Stațiile mobile pentru monitorizarea calității aerului înconjurător

Stațiile mobile pentru monitorizarea calității aerului înconjurător – Un răspuns la provocarea adresată autorităților pentru protecția mediului

Având în vedere contextul evoluției climatice și al dezvoltării activităților generatoare de poluare din ultimii ani, este nevoie de identificarea și monitorizarea rapidă a surselor de poluare a aerului, mai ales a celor din zone urbane aglomerate.

Potrivit rapoartelor realizate de Organizația Mondială a Sănătății, poluarea atmosferică afectează considerabil sănătatea umană în Uniunea Europeană, cauzând peste 450,000 de decese premature în fiecare an. Populația din orașe este expusă la acest risc, din cauza concentrațiilor depășite ale emisiilor de poluanți atmosferici (particulele în suspensie, dioxidul de azot și ozonul de la nivelul solului). Adițional, factori precum vibrațiile și poluarea fonică sunt cauze pentru o calitate scăzută a vieții în orașele aglomerate.

În prezent, în România, calitatea aerului este monitorizată zilnic prin rețeaua națională formată din 148 de echipamente staționare, de măsurare continuă a concentrațiilor principalilor poluanți atmosferici, cu 41 de centre locale de colectare a datelor. Din 2018 s-a alăturat și o rețea independentă de măsurare a nivelului poluării din aer, cu un număr limitat de senzori amplasați doar în București și Ploiești.

Sunt însă suficiente puncte de monitorizare pentru toate zonele relevante? Din păcate, nu. Există riscul ca nivelul poluării să fie subestimat prin simplul fapt că nu pot fi evaluate și alte locuri care pot reprezenta o sursă de particule contaminante, dar care nu sunt acoperite de rețeaua curentă.

De ce stațiile tradiționale pentru monitorizarea calității aerului nu sunt suficiente?

Stațiile fixe pentru monitorizarea calității aerului sunt formate din echipamente automate amplasate în principalele orașe, în puncte cheie din infrastructura urbană, cum ar fi piețe centrale, bulevarde aglomerate, intrări sau ieșiri din orașe, în scopul monitorizării concentrației pentru principalele tipuri de poluanți.

Deși furnizează date cu un mare grad de precizie, acestea sunt investiții importante pentru autorități și necesită costuri relative ridicate de operare și întreținere, limitând astfel densitatea lor pentru o suprafață dată. Un alt dezavantaj ar fi că aceste stații nu oferă informații exacte privind poluarea produsă pe șantiere sau în proximitatea unor obiective industriale nemodernizate. În general datele sunt prezentate online, dar nu oferă o privire de ansamblu validă asupra calității aerului tocmai din cauza numărului redus de puncte de monitorizare.

Cu ce se diferențiază stațiile mobile de alte soluții de monitorizare a calității aerului?

Zonele urbane sunt cele mai expuse la niveluri ridicate de poluanți atmosferici, datorate atât densității mai mari a populației din orașe (care influențează intensitatea circulației prin transportul rutier), cât și din cauza ritmului mai alert de dezvoltare a diferitelor industrii, toate fiind potențiale surse de emisii contaminante. Tocmai această dinamică a mediului urban ne conduce la nevoia de flexibilitate, la decizia de a investi într-o soluție care își poate dovedi eficacitatea în mai multe zone.

Răspunsul poate veni de la o soluție completă Claritech care integrează și alte beneficii suplimentare, cum ar fi: mobilitate, calibrare metrologică a componentelor și măsurători extinse, dar și posibilitatea monitorizării la distanță, în timp real.

Sistemul de monitorizare integrează echipamente compacte care pot fi transportate și puse în funcțiune cu ușurință, fără să fie afectată acuratețea datelor, fiind alimentat de la baterii ce asigură autonomie de peste 8 ore. Sistemul se conectează automat la pornire printr-o rețea securizată VPN folosind conexiune de date mobile.

Echipamentele includ funcții de autoreglare și de precondiționare a aerului, care pot asigura rezultate valide din punct de vedere metrologic.

Sistemul cuprinde o stație meteo performantă, un modul de localizare GPS, un modul pentru măsurarea vibrațiilor, precum și un echipament integrat pentru măsurarea poluării fonice.

Există posibilitatea utilizării de la distanță a programelor de control specifice stației, colectarea datelor și vizualizarea rapoartelor online, în timp real, sub formă de grafice, tabele și indicatori de stare într-o aplicație de tip dashboard. Se pot urmări praguri de alerte sau valori țintă predefinite. În funcție de pragurile alese, se generează alerte și notificări, iar datele măsurătorilor sunt salvate automat în vederea întocmirii de rapoarte.

Sistemul de monitorizare a calității aerului prin stații mobile este un instrument de control util pentru autorități și contribuie la reacții prompte. Astfel, se pot lua măsuri imediate prin efectuarea de verificări ale condițiilor de mediu în locuri multiple. De asemenea, prin raportarea datelor corecte, informează și susține creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la nivelul real al calității aerului.

Consiliul Județean Constanța a ales să-și consolideze sistemul de monitorizare a mediului înconjurător pentru Bazinul Mării Negre, prin realizarea unei infrastructuri eficiente implementând soluția Claritech. Totul cu costuri optime de operare și mentenanță, cu echipamente ușor de transportat și de pus în funcțiune.

Mai multe detalii în Studiul de caz publicat pe www.claritech.ro.