Mirosul ESTE o formă de poluare

Mirosul este unul din simțurile de bază, este foarte personal și percepția diferă de la om la om, iar Mirosul ESTE considerat o formă de poluare. Cu toții am avut ocazii când un anume miros a declanșat amintiri plăcute din copilărie. Dar acest lucru este știut și de marile magazine, care produc pâine în interior, special pentru ca mirosul să ne stimuleze pofta de a cumpăra mai multe alimente. În același timp, cu toții am avut ocazii când ne-am simțit efectiv agresați de mirosuri prea intense sau chiar neplăcute. Pentru a determina reducerea și stoparea acestor agresiuni olfactive, se lucrează la un cadru legal în această direcție.

George SMEU, specialist aplicații Polialfa și Codrin MARDARE, director tehnic  Polialfa, ne explică în continuare care sunt modificările, beneficiile și riscurile aduse de noua lege. 

Legea Mirosurilor

Legea Mirosurilor – denumirea populară a Legii 123/2020, definește disconfortul olfactiv și impactul acestuia asupra sănătății populației. În acest sens normele de aplicare ale legii compuse din Metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv și alcătuirea Planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru activitățile care pot crea disconfort olfactiv au fost supuse dezbaterii publice în luna Decembrie 2020. O formă revizuită este în curs de redactare. Prevederile legii vor intra în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern ce aprobă Metodologia și Planul descrise mai sus.

Nota de fundamentare a propunerii în dezbatere publică

„Metodologia este destinată pentru utilizarea în evaluarea și gestionarea mirosurilor care provoacă efecte neplăcute și inacceptabile la nivel național, respectiv în evaluarea riscului asupra stării de sănătate în funcție de agentul cauzal și determinarea măsurilor aplicabile în vederea diminuării disconfortului olfactiv. Metodologia se adresează atât operatoriilor economici/titularii activităților care pot genera disconfort olfactiv, cât și autorităților administrației publice centrale și locale și publicului.”

Astfel, dacă o activitate sau un operator economic este răspunzător pentru producerea unui disconfort olfactiv are obligația de a elabora și de a pune în aplicare un Plan de gestionare a acestuia. Totodată, acesta este obligat să asigure sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv. Monitorizarea mirosului în mod obiectiv și relevant nu este ușoară, însă din fericire tehnologia actuala permite acest lucru.

Responsabilitatea este și a autorităților

În același timp autoritățile publice locale sunt răspunzătoare pentru întreținerea rețelei de canalizare, a stațiilor de pompare ape uzate și a stațiilor de epurare și trebuie să ia toate măsurile astfel încât acestea să nu creeze disconfort olfactiv. Gestionarea plângerilor din partea populației si controalele preventive în teren intră tot în sarcina autorităților publice locale. În forma sa inițială, Hotărârea de Guvern adoptă un formular al mirosului prin intermediul căruia se poate depune o sesizare cu privire la disconfortul olfactiv, făcând practic mai ușoară depunerea unor informații structurate care să contribuie la înțelegerea situației reale. 

În plan tehnologic, emisiile generatoare de disconfort trebuie reținute și dirijate către un sistem de reducere a mirosului precum un biofiltru, un scruber, un filtru mecanic, o instalație de oxidare termică etc. Dacă acestea nu există, atunci ele vor trebui implementate pentru a reduce mirosul deranjant pentru populație, astfel încât să nu devină aplicabile sancțiunile legii.

Cum determinăm mirosul? 

Hotărârea de Guvern descrie Metodologia determinării concentrației disconfortului olfactiv. În cazul elaborării și implementării Planului de gestionare a disconfortului olfactiv Hotărârea de Guvern face referire la cea mai bună metodă disponibilă pentru a reduce emisiile. Acest plan este obligatoriu pentru obținerea autorizației de mediu / a autorizației integrate de mediu pentru activitățile care pot crea disconfort olfactiv. 

Sancțiunea primară dispusă de Legea Mirosurilor este încetarea temporară sau definitivă a activităților pentru conformarea Planului de gestionare a disconfortului olfactiv. Sancțiunea este completată de solicitarea aplicării măsurilor tehnice, a restricțiilor sau a interdicțiilor pentru prevenirea, limitarea, eliminarea disconfortului olfactiv.

Cum aplicăm legea?  

Legea și aplicarea acesteia este foarte așteptată de către populație, pentru că prin aceasta se creează baza legală pentru protecția împotriva mirosurilor neplăcute. Cel mai probabil din clipa în care mecanismele legale devin funcționale, operatorii economici și autoritățile statului vor fi asaltate de plângeri, iar aceștia vor fi nevoiți să investească în sisteme de monitorizare sau gestionare a mirosurilor. 

Prezența și concentrația mirosurilor în aerul înconjurător se evaluează în conformitate cu standardele în vigoare sau cu alte standarde internaționale care garantează obținerea de date de o calitate științifică echivalentă. 

Piața românească are deja soluții 

În momentul de față pe piața Românească există aparatura pentru determinarea concentrației disconfortului olfactiv atât sub forma olfactometriei dinamice cât și sub forma nasului electronic / analizor de teren ce monitorizează în timp real. Aparatura poate fi însoțită de produse software de modelare grafică a transportului poluanților prin atmosferă, de prognozare a impactului asupra populației și de verificare a plângerilor populației referitoare la disconfortul olfactiv. Este important pentru fiecare operator economic să aibă capacitatea de a verifica în ce măsură plangerile la adresa sa sunt întemeiate mai ales ținând cont de riscurile la care este expus – încetarea temporară sau definitivă a activităților generatoare de disconfort olfactiv.

Problema de timp cu care ne vom confrunta toți va fi dată tocmai de faptul că aceste echipamente nu pot fi produse imediat, acestea se fabrică la comandă, în funcție de specificul fiecărui beneficiar și până la finalizarea investiției activitatea economică este posibil să fie oprită generând pierderi greu de estimat. 

Cum să eviți suspendarea activității

Este greu să investești în echipamente de monitorizare și reducere a mirosurilor, însă nimeni nu vrea să ajungă în situația în care să aibă activitatea economică oprită până la finalizarea acestei investiții, mai ales atunci când în aceeași situație se află alte câteva sute sau mii de firme și toți sunt într-o competiție acerbă pentru prioritate la livrarea produselor. Dar, mai mult, este dezastruos să ai activitatea oprită și deci pierderi pentru o perioadă mai lungă decât ar fi cazul, pentru că furnizorii sunt toți ocupați deja să implementeze aceste soluții la competitorul tău. 

Tocmai de aceea tragem acest semnal de alarmă: populația așteaptă să devină funcționale aceste mecanisme, iar operatorii economici sau autoritățile publice prinse nepregătite pot suferi consecințe greu de imaginat la acest moment. 

Pregătirea din timp, alături de specialiști autorizați a unui plan de acțiune este singura măsură capabilă să înlăture posibile viitoare disfuncționalități ale activității economice a operatorilor. 

AFLĂ TOTUL DESPRE SOLUȚIILE CARE TE POT PROTEJA ÎN CONTEXTUL NOII LEGI A MIROSURILOR  (LEGEA 123/2020) 

mirosul este o forma de poluare