Caravana Smart City – Etapa 2.0 Implementarea

caravana smart city

Caravana Smart City înseamnă: PESTE 12.000 DE KM PARCURȘI ÎN CADRUL CELUI MAI IMPORTANT PROGRAM DE PROMOVARE A INDUSTRIEI SMART CITY DIN ROMÂNIA, ORGANIZAT SUB ÎNALTUL PATRONAJ AL MINISTERULUI ENERGIEI

Caravana Smart City în cifre:
Lansarea Etapa I (2017-2018) Caravana Smart City a însemnat:
-22, 23 și 24 Septembrie – București, Comunitatea City Managerilor, Phoenicia Grand Hotel
-3 zile, 6 evenimente, 52 sesiuni networking
-reprezentanții din 34 județe
-8 milioane de români reprezentați la eveniment de către autoritățile publice locale;
-3 mld euro cifra afaceri a companiilor prezente;
-30.000 studenți reprezentați;                                              – au participat: reprezentanți ai Guvernului, Primăria Capitalei, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Energiei, administratori publici din majoritatea județelor țării, reprezentanți ai Ambasadelor Sua, Israel, Franța și nu numai, reprezentanți de seamă ai societății civile,
precum și Universitățile Politehnică, Ecologică și Spiru Haret;
– cele mai reprezentative organizații civice au confirmat implicarea prin mesajele transmise.

Programul caravanei 2017 – Orașe beneficiare
5 Octombrie – Brașov (Cinema One)
15 Noiembrie – Iași (Consiliul Județean Iași)
16 Noiembrie – Piatra Neamț (Rubik Hub)
7 Decembrie – Alba Iulia (Universitatea 1 Decembrie 1918)

Programul caravanei 2018 – Orașe beneficiare
31 Ianuarie – Deva (Consiliul Județean Hunedoara)
8-11 Martie – SCUP 2018, București (Pavilionul B, Romexpo, cifre oficiale 15.500 vizitatori)
12 Aprilie – Craiova (Centrul Multifuncțional Craiova)
7 Iunie – Cluj Napoca (Consiliul Județean Cluj)
5/6 iulie – Lansarea Proiectului Satu Mare Smart City (Centrul Tehnologic Satu Mare)

Programul caravanei 2019 – Lansarea Etapei
II – Soluții și modele de bune practici
8 Aprilie – Sibiu
9 Aprilie – Cluj Napoca
15 Aprilie – Buzău
7 Mai – Bacău
13 Mai – Târgoviște
3 Iunie – Ploiești
10 Iunie – Iași
11 Septembrie – Craiova
13 Septembrie – Constanța

Luna septembrie a însemnat pentru Asociația Română pentru Smart City, continuarea traseului Caravanei Smart City – Etapa 2.0 Implementarea și extinderea asociației în Constanța.
ARSC a reunit instituții publice, companii, mediul academic și societatea civilă atât în Craiova cât și în Constanța. Actorii care definesc orașele noastre și care contribuie în mod activ în toate etapele strategice de dezvoltare, de la concepte la implementare au fost prezenți la ambele evenimente.

Caravana Smart City – Craiova 11 septembrie 2019
Primăria Municipiului Craiova a fost gazda programului național Caravana Smart City 2.0. – Implementarea. Evenimentul a reunit componenta tehnică din cadrul Primăriei Craiova și Consiliului Județean Dolj, principalele instituții publice cheie din municipiul Craiova și județul Dolj, facultățile de profil, partenerii și membrii ARSC, prezenți cu soluții și proiecte specifice Smart City. În cadrul evenimentului s-au prezentat principalele planuri, proiecte și servicii pe care decidenții le au în plan, în derulare sau deja implementate în comunitățile din Dolj.

Componenta Safe City în Craiova În prezent, Craiova are două dispecerate de monitorizare video a principalelor bulevarde din municipiu. Mihail Genoiu, primarul municipiului Craiova, a prezentat planurile de dezvoltare a infrastructurii de monitorizare și supraveghere video. “Ne dorim ca supravegherea să se extindă asupra întregului oraș și camerele să fie monitorizate în cadrul unui singur dispecerat. Însă, cel mai important lucru este ca, cetățenii să fie cei care să solicite această dezvoltare, pentru că ei vor trebui să aleagă între securitatea pe care o câștigă pe întreg teritoriul orașului și pierderea, în egală măsură, a intimității.
Nu putem să impunem aceste soluții, pentru că orice lucru care se implementează cu forța, nu va avea rezultate.”– Mihail Genoiu, primarul Municipiului Craiova.

În discursul său, primarul a mai susținut că între orașe, comunități și administrații trebuie să existe o interconectare și dacă nu există această relație, realizările vor fi doar niște soluții punctuale. Craiova are proiecte de tip Smart City – Claudiu Popescu, director executiv al Direcției de Relații Publice și Management Documente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova:

Atunci când vorbim despre Smart City la nivel de administrație publică, vorbim despre transparență decizională. Suntem printre puținele municipii din România care pune la dispoziția celor interesați nu doar o listă a autorizațiilor de construcție, ci și actul în sine, anonimizat desigur, așa cum a fost emis de autoritatea responsabilă.

Soluții existente în Municipiul Craiova

Servicii online pentru cetățeni:
Serviciu de programare on-line pentru depunerea de documente: la registratura primăriei (str. A.I. Cuza nr. 7), la Direcţia de Impozite şi Taxe ( str. Calea Bucureşti nr. 51C) și la Direcția de Evidență a Persoanelor (str. Calea Unirii nr. 45). Serviciile sunt disponibile pe siteul primăriei www.primariacraiova.ro, secțiunea e-Servicii și permit programarea online a unei vizite la oricare dintre cele trei sedii de mai sus, în vederea depunerii de documente.
Persoanele fizice/juridice care folosesc acest serviciu web vor avea prioritate la depunere prin intermediul unui ghișeu dedicat.
Programare on-line transcriere certificate de stare civilă și oficiere căsătorie, Consultare on-line a autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de urbanism
Serviciul web pentru depunerea on-line a documentelor. Permite adresarea online de sesizări, propuneri și reclamații către primărie și înregistrarea de cereri pentru eliberea de acte administrative (acorduri, autorizații, adeverințe, ș.a.). După completarea câmpurilor, se înregistrează solicitarea, utilizatorul fiind informat în acest sens. Solicitarea este evidențiată într-un registru din cadrul aplicației de management documente. După analiza datelor furnizate de către un funcționar din cadrul DRP Management Documente, se validează cererea, petentul primind prin email numărul de înregistrare. După aprobare, petentul este notificat automat prin sms de faptul că documentul este soluționat. Un serviciu de urmărire a circuitului documentului înregistrat. Astfel, la rubrica e-Servicii/ Urmărește-ți cererea a fost completată cu un câmp care conține informații în timp real cu privire la stadiul cererii.

Impozite si taxe online on-line
Autorizații de liber acces on-line. Se poate achita direct prin serviciul online disponibil pe site taxa de emitere a autorizatiei de liber acces pentru autovehiculele cu greutate mai mare de 3,5 tone, în perimetrele „A” şi „B” ale municipiului Craiova.

Soluții în implementare în Municipiul Craiova
A.R.C.A.
Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocrației și digitizare prin POCA 2014-2020, Axa prioritară 2/OT 11- Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice (OT 11) care își propune să consolideze capacitatea administrativă a autorităților și instituțiilor publice de a susţine o economie modernă și competitivă, abordând provocarea 5) Administrația și guvernarea și provocarea 2) Oamenii și societatea din Acordul de Parteneriat al României.
Valoarea totală a proiectului este de 2.744.381 lei, din care: FSE: 2.333.106 lei, Bugetul de stat: 356.828,04 lei, Bugetul local: 54.896,62 lei. Durata de implementare: 28 luni, 05.12.2018 – 04.03.2021.

Rezultate așteptate ale proiectului: Un Portal de e-servicii pentru cetățeni, Digitalizarea cu acces şi livrare online completă a minim 10 servicii gestionate exclusiv de primărie.
Actualizarea sistemului de management al documentelor prin digitalizarea fluxurilor interne ce deservesc serviciile online disponibile pe portal, Modernizarea site-ului oficial al instituţiei cu preluarea informaţiilor existente şi dezvoltarea capacităţii de adaptabilitate pentru orice dispozitiv şi de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi, Dezvoltarea şi implementarea unui sistem online de colectare şi votare a proiectelor propuse în cadrul procedurii prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Instrument extranet pentru confirmare a veridicităţii actelor emise de primărie, Retro-digitalizarea documentelor din arhiva instituției.

WIFI4EU
Primăria Municipiului Craiova a aplicat la programul WIFI4EU si a câștigat un cupon valoric în sumă fixă de 15.000 EUR. Cuponul este destinat instalării de hotspoturi WiFi4EU (puncte de acces wireless) în spații publice, iar
dezvoltarea rețelei wifi va fi în zona centrului istoric.
CityApp
Primăria va dezvolta și o aplicație în care cetățenii și turiștii pot vedea obiectivele turistice, și pot raporta incidente – fiind un instrument rapid și direct de inter-relaționare dintre autorități și beneficiarii serviciilor publice. Până în anul 2021, Municipiul Craiova va avea un Plan Urbanistic General (PUG) nou şi complet digitalizat.
Transport public
Rezultate în urma implementării proiectului cu TeleLink.
– 84 autobuze și 12 tramvaie (din parcul existent) vor fi dotate cu sistem de monitorizare GPS, GPRS;
– 168 de validatoare cu cititor de QR code pentru cele 84 de autobuze;
– 36 de validatoare cu cititor de QR code pentru cele 12 tramvaie;
– 10 tonete și 20 de panouri electronice amplasate în stații;
– aplicație de monitorizare în timp real a mijloacelor de transport în comun ce va fi integrată în aplicația de CityApp pentru monitorizare traseu autobuz (timp estimat,
stația cea mai apropiată și sistem de plata prin aplicație (scanare cod QR în stație);
– 38 de autobuze noi, ce vor avea în dotare: Sistem de numărare călători, Precablaj pentru conexiune GPS, GPRS, Sistem de supraveghere video cu 6 camere: 3 interioare și 3 exterioare și validatoare electronice.

Asociația Română Pentru Smart City a deschis prima filială la Constanța
În prezența a peste 100 de persoane, reprezentanți ai municipalității, consiliului județean, prefecturii, instituții reprezentative și cu atribuții în verticalele orașului inteligent, în cadrul evenimentului, ARSC a inaugurat în 13 septembrie 2019, prima filială, ce va fi condusă de Magda Bei, antreprenor local de succes.
Eduard Dumitrașcu, președintele Asociației Române pentru Smart City, a deschis evenimentul amintind importanța strategică a Constanței: “Pentru locuitori, proiectele de smart city din Constanța trebuie să susțină și să promoveze calitatea vieții. Un proiect bun Smart City trebuie să fie construit pe principii de reziliență și sustenabilitate. Pentru segmentul de business, trebuie să punem accentul și să dezvoltăm tot ce înseamnă zona de comerț. Echilibrul și dezvoltarea echitabilă ar trebui să guverneze strategia de dezvoltare a municipiului.
Decebal Făgădău, primarul Municipiului Constanța despre Strategia Smart City
Decebal Făgădău a prezentat parcursul orașului în domeniul Smart City: “În anul 2016, când am început să planificăm un ecosistem Smart City, ne-am dat seama că ne lipsesc o mulțime de tool-uri, LoRa, GIS, o bază de date, alta decât cea de la serviciul public de impozite și taxe. Ușor, ușor ne-am construit o strategie plecând de la o evaluare a fiecărui proiect în patru dimensiuni. Pe locul
întâi este siguranța, întrucât operăm într-o zonă cu graniță NATO, în care siguranța este certificată în zona de port, dar este o preocupare în zona de turism. Pe locul doi este mobilitatea, pe locul trei energia, și pe locul patru toate componentele de integrare.
Pentru că, după ce am vizitat o mulțime de orașe, din Londra până în Taiwan, mi-am dat seama că, de fapt, problema cea mai mare a orașelor va fi integrarea. Obiectivul nostru a fost redefinit, încercăm, cu toate că am dezvoltat în momentul de față patru aplicații, ca în final să existe o singură aplicație integratoare, care să se numească MYCITY. Întâmplarea fericită face ca inițialele
orașului nostru (CT) să se citească în limba engleză CiTy.
Ioan Gâf-Deac, city manager al Primăriei Sectorului 4 din București, a prezentat principalele proiecte de tip Smart
City ale sectorului, ca exemple de bune practici.
Printre acestea putem menționa numeroase soluții de regenerare urbană și mobilitate, cât și digitalizarea în totalitate a serviciilor oferite de Primăria Sectorului 4.
Orange România, reprezentată de Marius Costea, BDM, a expus administrației soluții tehnologice concrete, în domenii ca e-guvernare (Platforma Smart City, o soluție
deschisă și interoperabilă, care poate colecta și stoca datele de la toți senzorii instalați în oraș), turism inteligent (senzori de proximitate care oferă o experiență unică de promovare a diverselor obiective turistice) sau soluții de
monitorizare inteligentă a traficului. Silviu Stoica, DG Ramboll South-East, a prezentat propunerea companiei pentru Constanța Smart City, oferind perspective inovatoare pentru sporirea atractivității și a durabilității orașului. Acesta a expus conceptul de infrastructură blue-green (BGI), care oferă o soluție fezabilă și valoroasă pentru a rezolva provocările de mediu și de schimbări climatice, totodată conectând funcții hidrologice urbane
cu sisteme de vegetație (infrastructura green) în proiectarea peisajului urban, cu beneficii socio-economice mai mari decât suma componentelor sale individuale tradiționale.
Asseco SEE România, reprezentată de Alex Olteanu, BDM, a oferit administrației detalii despre Metropolis, platforma de management a orașului, care poate integra soluții multiple, acoperind toate verticalele Smart City.

ARSC a numit-o pe Magda Bei la conducerea filialei ARSCM Constanța, cu scopul de a reprezenta interesele comunității locale și să accelereze proiectele de tip Smart
City în Constanța. Magda Bei: “Avem nevoie de o comunitate de oameni care să pună la masa discuțiilor câteva planuri de acțiune prin care să putem să implementăm nu doar două sa trei proiecte Smart City. Comunitatea locală trebuie să înțeleagă că doar dacă ne unim forțele putem aduce această schimbare.

Caravana Smart City este unicul program de promovare a conceptelor Smart City, de informare a factorilor decidenți cu privire la noile tehnologii și de promovare a schimbului de bune practici.