UiPath, soluții Smart City pentru Administrație Digitală și Automatizată

UiPath, soluții Smart City pentru Administrație Digitală și Automatizată

Soluțiile digitale pentru administrația publică locală sau centrală reprezintă un element strategic ce trebuie implementat în viitorul apropiat. Digitalizarea interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile locale este o necesitate în contextul de astăzi, iar mediul privat este una dintre sursele la care administrațiile pot apela pentru implementarea celor mai bune soluții de tip Smart Governance.

Compania UiPath este unul dintre jucătorii de pe piața noilor tehnologii care furnizează soluții de tip Smart City în vederea eficientizării și automatizării activităților administrațiilor de la nivel global, dar și ale diverselor companii. 

UiPath – exemple de bună practică 

UiPath a implementat cu succes proiecte de automatizare atât la nivel central, cât și la nivel local în administrația publică din numeroase țări, precum Marea Britanie, Danemarca, Statele Unite sau Japonia. Printre acestea amintim: 

  • În 2017, UiPath a demarat un proiect de automatizare împreună cu Departamentul pentru Muncă și Pensii din Marea Britanie. Departamentul a implementat cu ajutorul UiPath diverse procese de automatizare în procesarea datelor, care au crescut rapiditatea de răspuns și acuratețea. Roboții au rezolvat 30.000 de cereri în 2 săptămâni. Sistemul implementat permite autoreplicarea roboților în 3 minute pentru a face față ”vârfurilor de sarcină”. Departamentul a calculat rentabilitatea investiției la 15 la 1.
  • Proiect de automatizare pentru a sprijini Municipalitatea orașului Copenhaga. Capitala Danemarcei a înregistrat o creștere a populației de 20% în ultimii 10 ani. În fața presiunii de a asigura servicii de înaltă calitate, Copenhaga a avut 45.000 de angajați, iar municipalitatea a conștientizat că trebuie să ofere soluții mai bune cu mai puține resurse umane, iar în vederea acestui lucru a început să utilizeze soluții-pilot ale UiPath. Astăzi, Copenhaga și-a automatizat 75 de proceduri folosind 6 roboți ”independenți” și alți 50 asistați de om. Un singur proces automatizat economisește 8.500 de ore de muncă individuale.
  • Automatizarea prelucrării datelor pentru un proiect al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA). Împreună cu industria farmaceutică și statele membre, EMA a lansat pe data de 17 aprilie prima fază a sistemului îmbunătățit de monitorizare, destinat să prevină și să rezolve potențiale lipsuri în aprovizionarea unităților de Terapie Intensivă din întreaga Uniune cu medicamente esențiale în tratarea bolnavilor cu Covid-19. Agenția a creat inițial un formular tip care trebuia completat de sute de companii și unități spitalicești. UiPath a lucrat pro bono și a implementat o soluție automată de prelucrare a datelor și de avertizare. Timpul de analiză a fost redus de la 40 de zile la 7,4 ore.

Beneficiile automatizării în sectorul public

Potrivit celor mai bune practici ale autorităților publice, cuprinse în raportul realizat de către UiPath în 2019 – „Calea către o administrație digitală”, acestea utilizează automatizarea proceselor pentru a crește productivitatea operațiunilor, pentru a îmbunătăți gradul de coerență a proceselor și nivelul de acuratețe al informațiilor prelucrate, pentru a eficientiza costurile și pentru a oferi angajaților mai mult timp pentru activități cu valoare adăugată. Între altele, automatizarea:

  • Lucrează pe baza tehnologiilor deținute de administrații;
  • Optimizează procesele și limitează costurile, indiferent de cantitatea de date prelucrată;
  • Oferă mai mult timp angajaților și „umanizează munca”;
  • Permite interacțiuni și servicii digitale personalizate;
  • Ajută la asigurarea respectării reglementărilor privind securitatea datelor. Printre altele, roboții pot pseudonimiza datele înainte de stocare și pot informa automat clienții în caz de încălcare a datelor;
  • Integrează capacități de Inteligență Artificială și Machine Learning. Automatizarea proceselor pune bazele transformărilor digitale ulterioare, având posibilități extinse de integrare a noilor tehnologii.