Carta Romania 2030

carta romania

Carta Romania 2030 – PROGRAM NAȚIONAL DE CREARE ȘI MODERNIZARE A COMUNITĂȚILOR CREATIV-INTELIGENTE DIN ROMÂNIA

Eduard Dumitrașcu
Președinte Asociația Română pentru Smart City

De ce 2020 #VaFiEpic
Anul 2019 a fost un an spectaculos, plin de schimbări, frământări dar și realizări. E un drum lung de parcurs, dar măcar am pornit de undeva. E îndreptățit să cerem de la 2020 să fie un an activ, în care eforturile de până acum să înceapă să dea rezultate. Dar este și mai firesc să continuăm să acționăm, nu doar să cerem, ci și să oferim. Este de la sine înțeles că este mai simplu să stăm pe margine și să criticăm, dar acesta nu este și nu a fost niciodată un principiu care să aducă ceva constructiv. Astfel, am decis, ca toate eforturile tuturor celor care își doresc cu adevărat o schimbare să fie reunite sub Carta România 2030. Da, 2020 #VaFiEpic pentru că nu suntem singuri și nu suntem puțini!

Cu prilejul celei de-a patra ediții a Galei Smart City Industry Awards, Asociația Română pentru Smart City în calitate de principală organizație a Industriei Smart City, lansează cel mai important demers național de dezvoltare a comunităților creativ-inteligente.
Demersul presupune asumarea Cartei România 2030 de către toți decidenții cu rol determinant în dezvoltarea și implementarea proiectelor tip Smart City, dar, mai ales, se bazează pe susținerea publică a acesteia de către noi, toți cei care ar trebui să beneficiem de comunități și orașe inteligente.

Ne dorim ca demersul nostru să fie realizat sub înaltul patronaj al Președintelui României și asumat de către Parlamentul României, Guvern, Primării, Consilii Județene dar și celelalte instituții relevante. Totodată, Carta România 2030 va fi trimisă pentru susținere mediului
academic, societății civile, corpului diplomatic acreditat la București și mediului economic.

CARTA ROMÂNIA 2030

Preambul,
Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naționale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării. Preşedintele României veghează la respectarea

Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate (Articolul 80 – Constituţia României),

Orașele României, reprezentate la cel mai înalt nivel de către conducătorii acestora, pentru binele cetățenilor ce trăiesc în toate comunitățile sale, au
convenit asumarea și împărtășirea următoarelor valori și deziderate comune,

Înțelegând,

Că funcția principală a unui oraș este aceea de a deservi în mod egal pe toți
locuitorii săi și de a oferi o calitate a vieții cât mai ridicată,
Rolul determinant al locuitorilor, beneficiarii actului administrativ,
Deplin necesitatea de dezvoltare a societății românești,
Amenințările de apărare și securitate a centrelor urbane,
Că administrația locală se bazează pe transparență și este participativă,
Rolul important pe care orașele și comunitățile îl au în dezvoltarea României,
Că economia României este puternic conectată la piețele internaționale, ca urmare a proceselor de globalizare accelerată,
Tendința de urbanizare accelerată și presiunea asupra resurselor orașelor,
Că nivelul tehnologiei, așteptările cetățenilor, obligațiile de mediu și calitatea vieții, vor impune ca orașul 2030 sa fie un oraș în care interconectivitatea va asigura dezvoltarea și competitivitatea,
Că pentru progresul societății este nevoie de implicarea atât a cetățenilor, cât și a specialiștilor, atât individual cât și prin inițiative colaborative și că este de datoria conducătorilor comunităților să contribuie la asigurarea climatului potrivit pentru susținerea inițiativelor locale,
Conceptul cvadruplu helix în care doar armonia și efortul comun al autorităților publice centrale și locale, al mediului academic, al companiilor private, dar mai ales, implicarea societății civile pot construi adevăratele proiecte de dezvoltare ale orașelor inteligente,

De aceea,
Noi, lideri ai României moderne, reuniți la București în data de 11 Decembrie 2019, am hotărât ca până în anul 2030, comunitățile pe care le reprezentăm astăzi să devină adevărate orașe inteligente integrând minim cele 6 principii de dezvoltare a unei comunități
așa cum au fost definite de către Comisia Europeană.

Noi, lideri ai României moderne, ne angajăm să le transformăm în comunități ale viitorului, unde toți cetățenii au acces la funcțiile și facilitățile oferite de o comunitate creativ-inteligentă, au acces la infrastructura orașului, au acces neîngrădit la cele mai bune servicii de educație, sănătate și transport.

Noi, lideri ai României moderne, garantăm îmbunățirea calitatății aerului, a apei precum și a unui management responsabil al deșeurilor urbane, reducerea poluării și asigurarea securității.

Motiv pentru care,

Semnăm Carta România 2030 privind crearea și modernizarea comunităților creativ-inteligente din România, bazată pe următoarele principii și deziderate comune, înțelegând deplin valorile, idealurile și încrederea pe care cetățenii ni le-au încredințat.

Principiile la care aderăm,

Un oraș creativ-inteligent pune în centrul acțiunilor sale cetățeanul – în jurul acestuia construiește și dezvoltă un proiect Smart City holistic, în timp ce tehnologia va fi pusă în slujba locuitorilor folosind ultimele descoperiri disponibile;

Un proiect de Smart City corect va respecta toate principiile de toleranță, egalitate de șanse, incluziune socială, acces la educație și sănătate, respectarea tuturor drepturilor fundamentale ale omului, a Constituției României, a tratatelor intenaționale la care aceasta
a aderat, dar și păstrând identitatea și moștenirea culturală a comunităților;

Proiectele Smart City vor fi dezvoltate pe principii sustenabile și durabile, respectând cele 17 obiective de dezvoltare durabilă asumate de România;

Dezvoltarea proiectelor educaționale în comunitate, alături de mediul academic și preuniversitar;

Crearea climatului necesar dezvoltării culturii și mediului antreprenorial, a start up-urilor și
inițiativelor inovative;

Înțelegând
preambulul documentului, principiile și valorile propuse,

Luând în considerare
idealurile și încrederea pe care cetățenii ni le-au încredințat,

Semnez Carta România 2030

Editorul revistei

Asociația Română pentru Smart City – cea mai importantă organizație a Industriei Smart City

Ultimele articole

Webinar Smart City
LIVE