Studiu ARSC – Transport urban sustenabil

studiu ARSC-transport urban sustenabil

STUDIU ARSC – Modernizarea transportului public la nivelul administrațiilor publice din România. Studiul ARSC dorește să arate care este situația actuală a transportului urban sustenabil în țara noastră.

TRANSPORTUL PUBLIC ESTE CARTEA DE VIZITĂ A UNUI ORAȘ ȘI ARATĂ GRADUL DE DEZVOLTARE AL ACESTUIA. IAR MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC ESTE O NECESITATE PENTRU UN SMART CITY.
#SMARTCITYROMÂNIA

Administraţiile publice din România au început să fie preocupate de modernizarea transportului public şi de găsirea unor metode care să ducă la decongestionarea traficului rutier în marile aglomerări urbane, în condiţiile în care autorităţile centrale au semnat Acordul din 2015 de la Paris cu privire la reducerea poluării.
Țara noastră face pași către trecerea de la transportul  urban clasic la cel inovativ, nepoluant.

Primăria Municipiului Bistrița are în curs de realizare proiecte pentru ca Bistrița să devină un Smart City. Unul dintre ele este Linia Verde de Transport Public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă care urmează să fie implementat în anul 2020.
Acesta va face legătura între localitățile componente ale municipiului, se desfășoară pe o lungime de cca.16 km și implică o nouă rută de transport public electric care vizează mai multe artere de circulație ce traversează orașul de la est la vest, prin centrul orașului. La data redactării articolului este în curs de atribuire contractul de execuție pentru realizarea pistelor de bicicliști, în lungime totală de cca. 27km., care se va realiza cu finanțare europeană nerambursabilă. Traseele propuse unesc mai multe zone ale orașului și se vor conecta la alte trasee, cuprinse în alte proiecte, fiind prevăzute în așa fel încât să asigure condiții de minimă siguranță pentru aceștia.

Primăria Municipiului Bistrița organizează în fiecare an, cu ocazia evenimentelor ecologice europene acțiuni de informare, conștientizare și promovare a modalităților de transport sustenabile, inclusiv mersul pe bicicletă, fiind
organizate tururi ale orașului pe bicicletă cu cel puțin 50 de participanți (copii, tineri, adulți).

Primăria Municipiului Sibiu s-a angajat prin Strategia de Dezvoltare Integrată Urbană a Municipiului Sibiu 2023 să dezvolte o serie de proiecte de dezvoltare urbană prin care să asigure stimularea soluțiilor de transport public
nemotorizate, care să devină o alternativă viabilă și ecologică de transport pentru comunitatea locală, asigurând o schimbare determinată și coordonată în funcționalitatea teritorială la nivel municipal care să susțină dezvoltarea unui oraș compact și multifuncțional.
Strategia de Dezvoltare Integrată Urbană a Municipiului Sibiu 2023 și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Sibiu menționează ca obiective majore și prioritare implementarea de soluții de mobilitate urbană care să conducă la creșterea confortului și a calității vieții,
creșterea siguranței și securității individuale și colective precum și a gradului de siguranță rutieră și pietonală, prin asigurarea infrastructurii necesare pentru promovarea soluțiilor alternative de transport urban – mersul cu bicicleta și mersul pe jos.

Primăria Municipiului Sibiu a depus pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020 o serie de proiecte.
Una dintre componentele proiectului de modernizare a transportului public în Municipiul Sibiu, care vizează creșterea atractivității transportului public, creșterea frecvenței de circulație și transformarea experienței de călătorie cu transportul public într-o experiență user-friendly prin îmbunătățirea sistemului de afișaj în stații și în mijloacele de transport și punerea la dispoziție a unei aplicații de mobilitate urbană.

Modernizarea străzii Podului va facilita prestarea în condiții optime a serviciului de transport public călători pe acest tronson de infrastructură.
Componenta de modernizare a străzii Podului prevede, de asemenea, și crearea de piste de biciclete: o pistă cu dublu sens pe o lungime de 2 km și o pistă cu sens unic pe o lungime de 3,29 km.
Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin
Proiectul are în vedere amenajarea malurilor râului Cibin prin realizarea unei piste de biciclete în lungime totală de 3,7 km pe sens, locuri de relaxare, iluminat public dar și amenajarea de spații verzi adiacent pistelor de biciclete. Traseul pentru bicicliști creat prin acest proiect va contribui într-o manieră integrată la stimularea soluțiilor de transport nemotorizate, urmând să susțină un flux de trafic constant al bicicliștilor, reprezentând o alternativă ecologică și sănătoasă de transport pentru comunitatea
locală. Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrală și parcul Sub Arini.
Proiectul vizează asigurarea infrastructurii necesare pentru promovarea unei soluții alternative de transport urban care să asigure un acces mai ușor al persoanelor la locurile de muncă, la furnizorii de servicii sau alte zone de interes, scăderea timpilor de deplasare și a costurilor de transport, reducerea poluării și a consumului de energie, descongestionarea traficului precum și îmbunătățirea siguranței în trafic, prin crearea unui coridor de deplasare cu bicicleta în lungime de aproximativ 2,3 km, compus din piste de biciclete, zone shared – space și zone de tranzit.
Extinderea rețelei de piste va avea în vedere creșterea siguranței deplasărilor cu bicicleta, prin crearea unui spațiu de siguranță între pista de biciclete și traficul auto pietonal.
În continuare vă prezentăm situația următoarelor administrații cu privire la situația pistelor pentru bicicliști la nivelul administrațiilor locale.

Primăria Mun. Câmpulung Moldovenesc
UAT Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, a implementat în perioada 18.12.2010-31.12.2015, un proiect finanțat prin POR 2007 – 2013
– Axa prioritară 1 – Sprijin pentru dezvoltarea durabilă a polilor de dezvoltare urbană
– DMI 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub–domeniul „Poli de dezvoltare urbană” cu titlul ”Modernizarea spaţiilor publice urbane din cartierele Stadion, Centru şi Bodea din municipiul Câmpulung
Moldovenesc, judeţul Suceava” prin care s-a realizat indicatorul: Piste biciclişti amenajate până la sfârşitul perioadei de implementare – 5.502,74 mp.
Prin reabilitarea trotuarelor și amenajarea pistelor de bicicliști se încurajează transportul alternativ și nepoluant, care va contribui major la creșterea siguranței traficului pietonal și de agrement.

Primăria Municipiului Abrud
Până în prezent, în municipiul Abrud nu există și nu au fost depuse proiecte pentru piste pentru bicicliști. Însă,

Primăria Orașului Abrud a realizat, în parteneriat
cu cele două unități de învățământ din orașul Abrud, începând cu luna ianuarie până în luna mai a acestui an, Campanii de prevenire a accidentelor pietonilor. Scopul
acestor campanii fiind prevenirea victimizării pietonilor prin accidente de circulație.

Primăria Municipiului Ploiești
Proiectul CIVITAS – SUCCES
(Comunități urbane medii în CIVITAS pentru soluții durabile de mediu) a fost derulat în perioada 2005-2009 și finanțat prin inițiativa CIVITAS II
Municipiul Ploiești a realizat 14,85 km de piste pentru biciclete, pe Bulevardul Independenței, Bulevardul București până la Universitatea Petrol și Gaze și Hipodrom. Au fost depuse spre finanțare prin POR 2014-2020, Axa 4, OS 4.1. și urmează a fi construite piste pentru biciclete pe străzile Gh.Grigore Cantacuzino, Depoului și strada Libertății.

Primăria Municipiului Slobozia
În prezent, Municipiul Slobozia a depus depus spre finanțare în cadrul Axei Prioritare 4, OS 4.1. din POR 2014-2020, două proiecte ce vizează realizarea de piste pentru biciclete pe principalele artere ale orașului. Acestea se afla în stadiul de evaluare tehnico-financiară și așteptăm cu nerăbdare semnarea contractelor de
finanțare. Studiul complet realizat de ARSC poate
fi accesat online pe site-ul asociației la adresa smartcityromania.ro.