Economia Circulară 2020-2030

0
1162
Economia Circulară ARSC

Economia Circulară pune accent pe reciclarea deşeurilor dar şi pe modul în care sunt realizate produsele. IRCEM va organiza în perioada următoare o serie de consultări publice pentru realizarea strategiei României în domeniul economiei circulare, ca urmare a misiunii asumate.

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”– IRCEM este o organizaţie non-guvernamentală independentă, constituită sub formă de think-tank de cercetare, înfiinţată în anul 2012 în Cluj- Napoca, Romania, printr-o iniţiativă a tinerilor din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.

Institutul a fost acceptat ca reprezentant al României în grupul de coordonare al platformei dedicată tranziției către economia circulară a Comisiei Europene (ECESP).

Proiectul “STRATEGIA PENTRU TRANZIŢIA ROMÂNIEI SPRE ECONOMIA CIRCULARĂ 2020-2030 (ROCES)” vizează fundamentarea pilonilor ce vor susține implementarea economiei circulare în România, prin implicarea tuturor actorilor reprezentativi: societate civilă, administraţie, sectoare industriale, mediul academic, infrastructura socială și atragerea suportului financiar necesar.

Studiul intenționează să adune opinii privind circularitatea și penetrabilitatea economiei circulare prin cooperare teritorială, astfel încât să atingem viziunea noastră, ca până în 2030 România, să fie lider în Europa Centrală şi de Sud-Est în economie circulară.

Viceprim-ministrul Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, și-a exprimat sprijinul față de proiect pe data de 6 decembrie 2018 în cadrul evenimentului “Virtuous Circles Mission to Romania – Poveşti de succes din domeniul economiei circulare”, unde proiectul a fost prezentat pentru prima dată publicului:

“[…] Pentru noi, tranziția spre o economie circulară este o oportunitate excepțională care va permite tranziţia spre zero deşeuri. Vă susţinem proiectul şi vă propun altceva şi anume realizarea Conferinţei naţionale pe strategie în economie circulară odată cu preluarea mandatului de către România a Preşedenţiei Comisiei Europene […] “.

Proiectul propus de IRCEM asigură un cadru de lucru colaborativ prin care sistemele complexe ce susţin dezvoltarea economică actuală vor schimba modul de a privi deșeurile și urbanizarea, asumarea responsabilității ca un demers participativ și proactiv în care cu toții contribuim la bunăstarea colectivă prin adoptarea propriei noastre viziuni de țară privind economia circulară.

România s-a aflat dintotdeauna într-o poziție privilegiată privind disponibilitatea și accesul la resurse, însă a sosit momentul de a profita cu toții de tot ceea ce am consumat deja.

Trecerea la o economie circulară este un proces complex, cuprinzător și, mai ales, presupune un demers pe termen lung. Pentru a înțelege mai bine acest proces, ne vom ghida după principiile economiei circulare şi vom ţine cont de obiectivele stabilite în Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, Strategia Energetică a României 2018- 2030 cu perspectiva anului 2050, precum și în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare precum și Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020.

Obiectivele cheie ale proiectului sunt legate de identificarea oportunităților regionale și locale ale sectorului economic circular din România. În acest scop, IRCEM și Ministerul Mediului în calitate de organizatori, colaborând cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului României, alături de încă de 12 ministere, precum și alţi parteneri care se vor alătura acestor demersuri.

Aceştia vor participa în grupurile de lucru pentru formularea strategiei, desfășurate de către IRCEM în 8 consultări sectoriale la nivelul celor 8 regiuni ale țării. Rezultatele conferințelor și ale atelierelor de lucru, care au la bază consultări regionale şi o conferinţă europeană, vor integra contextul internațional adaptându-l celui intern pentru formularea strategiei României pentru 2020- 2030 pe economie circulară.

Activitățile proiectului se vor axa pe:

1. Analiza potențialului pe care îl are România să devină lider în economia circulară din Europa de Est;
2. Implicarea părților interesate în identificarea și conectarea practicilor economiei circulare;
3. Formularea de recomandări pentru Guvernul României pentru a facilita o tranziție mai eficientă;
4. Identificarea oportunităților pe care economia circulară le oferă, pentru consolidarea competitivității economice internaționale și a calității vieții pentru toți;
5.Conturarea strategiei României 2020-2030 pe economie circulară.

IRCEM, în calitate de membru în grupul de coordonare al Platformei Europene a Stakeholderilor pe Economia Circulară (ECESP) o iniţiativă comună a Comitetului Economic și Social European al Comisiei Europene și a Comisiei Europene, prin angajamentul asumat va organiza toate activităţile regionale și implicarea naţională. Conferinţa europeană este coordonată de IRCEM sub auspiciile ECESP si Ministerului Mediului.

Mai multe informații despre acest subiect pot fi găsite pe site-ul www.IRCEM.RO sau https://circulareconomy.europa.eu/ platform/en/dialogue.