Sistem integrat de transport public ecologic în Municipiul Suceava

Pentru a acţiona în baza principiilor dezvoltării durabile, municipalitatea și-a canalizat efortul în atingerea unui obiectiv strategic general: dezvoltarea capacităţii Municipiului Suceava de a asigura servicii şi implementa programe în vederea dezvoltării durabile a localităţii şi creşterea nivelului de trai al populaţiei. În acest sens a fost elaborată Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului pentru perioada 2016-2023 (SIDU 2016-2023), în cadrul căreia au fost formulate şase obiective strategice în acord cu provocările identificate la nivel local şi care sunt specifice şi la nivel regional, naţional şi european, respectiv: schimbări climatice, economic, turism, social, mediu, demografic

Proiectul “Sistem integrat de transport public ecologic în Municipiul Suceava”, Cod SMIS 127335 a fost încadrat ca și proiect prioritar în cadrul platformei de proiecte multisectoriale incluse în SIDU 2016-2023, contribuind la atingerea a două dintre obiectivele strategice enumerate mai sus, și anume schimbări climatice și mediu. Politica proprie a Autorităţii Publice Locale este de întărire a dialogului cu populaţia şi implicarea acesteia în procesul participativ de formulare a deciziei, atât de necesare într-o guvernare locală eficientă. Elaborarea SIDU 2016-2023 a presupus parcurgerea unor etape bine definite, printre care o etapă principală fiind consultarea publică. Astfel, în faza de stabilire a cadrului instituţional, în vederea asigurării unui cadru organizat de consultări publice cu societatea civilă, la nivel teritorial au fost create următoarele Structuri de lucru: Grup Intern de Coordonare (GIC) alcătuit din 14 persoane cu putere de decizie din cadrul autorității publice locale și Grupuri de Lucru (GL) în care au fost implicați reprezentanţii societăţii civile, mediului de afaceri, partidelor politice componente ale Consiliului Local, instituţiilor descentralizate, dar şi personal din cadrul serviciilor şi departamentelor Primăriei Suceava. Acţiunea de consultare publică a fost una dinamică în sensul de transmitere a informaţiilor privind etapele de realizare a strategiei, stadiul acestora, problemelor şi nevoilor identificate pe de o parte către toţi cei implicaţi în elaborarea acestui cadru strategic de dezvoltare, pe de altă parte prin publicarea pe pagina web a instituţiei. Astfel, s-a avut în vedere asigurarea unor mecanisme eficiente pentru garantarea unei administrări deschise, participative, responsabile şi eficiente prin promovarea transparenţei şi a dialogului constant cu societatea civilă organizată, cu cetăţenii şi cu toţi actorii publici interesaţi. 

Ca urmare a implementării acestui proiect municipiul Suceava este primul oraș din România cu transport public local 100% electric.

  • Proiectul “Sistem integrat de transport public ecologic în Municipiul Suceava” a vizat investiții pe mai multe paliere, și anume: 
  • Îmbunătățirea parcului auto al transportului public local prin achiziționarea unui număr de 42 autobuze electrice ( 25 de dimensiuni mari și 17 de dimensiuni mici). 
  • Realizarea unei autobaze moderne care să asigure condiții optime de staționare, încărcare și întreținere a mijloacelor de transport public achiziționate. Clădirea autobazei cuprinde: stație de mentenanță, ateliere de reparație și întreținere; stand pentru verificări auto ITP; spălătorie auto; depozite pentru scule și piese; birouri aferente atelierelor, cu anexe; vestiare pentru personal, dotate integral; stații de încărcare electrică – 41 buc. (30 stații încărcare electrică standard, 10 stații încărcare rapidă, 1 stație încărcare mobilă); 
  • Amenajarea stațiilor existente, dotarea acestora cu adăposturi pentru călători (unde exista spațiu suficient), precum și dotarea acestora cu sisteme de supraveghere video, sisteme e-ticketing, afișaj electronic. Prin proiect se urmărește amenajarea a 54 de stații de autobuz, astfel: stații tip 1 – 31 stații simple cu panou de informare călători, 7 stații tip 2 – stație simpla fără panou de informare călători, 16 stații tip 3 – doar montare panou de informare călători. De asemenea vor fi amplasate: 22 de Sistem de e-ticketing, 11 Camere video, și 3 Stații de încărcare rapidă, pentru stațiile la capăt de linie. 
  • Modernizarea centrului de supraveghere/monitorizare video din incinta Primăriei care să asigure echipamente de ultimă generație pentru primirea și stocarea informațiilor de la camerele video montate în oraș. 
  • Reabilitarea străzii Vasile Pârvan pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație și a siguranței rutiere. Vor fi realizate lucrări de reabilitare a structurii rutiere, un sistem de canalizare pluvială pentru preluarea apelor meteorice și realizarea de trotuare pentru circulația pietonilor.

REZULTATELE AȘTEPTATE GENERALE 

  • Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an): Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza/2017): Scenariul „fără proiect”: 53.931 tCO2/an vs. Scenariul „cu proiect”: 53.931 tCO2/an, Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului/2022: Scenariul „fără proiect”: 51.742 tCO2/an vs. Scenariul „cu proiect”: 49.526 tCO2/an,     Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare/2026: Scenariul „fără proiect”: 51.781 tCO2/an vs. Scenariul „cu proiect”: 41.207 tCO2/an. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an): Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului/2022: 2.216 (4,3%) vs. Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare/2026: 10.574 (20,4%). 
  • Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri):Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): Scenariul „fără proiect”: 12.852.721 pasageri/an vs. Scenariul „cu proiect”: 12.852.721 pasageri/an; Creșterea anuală estimată: 0, Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: Scenariul „fără proiect”: 12.118.287 pasageri/an vs. Scenariul „cu proiect”: 12.914.779 pasageri/an; Creșterea anuală estimată: 6,6%, Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare: Scenariul „fără proiect”: 11.794.118 pasageri/an vs. Scenariul „cu proiect”: 15.409.930 pasageri/an; Creșterea anuala estimata: 30,7%. 

REZULTATELE AȘTEPTATE ÎN FUNCȚIE DE ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI: 42 autobuze electrice ( 25 de dimensiuni mari și 17 de dimensiuni mici) achiziționate, 44 stații de încărcare, 1 autobază modernă, 54 de stații de transport public construite/modernizate/reabilitate, 22 sisteme de e-ticketing, 0,826 lungime stradă modernizată, 1 sistem de monitorizare și sistem de transport inteligent.