Smart Dubai sau cum Smart City este (re)inventat

Smart Dubai sau cum Smart City este (re)inventat

Smart Dubai a transformat orașul într-un model de oraș inteligent, revoluționând modul în care serviciile guvernamentale își livrează oamenii prin lansarea a peste 100 de inițiative inteligente și peste 1000 de servicii inteligente de două duzini de departamente guvernamentale și parteneri din sectorul privat în mai puțin de trei ani.

În ultimii 40 de ani, Dubai a reușit să se transforme într-un centru de afaceri și turism de nivel internațional. Acesta și-a stabilit reputația de centru economic și investiții, atrăgând mii de companii internaționale care își stabilesc sediul regional în numeroasele sale zone libere.

Emiratele Arabe Unite (EAU) au reușit să realizeze acest succes prin diversificarea ponderii produsului intern, printr-o dezvoltare vastă în sectoare precum turismul, imobiliarele, retail-ul și logistică. EAU este unanim recunoscută pentru atragerea unora dintre cele mai valoroase resurse umane din lume.

Dubaiul a lansat oficial proiectul “Smart Dubai” (viziunea proprie de oraș inteligent) în martie 2014. Din punct de vedere istoric, orașul a implementat alte proiecte majore legate direct sau indirect de conceptul “inteligent” înainte chiar de lansarea ”Smart Dubai”. Dovedind viziune încă din 1999, după lansarea strategiei TIC, Dubaiul a inițiat agenda e-guvernare.

Smart Governance

Sistemul Smart E-Gov. din Dubai (cunoscut și ca Smart Dubai Gov sau SDG) este brațul tehnologic al Smart Dubai, o inițiativă la nivel de oraș pentru a transforma Dubaiul în cel mai inteligent și mai fericit oraș din lume.

Venind sub umbrela Oficiului Smart Dubai (SDO), viziunea SDO este de a face din Dubai cel mai fericit oraș de pe Pământ. Smart Data Gov conduce și supraveghează în mod oficial implementarea transformării electronice și inteligente în guvernul din Dubai.

SDG are mai multe responsabilități și competențe, printre care:

  • propunerea strategiei generale a guvernului inteligent;

  • supravegherea proceselor inteligente de transformare la nivelul entităților guvernamentale;

  • revizuirea planurilor și a bugetelor entităților guvernamentale legate de transformarea inteligentă, IT, servicii inteligente și infrastructură;

  • propunerea legislației necesare pentru facilitarea procesului de transformare inteligentă. SDG a fost pionierul soluțiilor de tip smart city începând cu anul 2000, când a fost lansat sub numele de Dubai e-Government.

Portalul central ePay al guvernului Smart Dubai permite clienților să plătească onorariile serviciilor guvernamentale online pe o platformă non-stop, în condiții de siguranță.

Opțiuni de plată

Există multe opțiuni de plată online acreditate de departamentele guvernamentale din Dubai pentru decontarea taxelor de tranzacție. Acestea includ cardurile de debit și de credit și opțiunea plăților directe pentru anumite bănci care au încheiat un parteneriat cu guvernul Smart Dubai. Acestea includ Banca Comercială din Dubai, Banca Comercială Abu Dhabi, Banca Națională a Uniunii, Banca Islamică Abu Dhabi și Banca Islamică din Dubai.

Cash Online

La începutul anului 2012, guvernul Smart Dubai, în cooperare cu Banca Comercială din Dubai, a activat opțiunea de numerar online CBD pentru a promova debitarea directă din contul clientului pentru plata taxelor guvernamentale. CBD Cash Online permite, de asemenea, clienților care nu au conturi la bancă să beneficieze de serviciul de debitare directă. Oricine se poate înscrie fără un sold minim pentru a deschide un cont virtual.

Serviciile ePay

Mai mult de 25 de furnizori de servicii din Emiratele Arabe Unite cu aproximativ 250 de servicii online oferă ePay pentru clienții lor. Aceste servicii includ și plăți privind taxele de trafic, plățile facturilor de energie electrică sau plata amenzilor pentru parcare.

Smart Mobility

Dubaiul crește rata de utilizare a transportului public pentru a ușura problemele de trafic din oraș. Variantele de transport maritim, aerian și terestru sunt disponibile locuitorilor orașului, împreună cu informații în timp real despre conexiunile posibile.

Parcarea, taxerea și semafoarele inteligente, printre altele contribuie la îmbunătățirea mobilității și la asigurarea unui flux rapid de persoane. Prin adoptarea serviciilor digitale, orașul eludeză necesitatea de a efectua vizite fizice la diverse entități din oraș.

Serviciile online și videoconferința în loc de întâlniri față în față vor contribui la reducerea traficului urban, economisind timp pentru locuitorii orașului. Reducerea traficului și evitarea călătoriilor inutile vor reduce presiunile asupra infrastructurii de transport urban și vor permite economii în ceea ce privește furnizarea și întreținerea acesteia.

Open Data

Cele mai ambițioase și mai cuprinzătoare inițiative de date până în prezent:

– Inițiativa Dubai Data, condusă de Dubai Data Establishment și decretată prin Legea din 2015 privind datele din Dubai, este cea mai cuprinzătoare inițiativă de date la nivel de oraș care ghidează deschiderea și schimbul de date din sectorul public și privat.

– Dubai Data va stimula o nouă economie de date pentru oraș, deblocând oportunități și în cele din urmă, îmbogățind calitatea vieții pentru toți actorii din Dubai, inclusiv departamentele guvernamentale, organizațiile private, investitorii, rezidenții și vizitatorii.

În urma anunțului legii privind datele din Dubai, entitățile din sectorul public au colaborat îndeaproape cu Dubai Data Establishment pentru a „curăța” seturile de date pentru publicare în platforma Dubai Data Platform. Modul de colectare și partajare a datelor, denumit Dubai Data Manual, va fi, de asemenea, disponibil înainte de lansarea platformei.

Acest set va defini, pe viitor, cele mai bune practici pentru schimbul de date intre sectorul public și privat. Sub îndrumarea companiei Smart Data Establishment, datele și informațiile vor deveni “noua monedă” prin care rezidenții, companiile private și guvernul din Dubai vor face schimb de date și vor dezvolta noi și inovatoare servicii și produese cu scopul îmbunătățirii nivelului de trai, de învățare și de a face afaceri într-o cultură a ”schimbului de date”.

”Date bogate” pentru un oraș inteligent

Datele sunt esențiale pentru un oraș inteligent, iar orchestrarea datelor se află în centrul strategiei Smart Dubai de a transforma Dubaiul întrun oraș inteligent de referință la nivel mondial. Datele sunt deschise și împărtășite cu toate părțile interesate, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale pentru standardizare, facilitând conectivitatea și accesul la servicii și informații, îmbunătățind capacitățile de luare a deciziilor și îmbogățind furnizarea serviciilor din sectorul public și privat. Obiectivul inițiativei Dubai Data nu este de a colecta cea mai mare cantitate de date, ci de a obține cea mai mare valoare din date, împuternicind toți actorii de date, contribuind semnificativ la îmbunătățirea calității vieții în oraș.

Indicele Smart Dubai

Indicele Smart Dubai va fi un set universal de indicatori care vor evidenția realizările Smart Dubai și vor lumina oportunitățile viitoare, orașul pregătindu-se să primească 50 de milioane de vizitatori în Dubai până în 2020. Index Wheel a fost dezvoltată în colaborare cu Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor și Centrul de Statistică din Dubai pentru a evalua și măsura modul în care facilitățile și serviciile din Dubai contribuie la viziunea Smart Dubai.

Index Wheel este împărțit în șase părți, urmând cele șase viziuni ale Smart Dubai. În cadrul fiecărei secțiuni, au fost formulate o serie de măsuri concrete de performanță care indică implementarea sau dezvoltarea cu succes a inițiativelor, produselor și serviciilor inteligente. Prin crearea unui set cuprinzător de indicatori de performanță pentru inițiativele inteligente ale orașelor, Dubai-ul ocupă un rol de pionierat în lume: Smart Dubai Index Wheel stabilește un standard ușor replicabil în alte orașe. Prin publicarea definiției succesului prin factorii de performanță, măsurați de Smart Dubai Index Wheel, va sprijini factorii de decizie să prioritizeze obiectivele, să aloce resurse și să permită liderilor orașelor să sprijine inițiativele inteligente în toate dimensiunile care definesc un Smart City.

În plus, un set unificat de măsuri de performanță poate conecta toate părțile interesate de inițiativele smart, care acum se străduiesc să atingă același obiectiv, urmând aceeași definiție a succesului.

Paraschiv Bogdan – ARSCM Email: b.paraschiv@romaniansmartcity.ro Telefon: 0754934089

Bibliografie:

  1. 1.http://www.dubai.ae/en/AboutDubaieGovernment/ Pages/default.aspx

  2. http://www.smartdubai.ae/dubai_data.php

  3. http://www.smartdubai.ae/story_five.php