Conferinţa CNR UNESCO “Educaţia fără frontiere pentru dezvoltare durabilă”

Conferinţa CNR UNESCO “Educaţia fără frontiere pentru dezvoltare durabilă a crescut gradul de conştientizare cu privire la provocările dezvoltării durabile. Comisia Naţională a României pentru UNESCO (CNR UNESCO) a organizat la Teatrul Naţional din Bucureşti, în zilele de 24 şi 25 septembrie, conferinţa “Educaţia fără frontiere pentru dezvoltare durabilă”, care a reunit diverse forme de comunicare şi interacţiune a practicilor care transformă în favoarea dezvoltării durabile.

Intervenţii tematice, un târg al proiectelor care transformă, ateliere de lucru tematice, un exerciţiu de reflecţie prospectivă pentru anul 2056, un concurs de benzi desenate şi un concert de excepţie al Cameratei Regale

Circumscrisă mesajului celui mai recent raport al Comisiei interguvernamentale pentru schimbările climatice (IPCC) “AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis”, reuniunea a oferit intervenţii tematice, un târg al proiectelor care transformă, ateliere de lucru tematice, un exerciţiu de reflecţie prospectivă pentru anul 2056, când se vor împlini 100 de ani de la aderarea României la UNESCO, un concurs de benzi desenate cu aceeaşi temă, precum şi un concert de excepţie al Cameratei Regale. Contribuţia culturii la dezvoltarea durabilă a fost ilustrată de tradiţia culturală prezentată prin expoziţia de costume populare din colecţiile personale ale doamnelor Ileana Olteanu şi Iraida Florea, expoziţia de lucrări de artă plastică “Tradiţie culturală şi dezvoltare durabilă”, expoziţia foto documentară “România şi UNESCO, arc peste timp”, filmul de prezentare al TVR “De două ori 65”.

Moderatorul sesiunilor de plen ale evenimentului a fost doamna Madlen Şerban, Secretar General al CNR UNESCO.

Plenul de deschidere al Conferinţei

Plenul de deschidere al Conferinţei l-a evocat pe maestrul Ion Caramitru, care în planurile de pe Pământ ale evenimentului era cel care ar fi spus “bun sosit la noi în casă, la TNB”. Domnul Andras Demeter, secretar de stat în Ministerul Culturii a reamintit participanţilor contribuţiile ministrului culturii Ion Caramitru la listarea obiectivelor de patrimoniu UNESCO din Romania.

Preşedintele CNR UNESCO, domnul ministru Mihai Cîmpeanu, a avut cuvântul de deschidere prezentat de domnul consilier Teodor Traşcă.

Priorităţile la nivel european în domeniul “Pactului pentru verde” şi al pachetului legislativ “Pregătiţi pentru 55” au fost punctate de domnul Dan Motreanu, vicepreşedinte al comisiei pentru mediu din cadrul Parlamentului european.

“Clima şi dezvoltarea durabilă” în perspectiva Administraţiei prezidenţiale a României a fost evidenţiată prin urgenţe şi acţiuni de realizat în sinteza prezentată de doamna Alexandra-Maria Bocşe, consilier de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Următoarele intervenţii au aparţinut domnului Laszlo Borbely, consilier de stat, coordonator al Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului, şi domnului Lorand Arpad Fulop, preşedinte Administraţia Fondului pentru Mediu, care a anunţat lansarea unui apel pentru granturi sub linia de finanţare “Educaţie şi conştientizarea problemelor de mediu”, invitând participanţii să contribuie la îmbunătăţirea Ghidului care va fi publicat spre consultare la începutul lunii noiembrie 2021.

Mesaje extraordinare transmise CNR UNESCO 

De asemenea, au fost transmise mesaje conferinţei de domnul Roman Luckscheiter, Secretar General al Comisiei Naţionale a Germaniei pentru UNESCO, domnul James Bridge, Secretar General al Comisiei Naţionale a Regatului Unit pentru UNESCO, domnul Sophiane Meddour, coordonator naţional al reţelei de şcoli asociate UNESCO în cadrul Comisiei Naţionale a Franţei pentru UNESCO. Voluntari “kulturweit”, parte a colaborării CNR UNESCO cu Comisia Germană pentru UNESCO, au fost de altfel gazdele unuia dintre standurile “Târgului proiectelor care transformă”. Comisia Regatului Unit a pus la dispoziţia participanţilor rapoarte ale cercetărilor care au fost realizate în domeniul educaţiei pentru dezvoltare durabilă. Comisia Franceză pentru UNESCO a evidenţiat intervenţiile valoroase ale şcolilor asociate UNESCO şi a invitat la colaborarea dintre aceste şcoli din Romania şi Franţa.

Foaia de parcurs adoptată de Conferinţa mondială UNESCO

Foaia de parcurs adoptată de Conferinţa mondială UNESCO privind educaţia pentru dezvoltare durabilă (Berlin, 17-19 mai 2021) include mai multe domenii prioritare de acţiune. Cu relevanţă imediată pentru conferinţa organizată de CNR UNESCO este domeniul prioritar de acţiune 5 “Accelerarea acţiunilor la nivel local”. Titlul conferinţei “Educaţia fără frontiere pentru dezvoltare durabilă” a atras atenţia asupra nevoii de a trece dincolo de educaţia formală, dincolo de abordările containerizate, disciplinar sau sectorial, de a reuni în parteneriate diverse generaţii şi actanţi multipli.

Transformarea semnificativă şi acţiunile transformative pentru dezvoltare durabilă de cele mai multe ori au loc în comunitate. În viaţa lor de zi cu zi, la nivel de comunitate, cetăţenii, ca actori sociali, fac diverse alegeri pentru dezvoltare sustenabilă şi acţionează conform acestora. De asemenea, în comunitatea locală oamenii îşi găsesc parteneri pentru eforturile lor de sustenabilitate.

Cooperarea activă între partenerii individuali şi instituţionali ar trebui promovată pentru a ne asigura de faptul că cele mai noi cunoştinţe şi practici pentru dezvoltare durabilă sunt utilizate pentru progresul agendei locale.

O lectură chiar şi superficială a ştirilor dedicate domeniului dezvoltării durabile evidenţiază numeroase iniţiative care adresează probleme concrete, care s-au dezvoltat prin adaptarea la evoluţia respectivelor provocări locale, care toate au un numitor comun: parteneriatul. Alte elemente comune relevate de capacitatea de adaptare este învăţarea experienţială, învăţarea autentică, învăţarea profundă dincolo de containerizarea domeniilor cunoaşterii, favorizând transdisciplinaritatea, procese de învăţare care facilitează dezvoltarea rezilienţei, a gândirii creative, a capacităţilor de anticipare, dar şi de gestionare a riscurilor.

Cine învaţă?

Oamenii, organizaţiile, comunitatea şi conferinţa a validat ideea potrivit căreia societatea în ansamblul său poate învăţa.

Explorarea viitorului a fost realizată prin concursul de benzi desenate la care au participat finalişti, elevi de liceu, cetăţeni români de pretutindeni, de pe trei continente. Exerciţiul de reflecţie prospectivă a identificat semnale şi tendinţe care, în orizontul de timp 2056, ar putea modifica obiectivele de ţară din domeniile majore ale UNESCO, respectiv educaţie, ştiinţe, cultură, dezvoltarea capitalului uman.

În plenul de închidere al Conferinţei au punctat concluziile domnul Mihai Grăjdeanu, autor de bandă desenată, coordonatorul concursului de benzi desenate, doamna Diana Stafie, facilitator al atelierului de reflecţii prospective, domnul Andras Demeter, secretar de stat Ministerul Culturii, doamna Irina Iamandescu, director adjunct Institutul Naţional al Patrimoniului, domnul prof. Adrian Curaj, preşedinte al Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă, domnul prof. Ioan Jelev, preşedinte al Comitetului român “Omul şi biosfera”, domnul colonel Corneliu Pavel, purtător de cuvânt al Forţelor Navale Române, domnul Dacian Badea, preşedinte al fermelor ecologice Silvania, domnul Radu Berceanu, inginer aeronautic, domnul Radu Szekely, consilier al ministrului educaţiei.

Această conferinţă face parte din programul aniversar al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO “România şi UNESCO, arc peste timp – 65 de ani de la aderare”. Pentru detalii, inclusiv agenda completă a evenimentului, vă rugăm să accesaţi pagina de internet a CNR UNESCO: www.cnr-unesco.ro. Înregistrările plenurilor de deschidere şi închidere sunt disponibile pe pagina de Facebook a CNR UNESCO.