Smart mobility – Sisteme de management ale traficului urban

Smart mobility - Sisteme de management ale traficului urban

Smart Mobility înseamnă mobilitatea urbană rezultată în urma dezvoltării unui sistem de transport urban prin utilizarea noilor tehnologii

Dezvoltarea spațiului urban (pe cel puțin trei direcții ale acestuia: economic, social și administrativ) a condus la creșterea complexității sistemului urban cu toate componentele lui. Una dintre aceste componente o reprezintă sistemul de transport urban care reprezintă sistemul suport pentru serviciile de mobilitate. Serviciile de mobilitate pentru persoane și mărfuri sunt servicii vitale pentru un oraș, acestea având rolul de a facilita accesul la resursele orașului și de a permite cetățenilor să fie activi în viața orașului.

Sistemul de transport și serviciile de mobilitate urbană au ca rol distribuirea resurselor și accesul la acestea în scopul sprijinirii activităților urbane. Noul concept (în același timp și o nouă abordare a orașului) de smart city sau oraș inteligent conduce spre redefinirea sistemului urban de transport și de definire a conceptului de smart mobility sau mobilitate inteligentă. La nivel european, modelul de smart city are în structura sa 6 componente majore: smart mobility (mobilitate inteligentă), smart governance (administrare inteligentă), smart people (oameni inteligenți), smart economy (economie inteligentă), smart environment (mediu inteligent) și smart living (viață urbană inteligentă).

Termenul de inteligent (smart) are în acest caz cel puțin următoarele semnificații:

-Acțiunile și procesele sunt derulate prin intermediul și cu ajutorul noilor tehnologii (smart technologies);

-Modul în care sunt definite și implementate acțiunile din spațiul urban este corelat cu optimizarea consumului de resurse și diminuarea efectelor negative asupra mediului și societății umane.

-Cele 6 componente ale orașului inteligent sunt definite și lucrează împreună pentru o abordare durabilă (sustenabilă) a orașului și activităților urbane.

Plecând de la aceste trei sensuri ale conceptului de smart se poate defini termenul de smart mobility ca reprezentând mobilitatea urbană rezultată în urma dezvoltării unui sistem de transport urban prin utilizarea noilor tehnologii, în contextul inter-relaționării dintre cele 6 componente ale orașului inteligent și având ca scop reducerea efectelor negative ale mobilității și optimizarea consumului de resurse.

Un exemplu de implementare a mobilității inteligente îl constituie dezvoltarea unui sistem de management al traficului urban care este conectat cu un sistem de management al transportului public și cu unul de informare privind călătoriile urbane. Sistemul va permite punerea în practică a politicilor și acțiunilor de transport urban și de transport public (inclusiv prioritatea vehiculelor de transport public în intersecțiile semaforizate) pentru a avea componenta de smart governance. Prin sistemul de informare se pot transmite informații și sugestii de planuri de călătorie către cetățeni aceștia putând participa activ la reducerea poluării prin alegerea unor rute și mijloace de transport cu impact negativ mic asupra mediului (componenta de smart people). Sistemul urban de logistică se va corela, prin intermediul acestui sistem, cu mobilitatea persoanelor în spațiul urban și timpii de călătorie se vor diminua prin segmentarea cererii de transport și alocarea diferită a resurselor, astfel costurile generate de activitatea de logistică vor fi diminuate (smart economy). Sistemul poate fi conectat cu un sistem de monitorizare a calității aerului și va permite implementarea unor acțiuni de reducere a traficului rutier poluant (smart environment).

Prin modificarea rutelor cu trafic greu și prin reducerea poluării în zonele locuite se va putea crește nivelul calității vieții în oraș și se vor reașeza rutele pietonale în rețeaua de transport urban, orașul fiind mai prietenos cu locuitorii săi (smart living). Smart mobility nu este rezultatul unei simple instalări de sistem tehnic ci este rezultatul unui efort concertat al mai multor factori precum: tehnologii inteligente, oameni instruiți și capabili de a utiliza aceste tehnologii, acțiuni administrative inteligente, inițiative antreprenoriale, cetățeni activi și mediu protejat.

Florin Codruț NEMȚANU
Associate Professor, PhD, MEng, BEng, BComm
Universitatea Politehnica București SM IEEE, MIET, M ACM