou în această direcție îl reprezintă Digital Twin City (geamănul digital al orașului) care este o reprezentare virtuală a orașului pe baza datelor culese de la diferitele componente ale acestuia și pe baza unui model digital construit.

Digital persona

Dispozitivele inteligente, în special telefoanele inteligente, au permis realizarea unor utilizatori virtuali/digitali (prin colectarea datelor în timp real, prelucrarea datelor, luarea automată a deciziilor) care sunt reprezentări ale utilizatorilor umani în lumea virtuală. Acești utilizatori digitali, numiți digital persona, sunt interfețele oamenilor cu lumea digitală. Transformarea digitală a orașelor se bazează atât pe digitalizarea proceselor și activităților cât și pe implementarea celor două concepte digital persona (cetățeanul digital – reprezentarea cetățeanului în lumea virtuală) și digital twin city (geamănul digital al orașului).

Este importantă abordarea cetățean-oraș digital pentru a permite implementarea unor soluții orientate exclusiv către lumea virtuală, respectiv către reprezentările digitale ale celor două entități (cetățean – oraș).

Fig.1 Cele 4 componente ale orașului inteligent
Fig.1 Cele 4 componente ale orașului inteligent

Conceptele de smart city și digital twin city și implementarea lor au ca obiective principale creșterea calității vieții în spațiile urbane și dezvoltarea sustenabilă a orașelor. După cum se poate observa în figura de mai sus relația cetățean-oraș (cu 2 componente) s-a transformat într-una cu 4 componente, cetățean – digital persona – digital twin city – oraș.

Pornind de la acest model simplificat, cu 4 componente, se pot evidenția 4 tipuri principale de relații:

  1. Relația cetățean – digital persona – este vorba de crearea cetățeanului digital care să fie definit pe baza preferințelor și obiceiurilor cetățeanului și care să interacționeze cu diferitele platforme și aplicații software (parte din platforma de smart city sau, mai mult, din digital twin city). Culegerea și actualizarea datelor se va face prin intermediul dispozitivelor inteligente (telefoane, ceasuri etc.) și va permite, prin utilizarea inteligenței artificiale și a altor tehnologii, reprezentarea cetățeanului în lumea virtuală, într-un mod autonom.
  2. Relația digital persona – digital twin city – este o relație dintre două entități virtuale construită pentru simplificarea și accelerarea schimbului de informații între cetățean și oraș (administrație publică). 
  3. Relația digital twin city – oraș – este relația care leagă lumea reală, orașul, de modelul virtual al acestuia (geamănul digital al orașului). Rețeaua de senzori și dispozitivele inteligente vor colecta date despre diferitele componente ale orașului și, pe baza acestor date, se va construi un digital twin city. 
  4. Relația oraș – cetățean – este, de fapt, cea mai importantă și este cea care a generat crearea celorlalte relații, precum și a componentelor digitale. Interacțiunea directă scăzută dintre cetățean și oraș poate fi amplificată prin intermediul celor două reprezentări în lumea virtuală.

Waze, un exemplu 

Acest model poate fi explicat foarte simplu prin paralela cu sisteme existente și care funcționează foarte bine în zonele urbane. Un astfel de sistem este Waze. În acest caz, cetățeanul este reprezentat de conducătorul unui vehicul (în acest exemplu, este numai unul dintre rolurile jucate de cetățean în aria urbană) care prin intermediul unei aplicații software instalate pe un dispozitiv inteligent (smartphone) creează o digital persona (profilul virtual al utilizatorului cu preferințele acestuia). Orașul este rezumat, în acest exemplu, la rețeaua de străzi și sistemul Waze, pe baza informațiile culese de la rețeaua de senzori (formată din dispozitivele mobile ale utilizatorilor) construiește o rețea virtuală de străzi care modelează rețeaua fizică. Decizia privind ruta este luată automat pe baza relației dintre digital persona și digital twin city (în acest caz rețeaua virtuală de străzi).

În concluzie, beneficiile transformării digitale și ale implementării conceptului de digital twin city împreună cu cel de digital persona sunt legate în special de participarea activă a cetățenilor (prin intermediul reprezentărilor digitale) și definirea unui model cât mai apropiat de realitate, care să permită luarea deciziilor într-un mediu din ce în ce mai dinamic, toate acestea având ca prim scop creșterea sustenabilă a calității vieții în orașe.

Citeste revista online