Adaptarea strategiei de business la noile cerințe ale utilizatorilor este esențială pentru dezvoltarea S.N.R.

Interviu Dragoș C.-L. PREDA, Director general al Societății Naționale de Radiocomunicații (S.N.R.)

RADIOCOM (Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. – S.N.R.) este lider în domeniul broadcasting-ului la nivel național, fiind principalul furnizor de servicii de broadcasting pentru posturile publice de radio și televiziune, precum şi un jucător important în domeniul comunicaţiilor electronice.

 

RADIOCOM, conform actului de înființare, are ca obiect principal de activitate transportul și difuzarea cu mijloace radio a programelor naționale publice pentru Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) și Societatea Română de Televiziune(SRTv), ceea ce reprezintă o importantă componentă strategică pentru asigurarea transmisiilor în situații de urgență.

Prin difuzarea programelor publice de radio și televiziune, RADIOCOM îndeplinește un serviciu public esențial, constând în asigurarea continuităţii dreptului la informare gratuită a populaţiei, ca drept constituțional al cetățenilor României.

În sfera comunicaţiilor electronice, investiţiile companiei au permis crearea unei infrastructuri puternice şi moderne, care asigură transmisii de date, internet, telefonie, precum şi semnale de modulaţie aferente transmiterii programelor de radio şi televiziune.

În cadrul Centrului Naţional de Comunicaţii – RADIOCOM, se află Centrul de Date (Data Center) RADIOCOM, care oferă, într-un mediu securizat și protejat, servicii de co-locare clienţilor persoane juridice.

De asemenea, RADIOCOM operează cel mai mare teleport din Europa Centrală şi de Sud-Est. Este vorba despre Centrul de Comunicaţii prin Satelit Cheia, situat în județul Prahova, care are în componenţă un HUB pentru transmisii de date, VoIP şi Internet.

RADIOCOM este o companie mare, cu 1.234 de angajaţi, la 30 septembrie 2021.

SCM: Este nevoie de o strategie de transformare a RADIOCOM adaptată adopției accelerate a noilor tehnologii? Care sunt elementele de inovație pe care le aduce RADIOCOM pe piața concurențială din România?

Dragoș C.-L. PREDA, Director general al S.N.R.: “Adaptarea strategiei de business la noile cerințe ale utilizatorilor este esențială pentru dezvoltarea companiei noastre și menținerea unei poziții competitive pe piața de telecomunicații, asigurând beneficii pe termen lung. Din punct de vedere strategic, pe termen mediu și lung, relevant este aspectul ce va trebui asumat prin Strategia Națională, legat de evoluția către T-DAB+/DRM30 sau 5G.”

Inteligența artificială, realitatea virtuală și augmentată sunt limitate în momentul de față doar de capacitatea și latența rețelelor actuale.

Rețelele 5G accelerează implementarea conceptului de IoT ”smart&secure city” deoarece noua tehnologie permite comunicarea mai eficientă M2M, migrând partea de procesare spre frontiera rețelei, partea de ”core” preluând doar managementul rețelei.

O parte din aceste concepte sunt deja implementate și pot să funcționeze peste infrastructura de 2G, 3G și 4G sau alte tehnologii radio (LoRaWAN, NB-IoT, WiFi) însă nu este posibilă crearea unor platforme omogene, iar creșterea exponențială a dispozitivelor inteligente conectate la rețea deja creează congestii și suprasolicită rețelele existente.

Internetul de mare viteză și de mare capacitate va rezolva problema congestiilor în cazul evenimentelor culturale și sportive: spectacole, concerte, fotbal, tenis etc.

Rețea 5G – presupune dezvoltarea unei rețele moderne care va permite într-o unitate mai mică de bandă de frecvențe furnizarea de capacități superioare celor din prezent.

Servicii de comunicații electronice – dacă în prezent RADIOCOM asigură servicii de date cu capacități de maxim 6Mbps, utilizând tehnologia 5G, RADIOCOM va furniza servicii de date pentru clienții business cu capacități de până la 100Mbps.

Servicii noi, IoT – utilizând o rețea Private 5G pentru aplicații în zona critică și Public 5G pentru aplicații în zona B2B.

SCM: Este pregătită RADIOCOM pentru adaptarea și dezvoltarea de noi tehnologii? Care sunt câteva dintre proiectele pe care le dezvoltă?

„Da, RADIOCOM este pregătit pentru adaptare și dezvoltare, în prezent aflându-se în fața unui nou ciclu evolutiv, atât al mediului intern, dar și al mediului extern, și acest aspect este strâns legat de evoluțiile tehnologice preconizate și de piața de comunicații electronice în general. Aceste schimbări legate de digitalizare și transformare digitală sunt procese care sunt caracterizare de incertitudine și reprezintă un factor perturbator caracteristic fiecărui mediu. Experiența tranziției de la televiziunea analogică terestră la cea digitală va fi valorificată de către RADIOCOM în viitorul ciclu strategic evolutiv, în toate aspectele sale, atât din punct de vedere al abordării dezvoltării, dar și din punct de vedere operațional.”

Istoric, RADIOCOM, este o companie de tip „centrată-tehnic”, dezvoltările sale fiind fundamentate preponderent tehnologic, deoarece acesta este motorul de orientare strategică a companiei, datorită portofoliului de servicii relativ restrâns și puternic concentrat pe zona de broadcasting. În același timp, diversificarea paletei de servicii și adresabilității comerciale sunt elemente care contribuie la transformarea RADIOCOM într-o companie centrată de –“servicii și plus valoare”.

RADIOCOM este o companie dinamică în poate cel mai dinamic, în prezent, domeniu de activitate –TIC.

“De asemenea, transformarea digitală pe care o urmărim se va baza pe o strategie sectorială dedicată ce va fi definită ca un sistem de guvernanţă TIC, ca o structură de relaţii şi procese direcţionate şi controlate pentru a atinge obiectivele de afaceri ale RADIOCOM, adăugând valoare prin echilibrarea riscurilor cu beneficiile aduse de zona TIC și procesele în care zona TIC va fi implicată în mod direct sau indirect. Guvernanţa TIC va oferi cadrul strategic care va conexa procesele TIC, informaţiile şi resursele TIC de strategiile şi obiectivele RADIOCOM, va integra şi instituţionaliza practici bune (sau cele mai bune) de planificare şi organizare, achiziţionare şi implementare, livrare, susţinere şi monitorizare a performanţei pentru a asigura că informaţiile/datele şi tehnologia aferentă susţin obiectivele noastre strategice, maximizând beneficiile, capitalizând oportunităţile şi obţinând un real avantaj competitiv. Scopul final – de a asigura o creștere graduală a nivelului de maturitate TIC al RADIOCOM.”

SCM: Cum va arăta piața de telecomunicații în următorii 10 ani? (tendințe, abordări, dimensiune globală/europeană)

Tehnologia digitală are un rol cheie în transformarea economiei și a societății, iar situația creată de pandemia de COVID-19 a impulsionat accelerarea tranziției tehnologice la nivel global.

Ca atare, pandemia de COVID-19 a făcut ca nevoia de accelerare a tranziției digitale atât în Europa, cât și la nivel mondial, să devină și mai presantă.

La nivelul Uniunii Europene (UE) s-a conturat o viziune pentru transformarea digitală a Europei, cu obiective și etape concrete care trebuie realizate până în 2030, în sfera serviciilor digitale, a datelor, inteligenței artificiale, tehnologiilor generice, conectivității și securității cibernetice.

Parlamentul a adoptat, în aprilie 2021, programul Digital Europe, care este primul instrument financiar al UE conceput special pentru a aduce tehnologia mai aproape de companii și oameni.

“De asemenea, spuneam încă de anul trecut faptul că țările UE cooperează pentru a dezvolta site-uri de testare pe scară largă pentru conducerea conectată și automată pe autostrăzile europene sub formă de coridoare transfrontaliere. O rețea colaborativă de coridoare transfrontaliere între țările europene va permite un mediu mai bun pentru testarea și implementarea tehnologiei 5G.

În prezent, Comisia planifică alte oportunități de finanțare atât în ultima fază a Orizont 2020, cât și în noua propunere de buget UE, în special, ca parte a programului Facilitatea pentru Conectarea Europei (CEF2 Digital) pentru 2021-2027.

În acest sens, am înaintat propunerea de a iniția racordarea României, prin memorandum de înțelegere, la două dintre coridoarele transfrontaliere ante-menționate, respectiv: Slovenia, Ungaria și Austria și Bulgaria, Grecia și Serbia privind cooperarea transfrontalieră în dezvoltarea și testarea vehiculelor electrice, integrate și autonome.

Totodată, în data de 7 ianuarie 2021, Guvernul României a adoptat prin Ordonanță de urgență cadrul instituțional și măsurile necesare pentru înființarea „Punctului Național de Acces”, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 Iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor inteligente de transport. Demersurile însumate ale Domnului Secretar de stat, Ionel Irinel SCRIOȘTEANU, și ale subsemnatului, în coordonarea Domnului Lucian BODE, Ministru, în calitate de Președinte, respectiv Vicepreședinte a Consiliului de Coordonare pentru Sisteme Inteligente de Transport, au scos România dintr-un posibil infrigement, transpunerea directivei fiind rămas restantă încă din 2014.

„Transforming Transport” este un alt proiect finanțat de UE care reprezintă un consorțiu puternic de 48 de entități relevante în transport, logistică și tehnologia informației din Europa. Cu un buget de 18,7 milioane EUR și participarea a 48 de organizații din 9 țări, proiectul „Big Data Value Lighthouse” finanțat prin Orizont 2020 lucrează pentru a găsi o paradigmă de transport mai eficientă și mai durabilă. Acesta își propune să aducă dovezi concrete, măsurabile și verificabile ale valorii datelor care pot fi obținute în mobilitate și logistică, folosind platforme de tip „Big Data”(Date Mari), reprezentând cantitățile masive de informații care pot fi analizate folosind un software puternic pentru a dezvălui tendințe, modele și asocieri între acestea. Consorțiul aduce o schimbare de paradigmă majoră în transport și logistică prin 13 proiecte-pilot în 7 domenii-pilot pentru a dovedi impactul platformelor de tip „Big Data” (Date Mari), în domeniile precum: autostrăzi / infrastructura feroviară / aeroporturi / mobilitatea urbană / conectivitatea vehiculului / porturi / logistica comerțului electronic, toate aceste direcții de acțiune răspunzând direct Pactului Ecologic european.

Inițiativa celor 3 mări (3SI – Three Seas Initiative)

Această platformă a fost lansată în anul 2015, având ca scop stimularea cooperării și interconectării între 12 state membre UE (Austria, Bulgaria, Estonia, Croația, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Republica Cehă și Ungaria) care sunt localizate între 3 mări (Baltica, Adriatica și Marea Neagră).

Proiectul 3SI (Three Seas Initiative)

Pune accent pe sectoarele transport, telecomunicații și energie. Summit-ul de la Tallinn a atins aceste obiective în cinci moduri cheie: a introdus viziunea Smart Connectivity pentru I3M – o presiune pentru a lega infrastructura de energie și transport cu platformele și serviciile digitale. Acest lucru va sprijini noile modele de afaceri și tehnologii și va contribui la realizarea investițiilor în energie și transporturi pentru viitor. Aceasta va ajuta regiunea Celor 3 Mări să se dezvolte competitiv ca un punct de atracție globală pentru mobilitate inteligentă și inovare energetică, ceea ce ne va ajuta, de asemenea, să dezvoltăm și să vindem soluții inteligente pe tot globul.

În acest sens, am prezentat oficial, în toamna anului trecut (2020), propunerea de elaborare a unei Strategii de Conectivitate inteligentă 2030 fundamentată pe conceptul infrastructurilor critice.

Unul dintre cele mai importante proiecte generate de 3SI este „Autostrada Digitală” și a fost dezvoltat și lansat de către Președintele Republicii Poloneze la Summit-ul de la București în septembrie 2018. Aici a fost acceptat de către toate statele membre și pus pe lista proiectelor de interconectare prioritare. Scopul este de a dezvolta o rețea digitală de la NORD la SUD, conectând toate statele membre printr-o rețea de fibră optică ceva facilita crearea unei conexiuni 5G între statele membre.

Urmare a reuniunilor de lucru între reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, reprezentanții Exim Bank și reprezentanții grupului de investiții Amber Infrastructure Group, respectiv reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și a deciziei asumate privind dezvoltarea coridorului Gdansk – Constanța, am înaintat un proiect de infrastructură de comunicații în bandă largă pentru coridoarele aferente celor două proiecte majore, elemente considerate de larg interes și pentru grupul de investiții Amber Infrastructure Group.

Planul de acțiune 5G al Uniunii Europene conține obiective ambițioase relevante pentru implementareatehnologiilor5G,inclusivacoperirea neîntreruptă cu aceste tehnologii care ar trebui să fie disponibilă în toate zonele urbane și în toate căile majore de transport terestru pentru a conecta oameni și obiecte până în anul 2025.

Astfel, pentru a sprijini această inițiativă, Comisia Europeană furnizează sprijin financiar prin „Connecting Europe Facility” (CEF) Digital 2 pentru a accelera investițiile private în infrastructura 5G dea lungul autostrăzilor cunoscute sub numele de „coridoare 5G”. Implementarea conectivității 5G dea lungul coridoarelor de călătorie va promova investițiile în mobilitatea conectată și automată (CAM) și preluarea acestora. Această tehnologie va transforma sectoarele auto și de transport și așa cum se subliniază în recenta publicație 5G Corridors, va conduce la o serie de avantaje, inclusiv:

• productivitate îmbunătățită datorită timpilor de conducere reduși – costul blocajelor de trafic poate ajunge la 1% din PIB-ul UE;

• eficiență îmbunătățită a combustibilului și emisii reduse – transportul este responsabil pentru aproape 30% din emisiile totale de CO2 ale UE;

• mai puține accidente rutiere – 23.400 de persoane au fost ucise în accidente rutiere în 2018 în UE.