Pitești, capitala industriei, se reinventează

0
393
Cristian Gentea, candidat PSD la Primăria Municipiului Pitești
Cristian Gentea, candidat PSD la Primăria Municipiului Pitești

Pitești, capitala industriei României – proiecte Smart City deja implementate și perspective de dezvoltare viitoare! Am realizat un interviu cu domnul Cristian Gentea, candidat PSD la Primăria Municipiului Pitești, pentru a descoperi viziunea sa de transformare SMART a orașului Pitești!

Smart City Magazine: Dezvoltarea armonioasă a orașelor de astăzi este din ce în ce mai legată de implementarea conceptului de Smart City. Ce înțelegeți prin Smart City și cum raportați conceptul la dezvoltarea comunității pe care doriți să o reprezentați?

Cristian Gentea: Conceptul de Smart City se raportează la o dezvoltare economică durabilă și o calitate ridicată a vieții, cu referire la domenii-cheie: economie, mobilitate, mediu, oameni, viață și guvern. Primăria Piteștiului a demarat deja procesul de adaptare a orașului la cerințele și nevoile noilor generații, adoptând încă de anul trecut Strategia Smart City a Municipiului Pitești, în care, pornind de la o analiză serioasă a situației actuale, sunt formulate soluții concrete, detaliate pe niveluri, atât pe orizontală, cât și pe verticală. Intenția noastră este să continuăm proiectele care sunt deja în derulare și să adaptăm permanent soluțiile implementate la nevoile comunității piteștene, prin operaționalizarea conceptului participativ în sensul unei receptări active a feed-backului oferit de cetățeni.

Smart City Magazine: Care sunt prioritățile de investiții pe care le aveți în vedere pentru următorii 4 ani? Cum sunt acestea raportate la următorul exercițiu financiar, 2021-2027?

Cristian Gentea: Mandatul meu la Primăria Pitești s-a concentrat pe transformarea Piteștiului într-un municipiu confortabil și interconectat, care să asigure locuitorilor săi educație și sănătate accesibile și de calitate, să producă bunăstare pentru toți și dezvoltare economică prin deschiderea față de mediul de afaceri, în condiții de eficiență și transparență administrativă. Prioritățile de investiții, în opinia mea, pentru următorii 4 ani, trebuie să urmărească: promovarea unei dezvoltări echilibrate a întregului municipiu; aşezarea pe primul plan a nevoilor oamenilor; accesarea fondurilor europene nerambursabile; protejarea naturii prin măsuri specifice şi prin promovarea unei dezvoltări eco a economiei; eficientizarea administraţiei municipale prin formarea continuă a personalului și prin adaptarea structurii aparatului administrativ la noile condiţii; colaborarea cu toți consilierii locali pentru a implementa împreună proiecte benefice municipiului și comunității; colaborarea interinstituțională, dar și cu mediul privat și societatea civilă, pentru realizarea proiectelor în beneficiul comunității.

Smart City Magazine: Verticala Smart Mobility este una dintre cele mai importante într-un oraș inteligent. Care sunt soluțiile de Smart Mobility pe care le propuneți pentru îmbunătățirea mobilității urbane în Municipiul Pitești?

Cristian Gentea: În platforma program pe care am lansat-o împreună cu echipa PSD Pitești, am inclus cinci mari proiecte care vor transforma transportul public din Pitești într-unul apropiat de modelul occidental și adaptat cerințelor și așteptărilor pe care le au călătorii. Primul proiect a cărui implementare ne-o asumăm vizează modernizarea infrastructurii destinată serviciului de transport public de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat prin: modernizarea unui număr de 99 de stații de așteptare călători; integrarea sistemului de e-Ticketing pentru transportul public; montarea de panouri informative în timp real în autobuze, pentru a oferi informații despre călătorie în timpul acesteia și crearea de sisteme de închiriere biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”).

Cel de-al doilea proiect, care va fi implementat până anul viitor, vizează achiziționarea a 20 de autobuze ecologice și amenajarea stațiilor de alimentare a acestor autobuze electrice. Vor urma, în cadrul unui alt proiect, alte 40 de autobuze electrice, echipate cu instalații, softuri și echipamente aferente sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-ticketing”) și ale sistemelor de management al traficului, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI). Se vor achiziționa, tot în acest pachet, un număr de 11 stații pentru încărcare rapidă și 40 de stații încărcare lentă. Un alt proiect vizează crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești.

Smart City Magazine: Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor și sporirea confortului urban sunt doi dintre indicatorii verticalei Smart Living ai unui oraș inteligent. Care sunt proiectele pe care le vizați în acest sens?

Cristian Gentea: Una dintre prioritățile noastre în următorul mandat o reprezintă implementarea unui sistem inteligent de iluminat public (străzi, bulevarde, parcuri, parcări, pasaje subterane). În locurile mai puțin circulate, corpurile de iluminat vor fi dotate cu senzori de mișcare, astfel încât iluminatul să devină mai eficient și mai prietenos cu mediul înconjurător. 

O măsură care va avea un impact imediat și direct asupra confortului vieții cetățeanului se referă la implementarea din fonduri europene a proiectului “Creșterea eficienței energetice la nivelul Municipiului Pitești”, prin investiții de anvelopare a clădirilor rezidențiale (blocuri) și a clădirilor publice. În domeniul serviciilor publice, aflate în subordinea sau coordonarea Consiliului Local al Municipiului Pitești, se va urmări digitalizarea acestor activități, reducând astfel timpul de așteptare pentru utilizatori și realizând o comunicare mult mai eficientă și rapidă prin mijloace digitale. 

Smart City Magazine: Care sunt măsurile pe care le considerați necesare pentru digitalizarea administrației publice la nivelul Municipiului Pitești? 

Cristian Gentea: În viziunea mea, prelucrarea şi transmiterea electronică a datelor poate duce la eficientizarea administraţiei. De aceea, Primăria se va implica activ în folosirea platformei de plăţi electronice www.ghiseul.ro și în introducerea unei platforme asemănătoare și la instituțiile și societățile din subordinea Primăriei. Avem în vedere crearea posibilităţii ca formularele tipizate (ex.: pentru autorizaţii) să fie completate electronic și actualizarea permanentă a acestor formulare, acolo unde există, în paralel cu interconectarea bazelor de date ale diferitelor instituţii administrative, pentru ca cetăţenii să nu fie nevoiţi să transmită acte de la o instituţie la alta, acestea putând fi preluate sau consultate electronic. 

Utilizarea semnăturii electronice la distanță de către contribuabili şi de către personalul Primăriei Municipiului Pitești, atât pentru depunerea cererilor/formularelor în platformele existente, cât și pentru semnarea electronică a notificărilor, certificatelor etc. reprezintă un pas important în realizarea programului Primăria la un click distanță

Smart City Magazine: Dar în ceea ce privește soluțiile inteligente pentru mediu? Care sunt propunerile dvs. în acest sens? 

Cristian Gentea: Consider că problema gestionării deșeurilor, a salubrității, în general, este una dintre provocările majore ale orașului contemporan. Prin urmare, acordăm atenție, cu prioritate, eficientizării activității operatorilor de salubritate, sprijinind promovarea de soluții inteligente de colectare, identificare, înregistrare și trasabilitate a deșeurilor, și implementarea de soluții de monitorizare, analiză predictivă și avertizare a atingerii capacității de umplere a „containerelor de deșeuri inteligente“, folosind tehnologii de tip RFID (Radio Frequency IDentification), Machine Learning (ML), Business Analysis (BA), cloud, incluzând și opțiunea de compactoare de deșeuri, acționate cu energie fotovoltaică.

De asemenea, prin Programul Municipal ”PITEȘTIUL #VERDEȘICURAT”, voi promova politici active de întreținere, amenajare și dezvoltare a parcurilor, a spațiilor verzi și a bazinelor acvatice ale municipiului. Realizarea programului va cuprinde o serie de proiecte tematice cum ar fi: sistem geo-informațional cu date deschise – “Calitatea Aerului”; ecologizarea și reamenajarea albiilor cursurilor de apă de pe raza Municipiului Pitești, pentru redarea condițiilor ecosistemice; și adoptarea unor politici de subvenționare directă și indirectă a agenților economici care vor construi „clădiri verzi”, pentru a reduce semnificativ poluarea din Municipiul Pitești.