Lumea în anul 2035

Smart Technology -Terra și petrolul între anii 2030-2040-Alexandru Mironov

8.300.000.000
În momentul în care condeiul meu aleargă pe hârtie, pe Terra se află 7.692.487.700 de reprezentanţi ai speciei Sapiens sapiens, la fiecare două secunde adăugându- ni-se cinci noi coplanetari.

În consecinţă, în anul 2035, pe Pământ vor mişuna circa 8,3 miliarde de Sapienşi, 9,4 miliarde – în 2050, vârful demografic anunţându-se a fi 2075, când urmaşii noştri vor fi în număr de 14 miliarde, locuitori mai ales ai mediului urban.

                                                                                     Energia

Ca urmare a diminuării drastice a consumului de energie al „civilizaţiei IT” din Era Antropogenă, hidrocarburile vor constitui doar 27% din consumul planetar de combustibil, deşi nevoia de energie va fi crescut până în 2035 cu 40%! De bază vor fi centralele nucleare de fisiune şi tehnologiile energetice neconvenţionale: Soare – vezi Proiectul DESERTEC, de exploatare a energiei solare în deşerturi –, centralele bio şi cele ale tehnologiei „Plant–e” – care au şi virtuţi ecologice, de curăţire şi exploatare a deşeurilor din oraşe –, viitoarea centrală de fuziune ITER, de la Cadarache va fi pe atunci operaţională, furnizând „energie curată” prin combinarea deuteriului cu tritiul –, iar centralele geotermale, aşa cum sunt cele din Islanda, vor fi pe Terra din ce în ce mai numeroase.

Hrana

Cea mai mare ruşine a societăţii umane de astăzi este foametea. „Ceasul ONU” ne arată că peste 880 de milioane de pământeni suferă de foame și că astăzi(!!!) au murit peste 20.000 de oameni pentru că nu au avut ce să manânce. Bill Gates afirmă, însă, că în 2035 pe Terra nu vor mai exista ţări sărace. PIB-ul pe cap de locuitor terran va fi 1.035 de dolari americani, calculează Gates, ceea ce va elimina foamea şi va asigura necesarul pentru îmbrăcăminte, educaţie și sănătate. Asigurarea hranei va trece prin mai multe etape: lumea Asiei va dori o vreme să imite dezmăţul consumerist al Occidentului – deja o face! –, dar educaţia pentru sănătate va convinge pe mulţi dintre locuitorii Terrei 2035 că o dietă raţională înseamnă o viaţă mai lungă şi mai puţine cheltuieli pentru întreţinerea sănătăţii, aşa că miliarde de oameni vor renunţa la lăcomie. Pentru rotunjirea temei, iată câteva date din destrăbălarea gastronomică a vremurilor noastre: consumul mondial de carne a crescut de la 78 milioane tone în 1963 la 308 milioane tone în 2014 (nord-americanii consumă, fiecare, câte 122 kg carne anual, europenii câte 80 kg, chinezii, deocamdată, doar 58 kg); industria cărnii ocupă un sfert din suprafaţa agrară a planetei şi „furnizează” 28% din emisiile toxice ale atmosferei, un fel de „lanţ trofic” indicând că pentru un kilogram de carne de vită se consumă 10 kilograme de hrană, pentru 1 kg carne de porc – 5 kg hrană, pentru 1 kg carne de pui – 2,5 kg hrană, iar pentru un kilogram de insecte (în Africa, Asia de Est, dar există şi tendinţe globalizatoare) – doar 1,7 kg hrană!

Urbanismul

În 2035, planeta va fi masiv urbanizată, dar oraşele vor trece prin faza de civilizare antropogenă masivă, asigurarea pământenilor cu hrană şi apă, inclusiv de canalizare, modul curent de viaţă, transportul în comun vor fi realizate de dispozitive tehnice inteligente conduse de Inteligență Artificială (IA) – autovehiculele fără şofer desfiinţând milioane de locuri de muncă, dar asigurând securitate orăşenilor.

Locuinţa

Va fi inteligentă, gospodărită de computere, în multe cazuri totodată loc de muncă. Revista „New Scientist” ne informează că în cei 78,7 ani – speranţa de viaţă – ai unui nord-american, circa 70 se petrec între pereţii unei clădiri, din care 50 în propria locuinţă, din care 26 în propriul pat. Acum, ştim, există pe Pământ circa două miliarde de locuinţe, mai multe vor fi în 2035, iar schimbarea mediului social de muncă şi „democratizarea” imprimantelor 3D ne conduc către un mediu de viaţă şi muncă nebulos, pe care, pur şi simplu, nu pot să mi-l închipui.

Momentul de singularitate

Momentul de singularitate pronosticat de Ray Kurzweil va avea un vârf prin 2030. Viitorul computerelor, cum bine se observă, înseamnă, pur şi simplu, dispariţia lor – aşa cum s-a întâmplat şi cu electricitatea – IA-ul se va fi insinuat peste tot, în toate aparatele, maşinăriile şi gadget-urile noastre, în locuinţe, cum spuneam, în cloud-computing care va învălui umanitatea, constituind un fel de noosferă, din care cele peste 8 miliarde de terrieni ai anului 2035 îşi vor extrage informaţia de care vor avea nevoie (prin cele 100 de miliarde de neuroni ai fiecărui creier trec circa 60.000 de gânduri pe zi!), dar, totodată, îşi vor pune în mişcare maşinăriile ajutătoare – roboţi, gen simpaticul ASIMO, exo-scheletele pentru persoanele cu dizabilităţi şi patriarhii centenari – ba chiar, susţine Kurzweil, lucrurile se vor simplifica prin hibridizarea IA cu Homo sapiens protoplasmatic.
Revin la mediul de muncă, roboţi comandaţi de IA vor fi mineri pe Lună şi scafandri pe fundul Oceanului Planetar şi tot ei vor fi navigatorii pe mări, oceane şi în atmosferă. Întrebare halucinantă: Dar Omul, Omul ce va face într-o lume înţesată de cloud computing şi roboţi inteligenți? Răspund cu cuvintele profesorului Dolphi Drimmer, dintr-un interviu pe care i l-am luat, hăt, prin 1980: „În secolul XXI, Omul va fi foarte ocupat să gândească”.

Educaţia

Globală, fireşte, cu marii teleprofesori funcţionând non- stop pe Internet şi ale sale variante viitoare. Clasele îşi vor pierde pereţii, şcolile vor avea mai ales ateliere şi laboratoare, multe vor fi mobile, grupuri de profesori de mare calibru vor „pluti” peste copiii dintr-o ţară sau alta, oferind servicii educaţionale, aşa cum ne străduim noi să facem acum la revista S&T. Adevăraţii educatori, cei care îşi folosesc neuronii din inimi, vor fi foarte preţuiţi de părinţii vremii. Dăscălimea actuală – 20% din forţa de muncă a planetei, din care 70% femei – se va recicla printr-un perpetuu efort gigantic, transformându-se în ingineri şi doctori de suflete – 2035 va fi anul când această Revoluţie Planetară se va fi desăvârşit, în clasele lumii fiind elevi aproape toţi locuitorii Pământului.

Cultura

Tot globală, de bună seamă, cu toate manuscrisele, papirusurile, cărţile, lucrările de diplomă, dizertaţie şi
tezele de doctorat, cu toate paginile de ziar şi revistă, toate emisiunile de Radio-TV şi toate site-urile
democratizate digital şi oferite gratuit tuturor membrilor civilizaţiei viitoare. Cultura ştiinţifică desfăşurată, toată, pe noosferă, va genera sinapse planetare, chiar va amorsa constituirea unui fel de „lob frontal” al Civilizaţiei Omului anului 2035. Esenţial va fi ca „biţii culturali” să contamineze decisiv reţelele de socializare, contribuind la constituirea unor „bresle” şi „triburi” de interese comune, capabile să identifice şi să rezolve marile probleme de care Omenirea se va izbi la fiecare pas al evoluţiei sale.

Linişte şi pace?

Viitorul apropiat este greu de descifrat, două puncte de nebunie, Rusia lui Putin şi jihadiştii musulmani, au zguduit liniştea planetei. Personal, contez pe hackeri! Demascarea amplasării fabricilor de arme (din Rusia, SUA, Cehia, Franţa, România etc.) şi dezvăluirea pe Internet a identităţii vânzătorilor de arme şi moarte ar ridica împotriva lor Poporul Mamelor. Aceasta e speranţa. De fapt, aici este soluţia pentru o lume-mai- bună. Dacă în 2035 femeile vor prelua conducerea lumii, societatea lui Homo sapiens va fi salvată. Şi va putea purcede spre stele.

Alexandru Mironov