Smart City pentru supraviețuire și reziliență în caz de agresiune militară și dezastre naturale

smart city rezilienta - arsc

Agresiunea la adresa Ucrainei ne obligă să privim tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și din altă perspectivă, aceea a pregătirii pentru situații critice care sunt generate de război dar și de calamități naturale (vezi schimbările climatice). Nu suntem un popor agresiv,  nu vom merge niciodată peste alte popoare, dar trebuie să fim pregătiți pentru orice pericol.

Avem două ancore foarte solide, NATO și UE, totuși trebuie să acțireonăm în direcția rezilienței și pe linia Smart City. Un oraș Smart este și un oraș care asigură securitatea locuitorilor săi și suport în situații de criză.

Asociația Română pentru Smart City sorin negrea smart city magazine
Dr. Ing. Sorin Lenuș NEGREA – Expert Mobilitate. Absolvent Colegiul Național de Apărare – 2010

Desigur că la nivel militar sunt prevăzute măsuri și resurse de către instituțiile specializate, însă un sprijin tehnologic și la nivel administrativ este binevenit. Este foarte important să se stabilească încă din faza de proiectare funcția dublă pentru orice sistem Smart City. O funcție normală, în caz de pace și fără evenimente și funcția pe timp de agresiune sau după producerea unor catastrofe. 

Proiectarea noilor locuințe trebuie să asigure spațiile de securitate pentru toți locatarii, cu dotările necesare.

Generarea unui nou tip de “aviz” din punct de vedere al rezilienței la solicitările de mai sus este mai mult decât necesar, în corelare cu un plan strategic. Așa cum planurile de mobilitate tratează mobilitatea și prevăd intervenții pe perioade  de până la 15-20 de ani, un nou tip de plan, “Plan de reziliență în caz de agresiune militară” ar fi util și eficient.

Planul mai sus menționat va fi gestionat de către unitățile administrative, fiind vorba de propriile investiții, dar cu consiliere și avizul MAPN. Pot fi atrase fonduri pentru un astfel de plan. Este posibil ca la nivelul UE să apară noi tipuri de finanțări din care se pot finanța astfel de planuri, inclusive achiziționarea de sisteme Smart City cu dublă funcție.

Voi menționa principalele componente ale unui sistem de protecție și suport în caz de necesitate, în special în caz de agresiune militară: Comunicațiile; Spațiile de Protecție (la nivelul instituțiilor și al zonelor rezidențiale) și nivelul de dotare al acestora; Asigurarea alimentației de bază și a produselor de strictă necesitate; Asigurarea medicamentelor și a diferitelor produse medicale; Asigurarea mijloacelor de deplasare și implicit a combustibilului necesar; Asigurarea unui “pachet” de deplasare/mobilitate (documente, haine adecvate, bani cash, medicamente, alimente, etc.) în caz de relocare sau în caz de refugiat; Asigurarea energiei electrice; Educația cetățenilor.

 1. Comunicațiile

Dacă luăm în calcul faptul că rețelele de comunicații civile nu vor mai fi funcționale pentru o perioadă de timp, este necesară identificarea unui alt sistem de comunicații,sigur, eficient, prin care centralizat (legătura cu un Centru de Comandă militar) să se comunice cine locuiește în acel spațiu, capacitatea disponibilă, starea de sănătate a persoanelor, transmiterea de misiuni, nevoi, alte informații de ambele părți și nu în ultimul rând mesaje către membrii familiei;

 1. Spațiile de Protecție și nivelul de dotare al acestora

Este necesar ca spațiile de protecție să fie asigurate pentru toate clădirile instituțiilor, clădirilor de birouri și pentru toate locuințele, așa cum sunt obligatorii locurile de parcare să fie obligatorii si spațiile de protecție dimensionate corespunzător. Organizarea distribuită reduce vulnerabilitatea, expunerea acestora și poate asigura și alte funcții când sunt în repaus.

Spațiile de protecție, așa numitele buncăre, ar trebui proiectate cu mare atenție, pentru o capacitate cu 20% mai mare decât necesarul estimat aferent clădirii sau grupului de clădiri pentru care se construiește. Astfel pot fi preluate solicitările din vecinătate în anumite situații.

 Printre facilitățile necesare amintim:

 • Sursă independentă de apă și racordare la canalizare;
 • Sursă de energie independentă, dimensionată corespunzător pentru a asigura energia necesară comunicațiilor speciale, a pompelor, a aparatelor de radio și TV, etc.;
 • Depozit asigurat pentru hrană și medicamente;
 • Climatizare (încălzire sau aer condiționat/filtre aer, etc.)
 • Mobilier;
 • Toalete/dușuri;
 • Haine;
 • Dispozitive de comunicare și autoapărare (după caz);
 • Ghid și mod de  viață și organizare (pentru a respecta un minim de reguli și eliminarea anarhiei).
 1. Asigurarea alimentației de bază și a produselor de strictă necesitate

Pentru asigurarea alimentației de bază ar fi foarte utilă stabilirea diferitelor categorii de produse care respectă anumite cerințe (perisabilitae, stocare, transport, etc.). Colaborarea cu marile lanțuri comerciale este foarte eficientă. Astfel variația stocurilor/produs, respectiv un alt mod de gestiune al acestora (nu se așteaptă epuizarea acestora). Ar trebui stabilite compensații pentru anumite produse.

 1. Asigurarea medicamentelor și a diferitelor produse medicale

Inventarierea și evaluarea materiilor prime pentru medicamente de strictă necesitate, a stocurilor, a fabricilor care pot pregăti planuri de conversie a activității, sunt acțiuni care trebuie să continue. Toate farmaciile dețin informații zonale cu privire la cererea de medicamente. Aceste informații trebuiesc colectate, integrate și folosite pentru o bună planificare a stocurilor.

 1. Asigurarea mijloacelor de deplasare și implicit a combustibilului necesar

Atât la nivel individual cât și la nivel instituțional, este necesară identificarea resurselor se deplasare și modul de pregătire al acestora. La nivel individual recomandări de tipul “rezervorul jumătate plin tot timpul” nu ar trebui ignorate. Legătura la nivel zonal dintre diferitele autobaze, unde sunt garate autobuze și zone rezidențiale ar trebui procedurată în timp.

 1. Asigurarea unui “pachet standard” de deplasare

Populația va fi pregătită și va acționa fără panică și într-un timp scurt dacă are pregătit un astfel de pachet care să conțină lucruri necesare (documente, haine adecvate, bani cash, medicamente, alimente, etc.) și care să fie utilizat în caz de relocare sau în caz de refugiat.

 1. Asigurarea energiei electrice

Asigurarea energiei electrice este la fel de importantă. Trebuie să luăm în calcul diverse surse cum ar fi (generatoare de curent dar și stoc de combustibil adecvat, baterii de mare capacitate, stații de generare bazate pe gaz, panouri fotovoltaice, conectare la microhidrocentrale, minicontainere cu energie nucleară, instalații eoliene, etc.). Dimensionarea și alegerea sursei de energie se poate efectua în funcție de modul de agregare al locuințelor/clădirilor/cartierelor.

 1. Educația cetățenilor

Este foarte importantă și educația cetățenilor. Trebuie să știm de unde să ne luăm informația (în prezent nivelul de manipulare și Fake News este la cele mai înalte cote), nevoia de informație în astfel de situații este vitală. Cum să răspundem presiunii psihice, izolării într-un spațiu fără lumină naturală, petrecerii timpului pentru a nu lăsa panica și depresia să se instaleze. Un alt aspect este legat de informații, cum să colectăm informații din jur și cum să le transmitem pentru a nu fi în pericol. Paleta de subiecte este mult mai largă.

În concluzie, este foarte importantă identificarea și implementarea unei soluții integrate care să răspundă dezideratului “Smart City pentru supraviețuire și reziliență în caz de agresiune militară și dezastre naturale”. Sunt convins că toți furnizorii de produse și servicii vor adăuga caracteristici suplimentare, având în vedere noua perspectivă. Acum suntem obligați să schimbăm abordarea pentru a trăi în liniste, știind că viața noastra a tuturor și în special a copiilor noștri este protejată.  

Dr. Ing. Sorin Lenuș NEGREA, Absolvent Colegiul Național de Apărare – 2010

Editorul revistei

Asociația Română pentru Smart City – cea mai importantă organizație a Industriei Smart City

Ultimele articole

Webinar Smart City
LIVE