Proiecte de regenerare urbană pe 300 ha la Constanța

Proiectele de regenerare urbană ale prezentului vizează trei paliere de intervenție: mediul înconjurător, mediul economic și mediul social-cultural, astfel încât calitatea vieții locuitorilor să fie în mod considerabil îmbunătățită. 

Regenerarea urbană la nivelul mediului înconjurător are în vedere creșterea atât cantitativă, cât și calitativă a spațiilor verzi de la nivelul cartierelor de locuit pentru a contracara efectele negative ale schimbărilor climatice la nivel mondial, cât și al efectelor gazelor de seră de la nivel local.

Regenerarea urbană din punct de vedere economic are ca și obiective: diminuarea costurilor de mentenanță pe termen lung a intervențiilor și creșterea atractivității zonelor de intervenție pentru agenții economici și dezvoltatorii de inițiative private pe loturile de teren disponibile. Din dorința de maximizare a spațiilor publice pentru a atrage investitori, forță de muncă și turiști, autoritățile publice care gestionează aceste spații urbane necesită să pună accentul pe un grad ridicat de siguranță în exploatare acestora. Regenerarea urbană din punct de vedere social-cultural vizează crearea platformei fizice în care interacțiuniile sociale să poată avea loc și să fie încurajate.

    Cele trei proiecte de mare amploare la nivelul Municipiului Constanța care au ca și scop regenerarea urbană sunt: ”Îmbunătățirea mediului urban în zona Tomis Nord-Henri Coandă”, ”Îmbunătățirea mediului urban în zona Inel II” și ”Îmbunătățirea mediului urban în zona Delfinariu – Faleza Nord”  și însumează o suprafață totală a zonelor de studiu/ intervenție de circa 297,7 ha.

Prin realizarea intervențiilor propuse pentru fiecare dintre aceste areale urbane, proiectele de regenerare urbană de la nivelul Municipiului Constanța vor contribui la:

  • Crearea unei rețele de spații verzi favorabile pentru recreere în interes general și turistic;
  • Creșterea calității vieții în Municipiul Constanța (prin ameliorarea condițiilor de deplasare nemotorizată, a calității spațiilor publice, inclusiv creșterea calității estetice a zonei de implementare a proiectului);
  • Resistematizarea și extinderea zonelor pietonale, încât să asigure accesibilitate pietonală a tuturor rezidenților deserviți – distanță de maxim 400 m (5 minute de mers pe jos) de la locuință la nucleul de dotări/spații verzi;
  • Reabilitarea iluminatului specific pentru zonele extinse sau regenerate și utilizarea ultimelor generații de corpuri de iluminat în cee ace privește eficiența energetică;
  • Propunerea de iluminat arhitectural și ambiental;
  • Accesibilizarea legăturilor cu zona centrală și utilizarea de soluții de mobilitate alternativă (creșterea deplasărilor cu bicicleta);
  • Refuncționalizarea zonelor dezafectate/ degradate;
  • Asigurarea infrastructurii de reîncărcare electrică a autovehiculelor ecologice;
  • Introducerea elementelor SMART City (iluminat, sistem de irigații, panouri informative, marcaje și indicatoare rutiere inclusive adecvate pentru persoanele cu dizabilități, colectarea datelor de mediu/trafic/ etc.)
  • Creșterea calității estetice și urbanistice a zonei vizate de proiect.

Toate aceste direcții de intervenție se întrepătrund în spațiul urban pentru a crea un cadru de dezvoltare al Municipiului Constanța sustenabil și echitabil pentru toți locuitorii săi. Anvergura și gradul de complexitate al acestor proiecte privite în ansamblu fac ca acestea să fie proiecte ”pioniere” la nivel național și să redefinească modul în care municipalități trebuie să abordeze regenerarea urbană, eficiența energetică la nivelul spațiului public și elementele de smart-city.

În viziunea Urban Scope, regenerarea urbană integrată gravitează în jurul următoarelor elemente definitorii: spațiul public, spațiile verzi și comunitatea. Astfel, proiectele noastre construiesc pe baza premiselor existente pe amplasament pentru a revitaliza zona prin utilizarea unui melanj de tehnologii avangardiste care pot asigura baza pentru dezvoltările viitoare.