Abordarea Smart City în ICI București

Abordarea Smart City în ICI București

Smart City este călătoria propusă de Uniuniea Europeană pentru toate statele membre. Proiectul intitulat ”The Once-One Principle – TOOP” face parte din Planul de acțiune al Uniunii Europene privind guvernarea electronică 2016-2020 care va contribui la creșterea eficienței pieței unice digitale.

TOOP face parte din strategia Smart City a Uniunii Europene. Prin intermediul proiectului se va asigura că informațiile sunt furnizate către administrațiile publice o singură dată, indiferent de țara de origine a companiei în conformitate cu principiul Once-Only (o singură dată) organismele publice ar trebui să ia măsuri pentru a face schimb de date cu diverse instituții/organisme publice cu respectarea normelor privind confidențialitatea și protecția datelor la nivel național cât și la nivel transfrontalier.

Proiectul va pilota în diferite domenii:

(1) e-servicii transfrontaliere pentru mobilitatea afacerilor;

(2) actualizarea datelor companiilor conectate;

(3) certificate on-line navale pentru a conecta 60 de sisteme informatice din cel puțin 20 de țări. Piloții vor testa arhitectura federalizată și vor oferi, de asemenea, o valoare reală pentru administrațiile publice și mediul de afaceri prin accelerarea furnizării de servicii și înlesnirea procedeelor IMM-urilor de a opera cu ușurință în piața unică digitală.

Interviu acordat de către Dna Dir. Gen. ICI – Adriana Alexandru

TOOP are ca scop promovarea cooperării transfrontaliere între autorități și oferirea posibilității de control și de transparență în ceea ce privește operațiunile de afaceri la nivel transfrontalier. România este reprezentată în cadrul proiectului de către ICI București, coordonator național și ONRC ca și partener.

Care este rolul ICI București în formarea generațiilor și mentalităților viitoare? 

Începând cu anii ’90, ICI București a dorit să aibă un rol activ în formarea generațiilor viitoare și a mentalităților acestora, atât prin atragerea de noi cercetători în cadrul echipelor institutului, cât și prin realizarea de aplicații destinate schimbării mentalității și influențării tinerei generații în utilizarea sustenabilă a resurselor României. Astfel de aplicații au vizat domenii de nișă, cum ar fi utilizarea energiilor curate (abordând în special domeniul fotovoltaic și eolian), utilizarea eficientă a energiei (în asigurarea unui consum redus de energie în locuințe și în școli, cât și în utilizarea de aparatură electrocasnică și electronică eficientă energetic), protecția mediului și limitarea schimbărilor climatice. Proiectele în care a fost implicat institutul de-a lungul timpului, s-au desfășurat atât la nivel național, cât și internațional. De exemplu, ICI București a participat în consorții internaționale, la realizarea unor jocuri inteligente ce au fost utilizate în competiții la nivel European și în concursuri interșcolare din diferite țări, premiind echipa care propune cea mai eficientă soluție de oraș al viitorului. Deasemenea, institutul s-a implicat în realizarea de materiale didactice interactive și în organizarea/co-organizarea de workshop-uri cu elevi și studenți pe tematici de reducere a consumului de energie, protecție a mediului și limitarea schimbărilor climatice.

Cât este de benefic conceptul Smart City pentru ICI? 

În prezent, sub coordonarea MCSI, ICI București este implicat în elaborarea Strategiei Naționale pentru Smart City. Avem deja o experiență anterioară în domeniul Smart City, fie că este vorba de realizarea de platforme, de facilitarea accesului la inițiative de Smart City, de asigurarea securității sistemelor și comunicațiilor aferente acestui concept, fie că ne referim la abordări concrete în probleme de management și siguranță a locuințelor inteligente sau a persoanelor cu boli cronice sau a celor în vârstă din spitale sau din case inteligente. În viitor, bazându-ne pe experiența noastră anterioară, ne propunem să ne implicăm, alături de parteneri instituționali din țară și străinătate, în proiecte pe subiecte de Smart City, dezvoltând și implementând aplicații conforme acestui concept. Trebuie ținut cont că astfel de abordări implică colectarea unor volume uriașe de date, transmiterea, memorarea și procesarea lor; analiza lor avansată utilizând tehnici bazate pe inteligență artificială este de primă importanță.

Cum ar îmbunătăți activitatea Institutului implementarea acestui concept creativ-inteligent? Cercetătorii din ICI București consideră foarte importantă abordarea subiectelor de Smart City, care se finalizează prin dezvoltarea unor aplicații complexe de mari dimensiuni și în care coexistă îmbinate materializări ale experienței dobândite în domenii diferite, cum ar fi achiziția în timp real a unei cantități mari de date, memorarea lor utilizând sisteme SQL sau NoSQL, procesarea datelor folosind tehnici de Big Data Analytics, siguranța transmiterii și prelucrării lor și prezentarea lor către utilizatorii finali, folosind dispozitive diverse (tablete, telefoane mobile, etc). Nu trebuie uitat faptul ca utilizatorul lucrează interactiv cu astfel de aplicații, sugestiile și deciziile lui furnizate on-line fiind de un real ajutor în îmbunătățirea performanțelor sistemelor realizate.

Au existat până acum colaborări între ICI și alte companii pentru crearea de soluții SmartCity? 

ICI București a colaborat și colaborează în realizarea unor soluții de Smart City. Considerăm că pentru domenii de o asemenea complexitate, lucrul în echipe multidisciplinare are un aport semnificativ și aduce plus valoare rezultatului final. V-ați gândit la implementarea anumitor proiecte Smart în perioada imediat următoare? Suntem într-un proces continuu de identificare a unor noi oportunități și surse de finanțare pe baza cărora să putem implementa noi proiecte de Smart City. Ne dorim ca astfel de proiecte să fie implementate în colaborare cu unitățile teritoriale implicate în acest demers.

Pentru Smart City Magazine – Raluca Cătălin/Redactor SCM