Smart Health – Componentă principală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi a proiectelor din cadrul Orizont Europa

smart health - arsc

Smart Living sau cum să trăim inteligent, reprezintă una din pietrele de temelie care stau la baza unui oraş smart, în care se experimentează calitatea unei vieţi durabile, sănătoase şi sigure cu ajutorul tehnologiei, prin dezvoltarea, implementarea și adoptarea unor soluţii creativ-inteligente, cu un puternic caracter competitive, într-un mod care se aliniază cu valorile europene: tranziţia către o planetă sănătoasă şi o nouă lume digitală.

Definitorie în atingerea acestor deziderate este componenta serviciilor medicale inovatoare de tip smart health (e-health, m-health), prin care cetăţeanul beneficiază de cele mai noi metode de prevenire, diagnosticare, tratare şi îngrijire medicală.

Unul din principalii piloni ai Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României îl reprezintă transformarea digitală, componentă ce cuprinde o serie de reforme şi investiţii, în cadrul căreia regăsim unul din cele mai provocatoare obiective şi anume digitalizarea sistemului de sănătate. Prin crearea sistemului de e-health şi telemedicină se urmăreşte integrarea infrastructurii digitale la nivelul instituţiilor sanitare centrale, regionale şi locale, facilitarea accesului rapid la date şi creşterea calităţii datelor privind sănătatea publică, reducerea timpilor de aşteptare în unităţile sanitare prin utilizarea telemedicinei şi un acces rapid al persoanelor vulnerabile din zonele rurale şi urbane mici la consultaţii specializate în timp real. Interoperabilitatea la nivelul bazelor de date şi a sistemelor de înregistrare şi administrare a pacienţilor, digitalizarea informaţiilor medicale şi a fişelor de tratament, registre modulare de boli sau interfeţe pentru telemedicină si monitorizarea pacienţilor cu scopul unei comunicări mai bune între medici şi pacienţi se află pe lista de obiective smart din cadrul reformelor din sănătate.  

Un alt instrument de finanţare în domeniul sustenabilităţii şi dezvoltării durabile, a competitivităţii și creșterii economice a Uniunii Europene îl reprezintă Programul UE de cercetare și inovare, Horizon 2022. 

Ţinând cont de provocările globale în domeniul sănătăţii, facilitând colaborarea între entităţile UE, consolidând impactul cercetării și inovării asupra dezvoltării și implementării politicilor UE, programul Orizont Europa finanţează o serie de proiecte ce folosesc tehnologii de ultimă generaţie precum inteligenţa artificială, blockchain, big data, realitatea augmentată, tehnologie 6G, cloud computing sau calculatoare cuantice, esențiale pentru viitorul serviciilor medicale. Am să amintesc aici unul din proiectele de cercetare în domeniul smart health în desfăşurare, denumit generic WARIFA, ce dezvoltă un instrument de evaluare timpurie a riscurilor, bazat pe inteligenţă artificială şi analiză big data, care să susțină măsurile personalizate de prevenție a principalelor boli cronice netransmisible, precum bolile cardiovasculare, diabetul zaharat, cancerul sau bolile respiratorii cronice, ce reprezintă principalele cauze de deces pentru cetăţenii Uniunii Europene. 

În domeniul politicilor şi strategiilor pe termen lung în domeniul sănătăţii la nivelul UE se pune un accent deosebit pe îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor, acces egal la diagnostic şi tratament şi prevenţie susţinută şi consecventă prin combaterea şi reducerea factorilor nocivi sănătăţii. Deasemenea un rol important îl are educația cetăţenilor în domeniul sănătății pentru a promova un stil de viață mai sănătos, folosirea telemedicinei în relaţia pacient -medic, promovarea unor instrumente inteligente de predicție, prevenire și intervenție personalizată timpurie a riscurilor bazate pe tehnologiile de inteligență artificială și Big Data, prin care cetăţenii primesc recomandări privind factorii de risc ai stilului de viață şi sunt motivați să schimbe astfel obiceiurile nesănătoase, crescând gradul de conștientizare cu privire la riscul de a dezvolta o afecţiune cronică.

În viitorul apropiat afecţiunile pacienţilor vor putea fi anticipate, prevenite şi tratate cu ajutorul tehnologiei, iar inteligenţa artificială ne va influenţa vieţile prin oferirea de noi modalităţi de diagnosticare şi tratament al bolilor şi monitorizare a pacienţilor.

Dr. Ec. Ioana Petcu, Cercetător Ştiinţific, expert ARSC