E-Sănătate – Smart Healthcare o necesitate a oricărei comunități!

E-Sănătate - Smart Healthcare o necesitate a oricărei comunități

Conceptul de Smart City nu mai este de mult un concept al viitorului, ci un element de bază pentru optimizarea bunei funcționări a oricărei comunități, având la bază dorința membrilor comunității de ameliorare a serviciilor oferite, după identificarea nevoilor de orice fel și prioritizarea acestora, stabilirea obiectivelor, definirea de proiecte pentru atingerea acestor obiective și implicarea și coordonarea eforturilor depuse de echipe multidisciplinare de experți pentru atingerea acestor obiective în graficul de timp propus.

Nevoile de sănătate și educație ale unei comunități vor fi întotdeauna prioritare, atât pentru bunăstarea imediată, cât și ca ”investiție” durabilă și responsabilă pe termen mediu și lung în viitorul comunității; în acest context, în întreaga lume capitolul E-Sănătate se dezvoltă zi de zi pentru a îmbunătăți serviciile medicale și sociale; prin implicarea tehnologiilor informației și comunicațiilor(TIC) se dorește creșterea calității fără a aduce costuri suplimentare prohibitive.

Finalizarea unor astfel de proiecte necesită eforturi multidisciplinare care să aducă la masa de lucru experți din domeniile implicate: specialiști IT, experți din lumea medicală, inclusiv cei ultraspecializați în domenile în care se dezvoltă proiectul/aplicația, coordonatori de programe, consilieri în finanțare, administrație publică, servicii sociale, cu implicarea mediului privat, specialiști în sănătate publică, etc. Există în acest moment experiența altor țări și capitale europene în derularea unor asemenea proiecte de a căror utilitate ne-am convins cu toții.

La noi în țară punctul de vedere al celor din sectorul medical care doresc să se implice în domeniul E-Sănătate, componentă a conceptului Smart City, este că nevoile medico-sociale ale pacienților sunt foarte mari, personalul medical se confruntă cu presiuni crescânde de a oferi servicii de calitate, că se impune mai mult ca oricând coordonarea planurilor de prevenție și a celor curative prin abordare integrată și coordonată, cu monitorizarea evoluției fiecărui pacient atât pe perioada spitalizării, cât și după externare până la vindecare sau monitorizarea evoluției pe termen lung a bolilor cronice, a categoriilor vulnerabile, inclusiv prin coordonarea aplicațiilor care vizează optimizarea serviciilor sociale de suport, acolo unde este cazul.

Managementul TIC, prin aplicații dezvoltate în colaborare de experții IT și cei din zona medicală poate reprezenta un atu important în depășirea unor dificultăți cu care se confruntă furnizorii de servicii medicale în acest moment, cu beneficii reale pentru cei vizați și, în final, creșterea calității actului medical și bunăstarea comunității. Cum indicatorii de performanță ai sistemului sanitar de stat, conform datelor oficiale ale autorităților europene, sunt de natură să ne îngrijoreze, iar cei ai sistemului privat de sănătate nu au fost analizați oficial până în acest moment, nevoia de soluții rapide și cu aplicabilitate imediată nu poate fi contestată, cu atât mai mult cu cât există la această oră suficientă experiență internațională pentru a ști care sunt proiectele care au trecut proba timpului și ce vulnerabilități ale lumii digitale sau la beneficiar au apărut pe parcurs, pentru a putea fi evitate de cei care abordează domeniul și la noi în țară.

Domeniul E-sănătate își poate dovedi utilitatea atât în coordonarea aplicațiilor care vizează direct actul medical și optimizarea conceptului ”patient centered care”, cât și în îmbunătățirea metodelor de pregătire a tuturor categoriilor de personal medical; putem exemplifica prin: platforme IT de diseminare a informației medicale de la centrele de excelență către toți profesioniștii interesați să beneficieze de această expertiză, pornind de la actualizarea curiculelor de învățământ, la studierea procedurilor prin demonstrații video și exersarea arborelui decizional prin simulări facilitate de sistemul informatizat, lucru în mod online sau offline, cu adaptările tehnice necesare pentru a permite accesul a cât mai mulți profesioniști din sănătate, interacțiuni cloud, etc.

Aplicațiile și programele pot fi dezvoltate pe tipuri de patologii( ex pediatrie, pacient critic, oncologie, boli transmisibile, etc) sau abordare multidisiciplinara și interconectare între planurile de investigații si cele terapeutice care presupun participarea mai multor specialități, consultanță în managementul patologiilor rare, crearea de baze de date de tip – cloud cu informații medicale la zi, acces rapid la literatura de specialitate de ultimă oră, alerte prin intermediul aplicatiilor smart. Se impune și dezvoltarea de aplicații care să facă informația medicală accesibilă pacienților; aplicații interactive pot facilita programele de educație a populației în domeniul medical.

Un capitol important în dezvoltarea acestui Smart Medical City virtual îl constituie capitolul de telemedicină și posibilitățile pe care le oferă aplicațiile dezvoltate pe lângă aceste sisteme: de monitorizare a evoluției bolnavului, atât în spital, cât și în extraspital și posibilitatea de a fi urmărit în timp real de întreaga echipă de îngrijire, cu atât mai mult cu cât ultraspecializarea medicală a dus în ultimele decenii la ”atomizarea” actului medical între multe specialități și medici, care cu greu pot lua legătura unii cu alții și decide împreună planul individualizat de gestionare a bolnavilor cu boli cronice și comorbidități multiple.

Medicina modernă impune un manager de caz medical care să coordoneze aceste decizii, iar aplicațiile TIC și oportunitățile oferite în acest moment de domeniul IT facilitează implementarea proiectului ”case manager” și pentru pacientul român. Un alt domeniu care poate beneficia de avantajele unor aplicații TIC este cel al sănătății publice; fie că este vorba de gestionarea alertelor epidemiologice (intervenții rapide în epidemii, limitarea răspândirii bolii, prevenția cazurilor secundare, managementul cazurilor complicate, măsuri de lichidare a focarului de boală și o mai bună comunicare și coordonare între echipele medicale și non- medicale mobilizate în astfel de cazuri) sau monitorizarea factorilor de mediu în comunitate și impactul lor asupra stării de sănătate a populației( prevenție și intervenție activă, rapidă la nevoie), conectarea serviciilor medicale la cele de asistență și suport social în comunitate, dezvoltarea de programe dedicate categoriilor vulnerabile: copii și tineri cu dizabilități, boli cronice, adicție, gravide cu probleme sociale, vârstnici, cei cu tulburări psihice sau cognitive indiferent de vârstă, copii cu autism, pacienți cu boli de tip demență/Alzheimer, etc.

Conf Dr Elena Copaciu
Director Medical – Centrul Medical NeuroPain București