Smart City Industry Awards – prezentare proiecte înscrise în competiție

smart city industry awards

La cea de-a patra ediție a Galei Smart City Industry Awards au fost înscrise 65 de proiecte pe mai multe domenii și verticale Smart City.

Vă prezentăm trei dintre acestea (toate proiectele pot fi consultate online la adresa scia.ro)

FIȘA PROIECT: Implementarea unui sistem automat de măsurare, monitorizare și informare privind calitatea aerului pe raza Municipiului Sebeș
APLICANT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SEBEȘ 

În contextul actual marcat de folosirea pe scară tot mai largă a tehnologiilor informatice și de comunicații mobile de către segmente tot mai extinse ale populației, a devenit necesară pregătirea implementării de tehnologii și soluții ”smart” în municipiul Sebeș, respectiv soluții inteligente aferente nevoilor și provocărilor de comunicare cu cetățenii. Prin utilizarea tehnologiilor digitale și de telecomunicații Municipiul Sebeș urmărește comunicarea şi interacţiunea facilă cu cetăţenii, facilitarea dezvoltării mediului de afaceri local, implementarea de proiecte de impact asupra calităţii vieţii, reducerea birocraţiei, creşterea transparenţei, eficienţei şi reducerea costurilor administrative. Astfel, administrația municipiului a hotărât integrarea a două inițiative proprii – una de infrastructură ecologică și una de comunicare IT – în cadrul unui proiect de tip ”Smart Environment”. Motivația acțiunii constă în aceea că implementarea conceptului de localitate/ comunitate „smart” aduce beneficii imediate, cu impact semnificativ asupra calității vieții cetățenilor și asupra mediului, aceste două elemente reprezentând, de fapt, cei mai importanți indicatori pe care administrațiile locale ar trebui să le monitorizeze cu ajutorul noilor tehnologii în vederea îmbunătățirii lor.
Prin implementarea sistemului de măsurare și de monitorizare a calității aerului modern și performant se va determina gradul de poluare al aerului la nivelul UAT Sebeș și astfel vor putea fi implementate unele măsuri de reducere a gradului de poluare unde se constată că acesta este mai ridicat.
Instrumentul IT al acțiunii integrate este aplicația CityApps.
Modulul City Alert dă posibilitatea primăriei să transmită direct și rapid către cetățeni informații de interes larg. Prin
intermediul unei aplicații informatice adaptată pentru terminalele de telefonie mobilă
Primăria Sebeș are posibilitatea să trimită informări și atenționări către cetățeni cu privire la probleme și evenimente sub formă de notificări. De asemenea cetățenii vor putea primi informări cu privire la calitatea aerului dar și eventuale lucrări edilitare sau instituirea unor restricții temporare de trafic. Vor fi accesibile și alte informații cu privire la calitatea vieții: evenimente culturale și sportive, investiții pentru dezvoltarea infrastructurii locale, cu accent pe sectoarele educație și sănătate.
Partea de infrastructură de mediu constă într-un sistem automat care este compus dintr-o cabină de monitorizare, izolată termic (stație de monitorizare) ce va avea în componență aparatură automată de monitorizare a calității aerului precum și toate elementele necesare bunei funcționări  a acesteia, sonde de prelevare, sursă neîntreruptibilă trifazată, sistem de climatizare, sistem de susținere senzori meteo de tip catarg telescopic, sistem hardware și software.
Cabina, împreună cu toate elementele componentele acesteia, va fi amplasată în puncte fixe de pe raza UAT Sebeș. Pentru a face cât mai facilă deplasarea între aceste puncte fixe, fără a fi nevoie de alte utilaje suplimentare, s-a ales varianta ca aceasta cabină de monitorizare (stație de monitorizare) să fie plasată pe o platformă mobilă cu omologare RAR. Sistemul este format din cabina de monitorizare ce va avea în componență următoarele analizoare automate:

1. Analizor de Monoxid de Carbon – CO
2. Analizor de Oxizi de Azot – NOx
3. Analizor de Dioxid de Sulf – SO2
4. Analizor de Ozon – O3
5. Analizor de Benzen – C6H6
6. Analizor de Pulberi în Suspensie PM/TSP
7. Analizor de Formaldehidă – CHOH
8. Senzori meteo

La toate aceste analizoare se adaugă un calibrator, un generator de aer fără impurități (aer zero), un set de gaze de etalonare, gaze ce vor fi livrate în recipienți speciali de tip cilindru, pentru verificarea corectitudinii funcționării analizoarelor. Datele rezultate vor fi achiziționate si stocate prin intermediul unui data logger ce va fi plasat în interiorul cabinei și în același timp vor fi transmise la un server central, instalat într-o altă locație. De la serverul central datele vor putea fi afișate și pe un panou video exterior, panou ce face parte integrantă a acestui sistem automat. Procedura de achiziție s-a finalizat și în data de 30.08.2019 s-a semnat contractul de furnizare al sistemului, urmând ca până la sfârșitul anului 2019 acesta să fie pus în funcțiune.
Valoarea totală a contractului este de 1.357.143,00 lei fără TVA. Echipamentele achiziționate sunt cele mai noi modele ale producătorului și sunt conforme cu legislația din domeniu. Informațiile colectate permanent vor fi transmise constant către Agenția de Protecție a Mediului Alba, agenție cu care Municipiul Sebeș are încheiat un Protocol de colaborare. Protocolul are ca obiect unele măsuri pregătitoare în scopul elaborării și monitorizării planului de acțiune pe termen scurt în cazul apariției unui episod de poluare.
Ca urmare a depășirilor constatate se vor lua măsuri de către APM Alba și de Primăria Municipiului Sebeș.
Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, valorile țintă, pragurile de alertă şi de informare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.
Datele de mediu colectate se vor afla în permanență și la dispoziția publicului prin intermediul aplicației descrisă mai sus, pe siteului primăriei dar și prin afișarea pe un panou video exterior.
Concluzionând, se poate afirma că absolut toate elementele vieții comunității din zona socială și economică, sunt subsecvente acestor doi indicatori primordiali: calitatea vieții și calitatea mediului. Este nevoie de intervenție imediată pentru a asigura și păstra pe termen îndelungat echilibrul cu mediul înconjurător, cu natura, astfel fiind necesar să identificăm și să aplicăm soluții inteligente în absolut toate domeniile de acțiune, pornind de la infrastructură și energie și mergând până la sănătate, educație și mobilitate.

Nume proiect: „NUMMO Kids”
TIP PROIECT: Aplicație de logopedie, în limba română
Aplicant: Uber Pixel
Aplicația „NUMMO Kids” este o aplicație de logopedie în limba română care se adresează copiilor cu implant cohlear sau celor care au deficiențe de auz și/sau vorbire. Oferă suport pentru exersarea de acasă, scurtând timpul de recuperare. Aplicația este foarte utilă și copiilor preșcolari care învață să pronunțe cuvinte noi sau celor din ciclul gimnazial care au probleme de pronunție. Aceasta a fost lansată în februarie 2019 pentru prima dată în  varianta pentru Android urmând ca la până la finalul anului să fie disponibilă și varianta IOS.
Aplicația folosește cele mai noi tehnologii pentru analytics și statistici și în general arhitecturi server-client de ultimă oră. În 2020, Uber Pixel va implementa structuri de recunoaștere vocală bazându-se pe AI și o extindere a aplicației care va folosi machine learning pentru a oferi conținut targetat pe nevoile copiilor.

Nume proiect: “Transport public ecologic în municipiul Aiud”
APLICANT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD
ÎNSCRIS DE LIVIU FLOREA, CITY MANAGER
Proiectul “Transport public ecologic în municipiul Aiud” are în vedere reducerea emisiilor de carbon în municipiul Aiud, în conformitate cu Planul de mobilitate urbană durabilă pentru unitatea administrativ teritorială municipiul Aiud. Proiectul include și promovarea mobilității urbane bazată pe utilizarea transportului public auto de călători, nepoluant, îmbunătățit și reducerea numărului de deplasări cu autoturisme personale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii necesare asigurării unui serviciu de transport public auto de călători
durabil, atractiv și eficient prin construirea unui depou modern destinat transportului electric în municipiul Aiud, construcția și/sau reabilitarea a 28 stații de călători și reabilitarea drumului aferent, inclusiv înființarea unui sens giratoriu. Asigurarea unei infrastructuri de calitate va genera rezultate precum creșterea numărului de pasageri pe unitate de transport și a utilizatorilor care vor opta pentru transportul public urban, în detrimentul celui cu autoturisme personale.
2. Asigurarea unui transport public auto modern și nepoluant și încurajarea transportului nemotorizat și/sau alternativ prin achiziționarea unui număr de 16 autobuze electrice și înființarea a 16 stații de încărcare autobuze la depou, a 4 stații de încărcare autobuze pe traseu, 2 stații automobile și a unui sistem de tip bike sharing dotat cu 50 biciclete, alături de înființarea traseelor pentru biciclete și pietoni, determinând astfel reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și gaze poluante și creșterea calității vieții în
municipiul Aiud.
Îndeplinirea prezentului obiectiv va conduce la reducerea semnificativă a gazelor cu efect de sera generate de transportul rutier atât public, în mod direct, cât și a celor generate de transportul rutier cu mașina personală, fie prin creșterea numărului de persoane care vor opta pentru transportul public de călători sau pentru un autoturism electric, fie prin creșterea numărului de utilizatori care vor opta pentru mersul cu bicicleta sau pe jos.
3. Proiectul folosește următoarele tehnologii inovatoare:

– Soluție de monitorizare și dispecerizare
vehicule prin GPS;

– E-ticketing – soluție de taxare bazată pe
utilizarea cardului contactless;

– Subsistem de informare călători în vehicul:
panouri de informare în tehnologie LED și
infotainment;

– Subsistem de numărare călători în vehicul
(tehnologie video);

– Subsistem de securitate ;

-Soluție de monitorizare video la nivelul
vehiculului;

– Portal de informare călători “Travel Planner” –
portal WEB și aplicație de mobil (Android, IOS);

– Sistem de tip bike-sharing dotat cu 50
biciclete.

Impactul proiectului asupra comunității va fi unul deosebit de semnificativ prin implementarea soluțiilor propuse. Municipiul Aiud va beneficia de un cu totul alt tip de mobilitate urbană, iar aiudenii vor beneficia de un transport de tip european. Cetățenii municipiului Aiudului și ai localităților componente și aparținătoare, în calitate de beneficiari direcți ai proiectului, dar și turiștii vor utiliza sistemul de transport de călători de înaltă siguranță, atractiv și eficient pe teritoriul municipiului Aiud, ca urmare a creșterii capacității de transport public, extinderii traseelor rutiere și introducerii de sisteme inteligente de management al traficului și „e-ticketing”.
Accesul persoanelor cu mobilitate redusă (care se deplasează în cărucioare cu rotile, persoane în vârstă, persoane cu  deficiențe de vedere și/ sau auz, persoane care transportă cărucioare pentru copii etc.) va fi asigurat în mod nediscriminatoriu, iar acest fapt este influențat direct de amenajările din stațiile de transport public.
Persoanele care preferă mișcarea vor avea posibilitatea să se deplaseze cu mijloace de transport nemotorizate, prin realizarea unei infrastructuri de transport (trasee de biciclete și sistem de tip bike-sharing) care sa faciliteze mobilitatea nemotorizată și nepoluantă, în condițiile unei reduceri semnificative a emisiilor de CO2. Posesorii de autovehiculele cu propulsie electrică sau hibridă, din Aiud sau cei care tranzitează Aiudul vor avea la dispoziție infrastructură pentru alimentarea cu energie electrică a acestora. Pietonii vor beneficia de trasee noi dedicate circulației pietonale, care să lege obiectivele principale din municipiul Aiud (instituții publice, școli, licee, piețe agroalimentare etc.).
Populația municipiului Aiud, care însumează un număr de aproximativ 26.318 locuitori, va beneficia de creșterea accesibilității și a calității vieții ca urmare a utilizării modurilor de transport prietenoase cu mediul (transport public electric, cu mijloace nemotorizate – bicicleta și pietonal) transpusă printr-o reducere semnificativă a emisiilor de CO2.

Rezultatele așteptate sunt:
– Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu 3,43%, – Creșterea anuală a numărului de pasageri cu peste 230.000,
– Creșterea numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate /extinse,
– Creșterea estimată a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semipietonale construite/modernizate/extinse,
– 16 autobuze electrice achiziționate,
– 20 de stații de reîncărcare electrică achiziționate/instalate/ construite pentru autobuzele alimentate electric,
– 1 depou/autobază pentru transportul public urban construit,
– 28 de stații de transport public construite/ modernizate/reabilitate,
– 1 sistem de e-ticketing creat,
– stații/puncte de reîncărcare a automobilelor alimentate electric achiziționate și instalate,
– 8,887 km. va fi lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite
– 1 sistem de închiriere de biciclete bike-sharing,
– 1 sistem de managementul traficului.